அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Sunday, 31 December 2017

‘Int’l community has adopted criminal silence on Kashmiris’ sufferings’

 “The international community should see the truth behind Indian democracy in Jammu Kashmir. Indian forces have gone berserk in Kashmir and are killing humans with impunity but the international community which always champions the cause of human rights is maintaining a criminal silence on this and in fact abetting Indian aggression on innocent Kashmiris.”

Jammu Kashmir Liberation Front (JKLF) chairman-Yasin Malik
‘Int’l community has adopted criminal silence on Kashmiris’ sufferings’

Srinagar, Publish Date: Dec 22 2017 12:12AM

Jammu Kashmir Liberation Front (JKLF) chairman today reached Shopian where he addressed a mammoth gathering, expressing solidarity with the family of Ruby Jaan who was killed in forces firing.

 “Yasin Malik along with other JKLF leaders including Noor Muhammad Kalwal, Bashir Ahmad Kashmiri and Javed Ahmad Butt this morning left Srinagar without informing anyone and after evading police barricades and check posts for which he had to walk miles on foot reached Batmoran, Shopian. He straightaway went to the house of martyred woman Ruby Jaan who fell to the bullets of

armed forces recently and the house of slain Tanveer Ahmad. He expressed solidarity with them,” a spokesman of the Front, in a statement today, said.

The spokesman said, “When people of the area heard about the news of Yasin sahib’s arrival, they rushed to the house of martyrs and greeted JKLF chairman and others with enthusiastic slogans in
favor of martyrs, freedom movement and unity.”

After meeting and consoling the bereaved families, Yasin Malik addressed a gathering.

“Martyr Ruby Jaan was slaughtered inside her house and to cover this heinous crime a story of her participating in a protest was cooked up by the killers and their abettors. Martyr Misra Bano of
Younis Handwara was also killed in same manner and she also has left a little daughter behind her. This is how trigger happy forces are killing people,” the spokesman quoted the spokesman as
having said while addressing the gathering. “Killing innocents under the garb of encounters and putting properties to flames and even not sparing dumb cattle is uncovering the brutal face of Indian
democracy in Kashmir. Cries of little Azra, daughter of martyred lady Ruby Jaan is piercing our hearts and soul,” Yasin Malik said. He said, “The international community should see the truth behind Indian democracy in Jammu Kashmir. Indian forces have gone berserk in Kashmir and are killing humans with impunity but the international community which always champions the cause of human rights is maintaining a criminal silence on this and in fact abetting Indian aggression on innocent Kashmiris.”

Asking people to distinguish between friends and enemies, JKLF chairman said, “Indian rulers, their agents in Kashmir including all pro-India politicians, political parties, assembly members and rulers
are directly responsible for these killings because it is these people who are legalizing these killings and providing necessary legal cover to the killers.”

Paying rich tributes to selfless martyrs, JKLF chairman said, “as a nation we are indebted to these great souls.”

No comments:

Post a Comment