அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Saturday, 2 November 2019

Israeli forces re-arrest senior PFLP member in Ramallah

ENB Poster: Free Comrade Khalida Jarrar

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

By ADAM RASGON 31 October 2019
www.timesofisrael

Official says Khalida Jarrar was arrested on suspicion of ‘involvement in terror activity’; she recently spent 19 months in prison under an administrative detention order

Palestinian lawmaker Khalida Jarrar is greeted by supporters near the West Bank town of Tulkarem, June 3, 2016. (Majdi Mohammed/ AP)

Israeli security forces arrested Khalida Jarrar, a senior member of the Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), early Thursday morning, less than a year after she was released from prison.

Security forces collared Jarrar, 56, in her home in Ramallah at approximately 3 a.m., her husband Ghassan Jarrar said.

An Israeli security official, who spoke on condition of anonymity, confirmed that troops arrested Jarrar.

The official added that she was being held on suspicions of “involvement in terror activity.”

Palestinian lawmaker Khalida Jarrar is greeted by supporters near the West Bank town of Tulkarem, June 3, 2016. 
(Majdi Mohammed/ AP)
Jarrar, who has long advocated for Palestinian prisoners, is a former PFLP lawmaker in the Palestinian Legislative Council, the Palestinian Authority parliament.

Israel, the United States and the European Union consider the PFLP, one of several member parties of the Palestine Liberation Organization, to be a terrorist organization.

Saeb Erekat, secretary-general of the PLO Executive Committee, asked the international community to intervene on behalf of Jarrar.

“We demand the immediate release of Khalida Jarrar, a leader in Palestinian political and social work and women right’s issues. We call on the international community to pressure the Israeli government to free her,” he wrote on Twitter.

Ghassan Jarrar, who owns a toy factory, lashed out at Israel’s arrest of his wife, contending the Jewish state had no grounds to do so.

“This is an arbitrary and unjustified measure,” he said in a phone call. “Khalida was preparing to teach a course at Birzeit University next year on democracy and human rights. She has not recently been active in political work.”

In a statement on Thursday, the PFLP slammed Israel’s arrest of Jarrar and said it holds “the Zionist occupation totally responsible for Um Yaffa Jarrar’s life,” using her nickname.

In late February, Jarrar was released from prison after being held from July 2017 to February 2019 under an administrative detention order.

Administrative detention is a measure that allows Israel to detain Palestinians without indicting them or presenting details of the accusations against them.

Israeli security officials have defended the measure, arguing that issuing an indictment could force them to reveal sensitive security information. Palestinians and international rights groups, however, have criticized the practice, contending that Israel abuses it.

Jarrar also did a stint in prison in 2015 and 2016 after an Israeli military court convicted her of incitement to violence and “promoting terror activities.” She has denied those charges.