அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Friday, 1 April 2011

Two beheaded as Afghan protesters storm UN compound

Two beheaded as Afghan protesters storm UN compound

ஆப்கானில் ஒபாமாவின் ’கொலைக்குழுக் கோரங்கள்’ அம்பலம்

The Kill Team

How U.S. soldiers in Afghanistan murdered innocent civilians and mutilated their corpses – and how their officers failed to stop them. Plus: An exclusive look at the war crime photos censored by the Pentagon

( Pic: Cpl. Jeremy Morlock with Staff Sgt. David Bram)


During the first five months of last year, a platoon of U.S. soldiers in Afghanistan went on a shooting spree, killing at least four unarmed civilians and mutilating several of the corpses. The “kill team” – members of the 5th Stryker Brigade stationed near Kandahar – took scores of photos chronicling their kills and their time in Afghanistan. Even before the war crimes became public, the Pentagon went to extraordinary measures to suppress the photos, launching a massive effort to find every file and pull the pictures out of circulation before they could touch off a scandal on the scale of Abu Ghraib.The images – more than 150 of which have been obtained by Rolling Stone – portray a front-line culture among U.S. troops in which killing innocent civilians is seen as a cause for celebration. “Most people within the unit disliked the Afghan people,” one of the soldiers told Army investigators. “Everyone would say they’re savages.”


Many of the photos depict explicit images of violent deaths that have yet to be identified by the Pentagon. Among the soldiers, the collection was treated like a war memento. It was passed from man to man on thumb drives and hard drives, the gruesome images of corpses and war atrocities filed alongside clips of TV shows, UFC fights and films such as Iron Man 2. One soldier kept a complete set, which he made available to anyone who asked.

Warning
The following link (photos) contains EXTREMELY GRAPHIC AND DISTURBING IMAGES of violent deaths.
Viewer discreation is advised
http://www.rollingstone.com/politics/news/the-kill-team-20110327