அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Saturday, 31 October 2009

Army to combat strikes

Army to combat strikes
By Padmini Matharage
Twenty seven Trade Unions including those in Ceylon Electricity Board (CEB), Petroleum Corp., harbour and Water Supply and Drainage Board will announce a major strike plan today in Colombo, which would take the place of the three day strike planned by the CEB unions to demand a Rs.5,000 allowance.
All the 27 major unions which form the Alliance of the United Unions of the CEB, and the workers of the CEB will arrive at a major trade union agreement at the unions summit meeting which will be held today at the Vihara Maha Devi Park, and their joint decision will be revealed to the country shortly.
Unions are agitating for Rs.5,000 interim allowance, as the government had granted such to state banks employees —- but declined to grant same to others citing financial difficulties.
Ranjith Jayalal, a member of the operations committee of the CEB Alliance of United Unions said that the CEB unions have decided to launch a joint strike with the support of Harbour, Petroleum and Water Supply unions —- instead of the three day strike they had initially decided upon.
The Petroleum workers worked to rule and refrained from working overtime on 23rd, 24th, 25th and 26th of October, demanding their delayed salary increments and the fulfillment of the promise of an allowance of Rs 5000, until the salary increment of 2009 is granted.
The convener of the Petroleum United Unions, D.J. Rajakaruna said that the president hasn’t called them for any discussion, although the workers stalled union action as the president promised to initiate discussions with workers.
Convener of the National Trade Unions Congress K.D. Lal Kantha said that the government ministers, terrified by this prospective strike, are boasting that the government will use Army soldiers to replace strikers.
Lal Kantha said that there’s nothing the Army can do in a joint strike situation and challenged the government to do whatever they are capable of.
சோர்ஸ்: http://www.lakbimanews.lk/news/laknew3.htm

Friday, 30 October 2009


நக்சல்பாரிகளோடு விடுதலைப்புலிகள் தொடர்பு?

நமது வாசகர்களுக்கு,
எஞ்சியுள்ள விடுதலைப்புலி உறுப்பினர்கள் சிலருக்கும் இந்திய நக்சல்பாரி தேசபக்த இயக்கத்தினருக்கும் இடையே தொடர்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக ஊடகங்களில் செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.ஊடகங்களின் தொப்புள் கொடி உறவின் சார்பு நிலைக்கேற்ப இவை மிகைப்படுத்தியும், திரிபுபடுத்தியும் சொல்லப்பட்டுள்ளன.இதன் உண்மை நிலையும் அதன் சரியான
அளவும் தெளிவாகவில்லை.வெளிவந்த செய்திகள் வருமாறு.(மேலும்)

Sunday, 25 October 2009

Fuel crisis continues

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
* “This payment was due from January, but we decided not to carry out any our trade union action due to the war situation in the country. Now that the war is over, we cannot accept excuses any more,” a CPC trade union leader said.
* Fuel shortages arose due to a “go slow” campaign by a JVP-backed joint front of trade unions in the Ceylon Petroleum Corporation (CPC) in support of a wage increase.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Fuel crisis continues
2009-10-25 14:57:17 The Sunday Times LK
The fuel crisis continued for the third consecutive day today with many of the fuel station remaining close or curtailing their supplies.
A large number of motorist and private buses kept away from the roads as the supply of fuel was unlikely to return to normal on Monday though CPC workers were due to return to work as usual tomorrow.
"In one of the sheds in Wattala two groups were fighting each other over fuel supplies while in some other stations they were selling fuel at extra prices", Anil Kumara a Trishaw driver said.
He said that he remained in the queue for for two hours to obtain fuel.
"Due to the fuel shortage we were forced to cancel our plan to go for an entertainment show in Colombo, thogh we had brought the tickets for the show", Vijitha Perera, a businessman from Maharagama said
Crucial talks between CPC unions and President Mahinda Rajapaksa are scheduled for Monday, but unions say if their demand for the salary increase is not received they were planning for a bigger strike with other sectors.(DW/AD)
(More)

Saturday, 24 October 2009

European Parliament resolution of 22 October 2009 on Sri Lanka

European Parliament resolution of 22 October 2009 on Sri Lanka
The European Parliament ,
– having regard to its previous resolutions of 18 May 2000(1) , 14 March 2002(2) and 20 November 2003(3) on Sri Lanka, of 13 January 2005(4) on the tsunami disaster in the Indian Ocean, of 18 May 2006(5) on the situation in Sri Lanka and of 5 February 2009(6) on Sri Lanka, – having regard to the open letters of the European Commissioner for External Relations of 16 June 2009 and 21 September 2009 on the situation in Sri Lanka,
– having regard to the Council conclusions of 18 May 2009 on Sri Lanka,
– having regard to Rule 122 of its Rules of Procedure,
A. whereas all the territories in the north of Sri Lanka formerly held by the Liberation Tigers of Tamil Eeelam (LTTE) have been retaken,
B. whereas 25 years of conflict, which ended with the defeat of the LTTE in 2009, have resulted in more than 90 000 deaths,
C. whereas, following the end of the conflict, more than 250 000 Tamil civilians are being held in camps for screening and resettlement, where there are serious concerns about overcrowding and inadequate access to clean water, sanitation and medical facilities and where they have no freedom of movement,
D. whereas the Sri Lankan Government denies humanitarian and human rights organisations adequate access to the camps,
E. whereas the international community must continue to provide humanitarian aid, including trained staff,
F. whereas the Sri Lankan Government needs to be generous and proactive in addressing the concerns and interests of its Tamil citizens and to implement rapidly and fully the 13th Amendment to the Sri Lankan Constitution, as well as further and significant devolution measures so that the Tamil peoples, too, see the defeat of the LTTE as a liberation,
G. whereas the human rights situation is unlikely to improve without the involvement of permanent international observers, in particular from organisations such as the International Committee of the Red Cross (ICRC),
H. whereas numerous journalists covering the conflict and the post-conflict situation in Sri Lanka have experienced violence and intimidation,
I. whereas Sri Lanka's economic recovery will depend greatly on foreign direct investment and also on continued EU support,
J. whereas large areas of former conflict zones are contaminated by anti-personnel mines and other explosive debris of war,
1. Deeply deplores the fact that more than 250 000 people are still detained in camps and calls on the Sri Lankan Government to take all necessary steps to organise the quick return home of those detained, as well as the urgent delivery of humanitarian assistance to them, in line with its obligation to protect all people under its jurisdiction; emphasises the need to give the ICRC and the UN specialised agencies a key role in this process;
2. Calls on the Sri Lankan authorities to grant humanitarian organisations free access to the camps in order to provide those detained with the necessary humanitarian assistance, particularly with the imminent arrival of monsoon rains in the north of the country;
3. Urges society worldwide to continue providing humanitarian patronage, in order to contribute to a lasting peace, and calls on international donors to link funding for the camps to compliance with commitments on resettlement and to implement a time-limited programme of assistance to the camps;
4. Calls on all Tamil leaders to commit to a political settlement and to renounce terrorism and violence once and for all;
5. Insists that the Sri Lankan Government is under an obligation to apply international human right standards in judicial proceedings against members of the LTTE;
6. Recognises Sri Lanka's development of a National Action Plan for the Promotion and Protection of Human Rights;
7. Calls on the Sri Lankan Government to expedite plans for reconciliation and regional devolution as included in the country's constitution;
8. Urges the Sri Lankan Government to stop the repression of the media under anti-terrorist legislation and to allow freedom of the press; and calls on it, now that the conflict has ended, to review its anti-terrorist legislation and to ensure that all alleged violations of media freedom are the subject of full, open and transparent investigations;
9. Urges the Sri Lankan Government to give further and increased attention to the clearance of landmines, the presence of which presents a serious obstacle to rehabilitation and economic regeneration; calls on it, in this regard, to take the very positive step of acceding to the Ottawa Treaty (Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction), and urges the Commission, in particular, to sponsor additional support for urgent mine-clearance work in Sri Lanka;
10. Welcomes the introduction of the Victim and Witness Assistance and Protection Bill, which is currently at second reading in the Sri Lankan Parliament;
11. Takes note of holding of local elections in northern Sri Lanka;
12. Instructs its President to forward this resolution to the Council, the Commission, the governments of the Member States, the UN Secretary-General, the Secretary-General of the British Commonwealth, the International Committee of the Red Cross, Human Rights Watch, the International Campaign to Ban Landmines, the Government of Sri Lanka and all other member countries of the South Asian Association for Regional Cooperation.
(1) OJ C 59, 23.2.2001, p. 278. (2) OJ C 47 E, 27.2.2003, p. 613. (3) OJ C 87 E, 7.4.2004, p. 527. (4) OJ C 247 E, 6.10.2005, p. 147. (5) OJ C 297 E, 7.12.2006, p. 384. (6) Texts adopted, P6_TA(2009)0054.
Source: EP Sri Lanka

Thursday, 22 October 2009

அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியம் ஒழிக

ஒபாமாவின் முள்வேலி முகாம்

Pakistan fighting sparks exodus
The country's Jalozai refugee camp, 35km southwest of Peshawar , houses nearly 4,000 people
Aslam Din, a Pakistani tribesman, right, stands beside his daughter Sameeda Gul, who was allegedly injured in a suspected U.S. missile strike in Spalaga village, at a local hospital in Miran Shah, the main town of the Pakistani tribal region of North Waziristan, Wednesday, Oct. 21, 2009.
(MORE)

Wednesday, 21 October 2009

India was ready to grant US$ 2.6 bn to SL

In case of IMF’s refusal
India was ready to grant US$ 2.6 bn to SL
by Saman Indrajith
Public Administration and Home Affairs Minister Dr. Sarath Amunugama yesterday (20) told parliament that India was ready to provide US$ 2.6 billion to Sri Lanka in case the IMF had not granted its loan facility.
He said that Indian Prime Minister Manmohan Singh had even told the IMF on one occasion that India would supply that amount of funds it did not approve the standby credit facility for Sri Lanka.
"Such was the kind of friendship this government has developed with neighbouring countries," he said.
The government would never forget the assistance and backing of regional governments, such as India and Pakistan, Sri Lanka received during desperate times.
"Indian Finance Minister Pranab Mukherjee had telephoned the Indian representatives of the IMF and instructed them to support Sri Lanka’s case.
Prime Minister Man Mohan Singh himself had said that if the IMF would not approve the loan facility to Sri Lanka, India would give it," Dr. Amunugama said.

Tuesday, 20 October 2009

மே17 இற்குப் பிந்திய புதிய புலப்பெயர்வு -2

76 ஈழ அகதிகளுடன் கனடாவுக்குள் நுழைந்த '' ஓசன் லேடி '' என்ற கப்பல்
76 ஈழத் தமிழர்களுடன் '' ஓசன் லேடி'' கப்பல் ஒன்று கனடாவைச் சென்றடைந்துள்ளது. கடந்த சனிக்கிழமை கனடிய பொலிஸார் பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா கடலின் கனடா கடற்பரப்பிற்குள் வைத்து குறித்த சந்தேகத்துக்கு இடமான கப்பலை கனேடிய கடற்படையினர் கைப்பற்றியுள்ளார்கள்.கப்பலானது இலங்கையிலிருந்து அகதிகளுடன் வந்தாகக் கருத்தப்பட்ட போதும், எங்கிருந்து கப்பல் புறப்பட்டது என விசாரணைகளில் இருந்து தெரியவரவில்லை. கப்பலில் வந்தர்வர்கள் கனடாவில் குடியேற அனுமதிக்குமாறு அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இவர்கள் அனைவரும் பிரிட்டிஷ் கொல்பியாவில் உள்ள ஒரு சிறையில் வைத்து கனடா காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
தகவல்: பதிவு இணையம்

'US fund manager cleared of funding terrorism'

'US fund manager cleared of funding terrorism'
COLOMBO (AFP) – Sri Lankan-born hedge fund billionaire Raj Rajaratnam was investigated for allegedly funding Tamil Tiger rebels, but there was no evidence against him, the Central Bank of Sri Lanka said Monday.
US authorities on Friday charged Rajaratnam, 52, with fraud after saying they had uncovered the biggest ever case of insider-trading by a hedge fund.
He was among several wealthy overseas Sri Lankans whose donations to a Maryland-based charity, the Tamils Rehabilitation Organisation (TRO), are suspected of making their way to the separatist Tamil Tigers.
"At the time Mr. Rajaratnam made the donations, the TRO was not banned by the Sri Lankan government, nor the US. It was a donation made in good faith," the central bank's investigations unit chief, D.K. Wijesuriya, told AFP.
The central bank is the leading investigating authority in Sri Lanka for all financial transactions that are suspected of breaching money-laundering laws.
The Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) are considered a terrorist organisation by Sri Lanka, the United States and the European Union. After decades of civil war, the government declared victory over the LTTE in May.
Wijesuriya said their investigations did not uncover any wrongdoing by Rajaratnam, who he said had given the money to the TRO for reconstruction work following the December 2004 Indian Ocean tsunami.
The TRO was outlawed in Sri Lanka in November 2007 and its assets were frozen a year later.
Sri Lanka's securities regulator said there were no probes on Rajaratnam's dealings in the island's tiny 10-billion-dollar bourse.
"None of his trades ever aroused our suspicion. This (the US charges) came as a surprise," the Securities and Exchange Commission director general, Channa de Silva, told AFP.
Federal prosecutors in New York charged Rajaratnam, founder of the Galleon Management hedge fund, with securities fraud and conspiracy to commit securities fraud.
Sri Lankan shares tumbled 3.1 percent in morning trade Monday on fears of economic fallout from the US case against Rajaratnam, who has substantial business interests on the island.
Rajaratnam, who had his primary education in Sri Lanka, is the world's 559th richest person according to Forbes magazine with a net worth of 1.3 billion dollars.
Sri Lanka's justice ministry thanked Rajaratnam last month for donating millions of dollars to rehabilitate child soldiers conscripted by the Tamil Tigers.(MORE)

We will decide fearlessly- President

Armed forces' sacrificed not in vain :
(By : Rasika Somarathna in Matale)
Even though terrorism had been defeated certain forces which preached separatism and who tried to divide the country were still at large. "We are closely monitoring the situation and to defeat this and in the struggles ahead to build a new country we shall not fear to take necessary decisions in the face of any dangers that we may face," said President Mahinda Rajapaksa. (MORE)

Monday, 19 October 2009

India assures Lanka of safeguarding democracy

India assures Lanka of safeguarding democracy
By Our Diplomatic Editor The Sunday Times
Sri Lanka informally sounded India on Thursday over reports of a possibility of a destabilization of the democratic system, the Sunday Times learns. Such fears have arisen due to prevailing tensions within the defence establishment.
The subject had come up for discussion during a conversation between President Mahinda Rajapaksa and outgoing Indian High Commissioner in Sri Lanka, Alok Prasad. Following apprehensions expressed by President Rajapaksa, Mr. Prasad is learnt to have briefed Govt.leaders in New Delhi. Diplomatic sources in Colombo said the Indian Government’s position was that it would offer all help under such circumstances to a democratically-elected Government. This is on the same basis India sent troops to the Maldives in the wake of an attack in Male by armed members of PLOTE, then a separatist group, on the invitation of the Maldivian President. Indian troops landed in Male and helped the National Security Service there to restore order.

பக்சபாசிஸ்டுக்களின் பாதுகாப்புக் கிராமங்கள் ஐ.நா துணையில் தொடரும் இனப்படுகொலையே!

ஊட்டச்சத்தின்றி!
A malnourished child at the paediatric ward of the General Hospital, Vavuniya.
Photo: The Sunday Times lk

Friday, 16 October 2009

Rights council adopts Gaza report

Rights council adopts Gaza report
At least 1,400 Palestinians and 13 Israelis were killed during Israel's three-week war on Gaza [AFP]
The UN human rights council has endorsed the Goldstone report on Israel's war on Gaza, which accused both Israel and the Palestinian group Hamas of war crimes, but was overall more critical of Israel than Hamas.
The council's resolution adopting the report was passed by 25 votes for to six votes against with 11 countries abstaining.
The Goldstone report calls on Ban Ki-moon, the UN secretary general, to monitor whether Israel and Hamas conduct credible investigations into the conflict which took place last winter.
Should the two sides fail to do so, it calls on the UN Security Council to refer the allegations to the International Criminal Court.
The Palestinian Authority had initially agreed to defer a vote on the UN-sanctioned report but later backtracked under heavy criticism.( More )

Thursday, 15 October 2009

Free Comrade Sa'adat ! தோழர் சதாத்தை விடுதலை செய்!


Comrade Sa'adat to challenge isolation on October 22
Comrade Leader Ahmad Sa'adat, the imprisoned General Secretary of the Popular Front for the Liberation of Palestine, will have a hearing on his challenge to his isolation and to the practice of isolation in the occupation prisons on October 22, 2009.
Attorney Leah Tsemel, who is representing Comrade Sa'adat in the challenge to the practice of isolating Palestinian political prisoners from the general Palestinian political detainee population, said that the challenge will come before the Central Court of Bir Saba on October 22, against the Israeli Prisons Administration.
Comrade Sa'adat has been held in isolation in Ramon prison in the Naqab desert for six months, when he was transferred from Hadarim prison in Asqelan after 14 days of isolation. Comrade Sa'adat, as well as other national and popular leaders within the prisonm, have been targeted for isolation and abusive prison conditions based on their activity, and placed in special isolation units. Within these isolation units, Comrade Sa'adat has been placed further inside a separate isolation unit where he is confined without access even to the other prisoners in isolation, and deprived of basic human rights. His personal books have been confiscated and he is allowed access to newspapers only once or twice weekly. He has been denied family visits - his wife, Abla, has been denied visits for three months - as well as legal visits, and barred from purchases at the prison canteen, including cigarette purchases.
In the priosn yard, Comrade Sa'adat has been held handcuffed and in ankle shackles and allowed only one-hour of exercise/recreation. All of this has been 'justified' by the occupation authorities as 'punishment' for giving two packs of cigarettes to another prisoner. Of course, Comrade Sa'adat has in fact been subjected to these inhumane conditions because he is a recognized leader among the prisoners, in an attempt to destroy the Palestinian prisoner movement and target the achievements and struggles of the prisoners. Furthermore, the Prison Administration is attempting to criminalize the human and social relationship between fellow Palestinian prisoners, and between the prisoners and their families outside. Comrade Sa'adat has led in the struggle against isolation, engaging in a nine-day hunger strike in July 2009 that was immediately followed by his transfer to Ramon prison.
Comrade Sa'adat has been imprisoned since 2002 in the prisons of the Palestinian Authority, held under U.S. and British guard, until his abduction by the Zionist occupation forces on March 14, 2006 by an occupation military raid on Jericho prison. On December 25, 2008, Comrade Sa'adat was sentenced to thirty years inside the occupation prisons. He is a member of the Palestinian Legislative Council and one of the foremost Palestinian national leaders held inside the occupier's jails.
Events and activities are expected to be held in Palestine and around the world in support of Comrade Sa'adat from October 16-22, calling for freedom and justice for Sa'adat and all Palestinian prisoners. Abla Sa'adat, Comrade Sa'adat's wife, called for a broader campaign of solidarity on the Palestinian, Arab and international levels in order to end the inhuman conditions of isolation confronted by Palestinian prisoners that violate all standards of human rights, as well as to demand and secure his release. She further called upon the Palestinian Authority to take responsibility in this aspect, since it bears the responsibility for holding him in Jericho Prison as part of its 'security cooperation' with the occupier. Abla Sa'adat said further that she is confident that those who hold captured occupation soldier Gilad Shalit have kept Comrade Sa'adat at the top of the list of prisoners whose release is demanded in return for Shalit.
Source: PFLP Web

சுற்றுலா பிரதேசமாகும் பாசிக்குடா கடலோரம்

பாசிக்குடா கடலோரப் பிரதேசத்தை முழுமையான சுற்றுலா பிரதேசமாக அபிவிருத்தி செய்ய கிழக்கு மாகாண முதலமைச்சர் தலைமையில் உயர் மட்டக் கூட்டத்தில் ஆராயப்பட்டது. வீரகேசரி இணையம் 10/15/2009 9:55:17 PM -
கிழக்கு மாகாணத்தில் உல்லாசப் பயணத்துறையில் பிரபல்யம் பெற்றுள்ள பாசிக்குடா கடலோரப் பிரதேசத்தை முழுமையான சுற்றுலா பிரதேசமாக அபிவிருத்தி செய்வது தொடர்பாக இன்று கிழக்கு மாகாண முதலமைச்சர் சிவனேசதுரை சந்திரகாந்தன் தலைமையில் நடை பெற்ற உயர் மட்டக் கூட்டத்தில் ஆராயப்பட்டது.
வாழைச்சேனை பிரதேச சபை மண்டபத்தில் நடை பெற்ற இது தொடர்பான ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் முதலமைச்சரின் செயலாளர் ரஞ்சினி; பிள்ளை ,பிரதேச சபைத் தலைவர் தாமோதரம் உதயஜீவதாஸ் உட்பட பல்வேறு திணைக்கள அதிகாரிகளும் கலந்து கொண்டனர்.
தற்போது சாதாரண நாட்களில் 2500 தொடக்கம் 3000 பேர் வரை உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகள் இப் பிரதேசத்திற்கு வருகை தருகின்றார்கள்.
விடுமுறை நாட்களில் இந்த எண்ணிக்கை இரண்டு மடங்காக அதிகரித்து காணப்படுவதாக இக் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட பலரும் சுட்டிக் காட்டினர்
எதிர் வரும் காலங்களில் இத் தொகை மேலும் அதிகரிக்கும் என்பதால் வருகை தரும் சுற்றுலாப் பயணிகளை ஊக்குவிக்கும் வகையில் அவர்களின் வசதி கருதி பல்வேறு வேலைத்திட்டங்களை மேற் கொள்ள வேண்டியிருப்பதாக முதலமைச்சர் சிவனேசதுரை சந்திரகாந்தன் இக் கூட்டத்தில் கூறினார்.
அதற்கமைய நவீன வசதிகளுடன் கூடிய விடுதிகள் அமைப்பு ,வாகனத் தரிப்பிடங்கள் அமைத்தல் ,உடைகளை மாற்றுவதற்காக தனியான வசதிகளை ஏற்படுத்ததல் ,சிறுவர்களுக்கான களியாட்ட நிகழ்ச்சிகளை உள்ளடக்கிய மைதானங்களை அமைத்தல் ஆகியன தொடர்பாக இக் கூட்டத்தில் ஆராயப்பட்டது.
இப் பிரதேசத்தில் சுற்றுலாப் பயணத்துறையில் ஏற்படும் முன்னேற்றம் காரணமாக மக்களின் வாழ்வாதாரம் முன்னேற்றமடைவதோடு ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட உள்ளுர் வாசிகள் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் தொழில் வாயப்புகளையும் பெற்றுக் கொள்ளக் கூடியதாக இருக்கும் என்றும் இக் கூட்டத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
முதலமைச்சரும் அதிகாரிகளும் இக் கூட்டத்தின் பின்னர் பாசிக்குடா பிரதேசத்திற்கும் விஜயம் செய்தனர்.
இந்திய எம்பிக்கள் பயணத்தின் பின்னணி

மாலைச்சுடர் Thursday, 15 October, 2009 02:12 PM . சென்னை, அக். 15:

திமுக கூட்டணி எம்பிக்களின் இலங்கை பயணத்தின் பின்னணி பற்றிய பல அதிர்ச்சி தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த பயணத்துக்கு முன்பு இலங்கை அதிபர் ராஜபக்சே பல்வேறு நிபந்தனைகளுடன் முதலமைச்சர் கருணாநிதிக்கு எழுதிய கடிதம் பற்றியும் தற்போது தெரிய வந்துள்ளது.. . இலங்கையில் முள்வேலி முகாம்களில் அடைபட்டுள்ள தமிழர்களை சந்திப்பதற்காக இலங்கை சென்ற திமுக கூட்டணி எம்பிக்கள் குழு நேற்று சென்னை திரும்பியது.
சர்வதேச அளவில் கடும் நெருக்கடி எழுந்த போதும், முகாம்களில் உள்ள தமிழர்களை சந்திக்க இதுவரை யாரையும் அனுமதிக்காமல் இருந்த அதிபர் ராஜபக்சே, தமிழக எம்பிக்கள் குழுவை மட்டும் எப்படி அனுமதித்தார் என்பது குறித்த பரபரப்பு தகவல்கள் தற்போது கசியத் தொடங்கியுள்ளன.
இது தொடர்பாக இலங்கை அதிபர் ராஜபக்சே அண்மையில் முதலமைச்சர் கருணாநிதிக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார். அந்த கடிதத்தில் இந்திய அரசின் சார்பாகவும், தமிழக அரசின் சார்பாகவும் பிரதிநிதிகளை அனுப்பினால் அவர்களை முகாம்களில் உள்ள தமிழர்களை சந்தித்து நிலைமைகளை கண்டறிய அனுமதி அளிப்பதாக ராஜபக்சே தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த பிரதிநிதிகள் குழுவில் தமிழக அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளோ, தமிழர் அமைப்பின் பிரதிநிதிகளோ இடம் பெறக்கூடாது என்று அவர் அந்த கடிதத்தில் குறிப்பிட்டிருந்ததாக தெரிகிறது.இந்த கடிதத்தை முதலமைச்சர் கருணாநிதி, பிரதமருக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளார். அதன் பின்னர் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் சென்னை வந்து முதலமைச்சருடன் ஆலோசனை நடத்தினார்.
இந்த சந்திப்பின் போது இலங்கை செல்லும் எம்.பி.க்கள் குழு , இந்திய அரசின் சார்பாகவோ, தமிழக அரசின் சார்பாகவோ செல்லத் தேவையில்லை என்று சிதம்பரத்தின் வாயிலாக முதலமைச்சரிடம் பிரதமர் தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது.
அதன்படி திமுககாங்கிரஸ் ஆகிய கட்சிகளின் எம்.பி.க்கள் இக்குழுவில் இடம் பெற்றனர். அதே சமயம் இக்குழுவில் விடுதலை சிறுத்தைகள் தலைவர் திருமாவளவன் இடம்பெற காங்கிரஸ் தரப்பில் முதலில் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டதாக தெரிகிறது.
கூட்டணி கட்சியின் தலைவர் என்ற முறையில் அவரை குழுவில் இடம் பெற செய்ய டெல்லியில் பேசி முதலமைச்சர் கருணாநிதி அனுமதி பெற்று தந்ததாக கூறப்படுகிறது. அந்த அடிப்படையிலேயே தமிழக எம்பிக்கள் குழுவில் திருமாவளவன் இடம் பெற்றார் எனத் தெரிகிறது. இந்த எம்.பி.க்கள் குழு இலங்கை செல்லும் முன் கருணாநிதியை சந்தித்துப் பேசினர்.
அப்போது இலங்கையில் அந்நாட்டு அரசுப் பிரதிநிதிகள் வழிகாட்டுதலின் பேரில்தான் செயல்பட வேண்டும் என்றும், அங்கு யாரையும் தன்னிச்சையாக சந்தித்து பேசவோ, விவரங்களை சேகரிக்கவோ கூடாது என்றும் பத்திரிகையாளர்கள் யாரையும் சந்தித்து பேசக்கூடாது என்றும் கருணாநிதி எச்சரித்து அனுப்பியதாக கூறப்படுகிறது.
குறிப்பாக திருமாவளவனை எம்.பி.க்கள் குழுவை விட்டு எங்கும் வெளியே போகக்கூடாது என்று முதல்வர் தெரிவித்து அனுப்பியதாக பரபரப்பாக பேசப்படுகிறது.
5 நாள் சுற்றுப்பயணம் முடிந்து சென்னை திரும்பிய எம்.பி.க்கள் பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்து பேசக்கூடாது என்பதற்காகவே கருணாநிதி விமான நிலையத்திற்கு முன்கூட்டியே சென்று சுமார் 40 நிமிடம் காத்திருந்து அவர்களை அழைத்து கொண்டு அறிவாலயம் வந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
அந்த குழு வந்த சிறிது நேரத்திலேயே அவர்கள் யாரையும் பத்திரிகையாளர்களை சந்திக்க அனுமதிக்காமல் முதலமைச்சர் கருணாநிதி நிருபர்களை சந்தித்து பேசியதிலும் பல்வேறு சந்தேகங்கள் எழுந்துள்ளன.
5 நாட்கள் பயண விவரங்களை எம்.பி.க்கள் குழு வந்த 40 நிமிடத்திலேயே எப்படி அறிக்கையாக தயாரித்து தர முடிந்தது என்ற கேள்வியும் பலமாக எழுந்துள்ளது. இது தொடர்பாக திருமாவளவனை பத்திரிகையாளர்கள் தொடர்பு கொண்டு பேச முயன்றுள்ளனர். ஆனால் பத்திரிகையாளர்களால் அவரை தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை.
இந்த நிகழ்வுகளை எல்லாம் ஒட்டுமொத்தமாக வைத்து பார்க்கும் போது தமிழக எம்பிக்கள் குழுவின் இலங்கை பயணம் அந்நாட்டு அரசுக்கு சார்பாக திட்டமிட்டு நடத்தப்பட்ட ஒரு நடவடிக்கை என்றே அரசியல் பொது நோக்கர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்

மே17 இற்குப் பிந்திய புதிய புலப்பெயர்வு

"We are civilians, not Tamil Tigers. Every day there are Tamils being killed and raped in the refugee camps. Men are blindfolded and shot in the back of the head."
In Sri Lanka if you are Tamil there is no opportunity - the government can detain you without cause, and take you to trial without evidence." Alex
மே17 இற்குப் பிந்திய புதிய புலப்பெயர்வு
Sri Lankans threaten to blow up boat in Indonesia
Stephen Fitzpatrick, Merak, Indonesia October 14, 2009 Article from: The Australian
MORE than 260 Sri Lankan asylum-seekers were last night threatening to blow up their boat if the Indonesian navy forced them to disembark at the port in Merak after the large cargo boat they were piloting towards Christmas Island broke down.
"We have gas canisters and we have told the navy we will blow up the boat and jump into the ocean if they try to force us off the boat," said a spokesman for the asylum-seekers, who would only give his name as Alex.
Alex said the Sri Lankans had each paid $US15,000 ($16,533) to board the wooden craft in Malaysia 13 days ago, after travelling there by air from Jaffna.
"If the authorities in Sri Lanka know this is me on this boat, they will hunt down my wife and children in Jaffna and kill them," the frightened man said. "I have been waiting for my wife and children to follow me here. As soon as possible, we need to get to Australia."
The Sri Lankan asylum-seekers and six Indonesian crew members were under military guard aboard the cargo ship in western Java after being intercepted trying to sail to Christmas Island.
Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono intervened directly in the case of the asylum-seekers, who were detained trying to sail to Christmas Island at the weekend.
Dr Yudhoyono has ordered his navy chief of staff to treat with care the group of hungry and tired refugees, who last night were expected to be towed to shore after their cargo boat's engine died. They were then to be dealt with by immigration officials after having refused for the past three days to leave their stricken boat.
Kevin Rudd confirmed yesterday he had made a personal plea to Dr Yudhoyono for the Indonesians to intercept the boat.
Alex denied last night that those on board the boat were associated with Tamil Tigers.
"We are civilians, not Tamil Tigers. Every day there are Tamils being killed and raped in the refugee camps. Men are blindfolded and shot in the back of the head.
"In Sri Lanka if you are Tamil there is no opportunity - the government can detain you without cause, and take you to trial without evidence."
Alex said the group's choice of Australia as a destination was not based on intimate knowledge of federal government immigration policy, but simply "because we had to flee somewhere".
"Another boat full of Tamils left Malaysia for Canada, and for that people were paying $US45,000 per person," he said. "That was far too expensive."
He said the group had been at sea for 13 days before being captured by an Indonesian navy vessel early on Saturday morning. "We spent a month in the jungle in Malaysia before that," he said.
( MORE )

எந்த 'சரத்' களினாலும் ஜனாதிபதியை தோற்கடிக்க முடியாது:பக்ச பாசிஸ்டுக்கள்

We’re not afraid of ‘Saraths’ – Govt. Ministers Local Wednesday, 14 October 2009 22:00
Gen. Sarath Fonseka or which ever ‘Sarath’ contests the presidential election President Mahinda Rajapakse would definitely win says ministers of the government. This was stated at a media meeting held on behalf of the election campaign centre of the UPFA today (14th). Secretary General of the UPFA Minister Susil Premajayanthe and Ministers Nimal Siripala de Silva and Dilan Perera were present. “People’s leaders are chased away by Army coups in Pakistan. As a result there is no political stability in that country. If the opposition tries such moves to oust President Mahinda Rajapakse people would give them a good answer,” said Minister Premajayanthe. Interestingly, Mr. Premajayanthe referred to Army coups when results of the just concluded Southern PC election were being discussed which had
nothing to do with army coups. As a result journalists asked whether there was any connection between the news going round that Gen. Sarath Fonseka was contesting the presidential election and Minister Premajayanthe’s statement.
Then Minister Premajayanthe said he could only speak about the candidate of the UPFA as he is the Secretary General of the UPFA and he couldn’t speak about candidates of other political parties. However, other countries should not be allowed to make such mediations in our country the way they are intervening in other countries in the region said Mr. Premajayanthe. At this Minister Nimal Siripala intervened and said, “President Mahinda Rajapakse could contest with anyone and win. We are not worried about who contests.” Minister Dilan Perera added, “If the
opposition puts forward Gen. Sarath Fonseka or any other ‘Sarath’ it shows how bankrupt the opposition is. It shows that they would not win by putting forward Mr. Ranil Wickremsinghe. Masses would not allow extremists to rise up through victories of war heroes,” added Mr. Dilan Perera.

எந்த சரத் களினாலும் ஜனாதிபதியை தோற்கடிக்க முடியாது: ஆளும் கட்சி அமைச்சர்கள் [ புதன்கிழமை, 14 ஒக்ரோபர் 2009, 04:06.35 PM GMT +05:30 ] தமிழ் வின்
முன்னாள் இராணுவத் தளபதி சரத் பொன்சேகாவினாலோ அல்லது முன்னாள் பிரதம நீதியரசர் சரத் என் சில்வாவினாலோ ஜனதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷவை தோற்கடிக்க முடியாது என ஆளும் கட்சி அமைச்சர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷவின் வெற்றியை எவராலும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது என அமைச்சர் சுசில் பிரேமஜயந்த குறிப்பிட்டுள்ளார். இதேவேளை, ஜனாதிபதித் தேர்தலுக்கு கட்சித் தலைவர் தவிர்ந்த வேறும் ஒருவரை களமிறக்க ஐக்கிய தேசியக் கட்சி முனைப்பு காட்டுமேயானால் அது அந்தக் கட்சியின் வங்குரோத்து நிலையையே பிரதிபலிப்பதாக அமைச்சர் டிலான் பெரேரா தெரிவித்துள்ளார். படைவீரர்கள் பெற்றுக் கொண்ட யுத்த வெற்றியை கடும்போக்குவாதத்துடன் இணைக்க முயற்சிக்கப்பட கூடாது என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். இராணுவத் தலைவர்களோ அல்லது வேறும் நபர்களோ ஜனாதிபதியின் தேர்தல் வெற்றியை மாற்றியமைக்க முடியாது என அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

Wednesday, 14 October 2009

சிரித்தபடி செவிமடுத்த திருமாவளவன்.

சிரித்தபடி செவிமடுத்த திருமாவளவன்.
பிரபாவுடன் இராதமையால் தப்பினாராம் திருமாவளவன்

"நல்ல காலம் இவர் (திருமாவளவன்) பிரபாகரனுடன் இருக்கவில்லை. இருந்திருந்தால் இந்நேரம் இவரும் தொலைந் திருப்பார்" என்று நேரடியாகக் கூறியிருக்கின்றார் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ.நேற்று மாலை கொழும்பில் இந்திய நாடாளுமன்றக் குழுவைச் சந்தித்தசமயமே ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ இதனைத் தெரிவித்தார்.இச்சந்திப்பின்போது, அதில் பங்குபற்றிய கனி மொழி எம்.பியிடம் அருகிலிருந்த திருமாவளவனைக் காட்டியே ஜனாதிபதி இதனைக் கூறியிருக்கின்றார்."இவர் (திருமாவளவன்) பிரபாகரனின் நெருங்கிய நண்பர். ஆதரவாளர். நல்லநேரம் பிரபாகரனின் கடைசிக் காலத்தில் இவர் தமது நண்பருடன் இருக்கவில்லை. அதனால் அருந்தப்பில்
தப்பிவிட்டார். பிரபாகரனுடன் இருந்திருப்பாரேயானால் இவரும் தொலைந்திருப்பார்" என்று ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ கூற, அதை சிரித்தபடி செவிமடுத்துக் கொண்டிருந்தார் திருமாவளவன்.

நன்றி: யாழ் உதயன்

Monday, 12 October 2009

This is my last address to Army – Gen. Sarath Fonseka

This is my last address to Army – Gen. Sarath Fonseka
By Saroj Pathirana Monday, 12 October 2009 14:48
General Sarath Fonseka Chief of Defense Staff addressing officers and men of the Sri Lanka Army at the 60th Army Anniversary Parade in Colombo said it was the last time he was making an address of that nature. He said he has finished his obligations dedicated to the Army.Speaking at the ceremony Gen. Fonseka said, “This may be the last occasion I make an address of this nature to officers and men of the Sri Lanka Army. Although I am still serving in the Army I have finished my obligations dedicated to the Army as I have reached different heights at this time. After serving for 40 years I have already done my share for the Army and I have done this in a historical manner as I gave the leadership for the Army to win the 30 year long war.”
According to political analysts this indicates the dissatisfaction over the way Gen. Fonseka is being treated by the President and the government. The contradiction between President Mahinda Rajapaksha and Gen. Sarath Fonseka had come to the surface at the 60th anniversary celebrations of the Army held at BMICH recently. According to several reports that appeared in the media Gen. Fonseka was not happy regarding how he is being treated by the President and the government. There were rumors that he had been offered the post of Secretary to the Sports Ministry which Gen. Fonseka had rejected.

Sunday, 11 October 2009

தூதுக்குழுவின் தூமைத்தனம்

திருமாவளவன்
T.R.Balu
கனிமொழி
தந்தை செல்வா உருவச் சிலைக்கு மலர் மாலை அணிவித்து இந்திய தூதுக்குழுவினர் மரியாதை செலுத்தினர்!
ஒரு கண்காட்சிக்கேனும் அவர்கள் மாவீரர் துயிலும் இல்லங்களில் காலடி வைக்கவில்லை!!

தூதுக்குழு, சொல்ல வந்த செய்தி என்ன? சொல்லி விட்டுப் போனதென்ன?


பக்ச பாசிஸ்டுக்களின் தேசியப் பெருமிதம் பாராளமன்றப் பாசிசத்தை இராணுவப் பாசிசமாக்கும் முயற்சியே!

பக்ச பாசிஸ்டுக்களின் தேசியப் பெருமிதம் பாராளமன்றப் பாசிசத்தை இராணுவப் பாசிசமாக்கும் முயற்சியே!
* பொருளாதாரத்துறையில் இலங்கை அரசு முற்றிலும் அந்நிய மூலதனத்துக்கு அடிபணிந்து கிடக்கிறது.
* ''ஈழப்பயங்கரவாதிகளிடமிருந்து'' நாட்டை மீட்ட கையோடு வடக்குக் கிழக்கு தமிழர் தாயகப்பகுதிகளை அந்நிய,இந்திய ஏகபோக நிறுவனங்களுக்கு தாரை வார்த்துவிட்டது.
* எந்தளவுக்கு எந்தளவு ஒரு நாடு அந்நியமயப்படுகிறதோ அந்தளவுக்கு அந்தளவு அது பாசிச மயப்படவும் வேண்டும், இல்லையேல் உள் நாட்டுக் கிளர்ச்சிகளில் -பயங்கரவாதத்தில்-இருந்து அது தப்பிப் பிழைக்க முடியாது.
* இலங்கை அரசு அடுத்த கிளர்ச்சிக்கு தன்னைத் தயார் செய்கிறது.அதற்காக பாராளமன்றப் பாசிசத்தை, தூய இராணுவப் பாசிசமாக்க முயல்கிறது.
* இதற்கு மாற்று சிங்கள ஆளும்கும்பலின் மற்றொரு பிரிவான ஐக்கிய தேசியக் கட்சியோ, சமூக தேசிய வெறியரான மக்கள் விடுதலை முன்னணியினரோ அல்ல -
* ஈழத்தமிழ் மக்களின் பிரிவினைக் கோரிக்கையை அங்கீகரித்த மக்கள் ஜனநாயக் குடியரசே ஆகும்.
* ஈழத்தமிழர்களைப் பொறுத்தவரையில் அவர்களின் தமிழீழப் பிரிவினைக்கான ஆயுதப் போராட்டத்தை புதிய ஜனநாயகப் புரட்சிப் பாதையில் தொடர்வதேயாகும்.
ENB
======================
No sir, no sir, but give us three bags full
By Romesh AbeywickremaThe Subday Leader LK October 11 2009
Military wars, economic warsWhen the war was won, many took it for granted that the economic war would be a cakewalk – foreign funds would flow like a tsunami, the people were told. Nothing of the sort happened. Even the IMF stretched the government’s endurance to its limits before the first tranche of the promised US $2.1 billion was doled out.
Then the unthinkable happened last week. The Central Bank of Sri Lanka issued an official statement on Thursday stating that “the key targets and structural benchmarks as agreed with the IMF at the end of September 2009 were comfortably achieved by Sri Lanka.” It goes on to reassure the public that “This follows the successful achievement of the targets set for July 2009 as well.” Targets as agreed with the IMF?
Weren’t we Sri Lankans told ad nauseam that there were no conditions (read: targets) with the IMF? What exactly are these ‘targets’ and ‘structural adjustments’ as ‘agreed to with the IMF’ that have been fulfilled? What, then, has not been fulfilled? (The answer to that obviously has to come from the IMF.)
Is the cat out of the bag? Cat or no cat, it seems the famous ‘plug’ is back in place, securely as ever, with the Central Bank itself assuring us it is so!
The different messages emanating from different quarters in the government point to one thing – no one seems to know whether they are coming or going. Either way, the guiding principle is to do whatever that pleases the political masters.
(More)

ENB Books:Asian Juggernaut : The Rise of China, India and Japan

Asian Juggernaut : The Rise of China, India and Japan
Brahma Chellaney, Harper Collins Pub, 2006, xii, 348 p, ISBN : 81-7223-650-6, $25.00 (Includes free airmail shipping) Contents: Preface. 1. The Asian Renaissance. 2. Why Asia is dissimilar to Europe. 3. Asian geopolitics of energy. 4. Equations in the strategic triangle. 5. Averting strategic conflict in Asia. Appendices. Index.
"A resurgent Asia is now emerging as the global pivot. With the world's fastest-growing markets, fastest, rising military expenditures and most-serious hotspots, Asia holds the key to the future global order. Underpinning its renaissance, Asia has become the world's economic locomotive, even as its arts, fashion and cuisine regain international recognition. Yet, with interstate competition sharpening, Asia faces complex security, energy and developmental challenges in an era of globalization, including how to move beyond historical legacies and tap its dynamism for greater prosperity and well-being. The colossal shift in global geopolitics presents new opportunities to Asia and tests its ability to assume a bigger role in international relations.
This book examines the ascent of Asia by focusing on its three main powers -- China, India and Japan. A qualitative reordering of power in an Asia characterized by tectonic shifts is challenging strategic stability and affecting equations between these powers. How the China-Japan, China-India and Japan-India equations evolve in the coming years will have a crucial bearing on Asian and global security. Constituting a strategic triangle, these powers are Asia's largest economies. Their interests are getting so intertwined that the pursuit of unilateral solutions by any one of them will disturb the peaceful environment on which their continued economic growth and security depend.
The author analyses the global ramifications of the emerging Chinese colossus. He also highlights the fact that Japan's quiet, undeclared transition from pacifism to a 'normal' state will help shape the future of Asian and global geopolitics. Even as it has reinvigorated its military ties with the United States, Japan is beginning to rethink its security and international role. The third major Asian player, India, is coming of age by displaying greater realism in economic and foreign policies and moving towards geopolitical pragmatism. India now recognizes that it can wield international power only by building up its economic and military strength.
A strong China, a strong Japan and a strong India need to find ways to reconcile their interests in Asia so that they can peacefully coexist and prosper. Given that these powers have not all been strong at the same time before in history, stable political relationships between them are Central to Asian security. The book sets out how all states in Asia could benefit from cooperative approaches in which China, India and Japan take the lead." (jacket)
Brahma Chellaney, a professor of strategic studies at the Center for Policy Research in New Delhi.

Behind The Sri Lankan Bloodbath

Behind The Sri Lankan Bloodbath
Brahma Chellaney, 10.09.09, 12:01 AM Forbe
Colombo's victory over the Tamils shows India's power on the wane.
India's waning leverage over Sri Lanka is manifest from the way it now has to jostle for influence there with arch-rivals China and Pakistan. Hambantota--the billion-dollar port Beijing is building in Sri Lanka's southeast--symbolizes the Chinese strategic challenge to India from the oceans.
Even as some 280,000 displaced Tamils--equivalent to the population of Belfast--continue to be held incommunicado in barbed-wire camps, India has been unable to persuade Colombo to set them free, with incidents being reported of security forces opening fire on those seeking to escape from the appalling conditions. One of the few persons allowed to visit some of these camps was U.N. Secretary-General Ban Ki-moon, who said after his tour in May: "I have traveled around the world and visited similar places, but these are by far the most appalling scenes I have seen ..." Prime Minister Manmohan Singh said
recently that India has conveyed its "concerns in no uncertain terms to Sri Lanka on various occasions, stressing the need for them to focus on resettling and rehabilitating the displaced Tamil population at the earliest." But India seems unable to make a difference even with messages delivered in "no uncertain terms."
The story of the loss of India's preeminent role in Sri Lanka actually begins in 1987, when New Delhi made an abrupt U-turn in policy and demanded that the Tigers lay down their arms. Their refusal to bow to the diktat was viewed as treachery, and the Indian army was ordered to rout them.
Since then, Sri Lanka has served as a reminder of how India's foreign policy is driven not by resolute, long-term goals, but by a meandering approach influenced by the personal caprice of those in power. The 1987 policy reversal occurred after then Sri Lankan President J.R. Jayewardene--a wily old fox--sold neophyte Prime Minister Rajiv Gandhi the line that an "Eelam," or Tamil homeland, in Sri Lanka would be a dangerous precursor to a Greater Eelam uniting Tamils on both sides of the Palk Straits. In buying that myth, Gandhi did not consider a simple truth: If Bangladesh's 1971 creation did not provoke an Indian Bengali nationalist demand for a Greater Bangladesh, why would an Eelam lead to a Greater Eelam? (More)

Global Tamil News

படைத்தரப்பில் இருந்து குளோபல் தமிழ்ச் செய்திகளிற்கு தெரிய வந்த செய்தி
இலங்கைச் செய்திகள்
விடுவிப்பிற்காக கொண்டு செல்லப்பட்ட யாழ் பல்கலைக்கழக மாணவிகள் இரண்டுபேர் இராணுவத்தால் கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளனர்
11 October 09 01:28 am (BST)
கைதடி தடுப்பு முகாமில் விடுவிப்பதற்காக வவுனியாவிலிருந்து கொண்டு செல்லப்பட்ட இரண்டு மாணவிகள் இன்று காலை இராணுவத்தால் அழைத்துச் செல்லப்பட்டுள்ளதாக படைத்தரப்பில்
இருந்து குளோபல் தமிழ்ச் செய்திகளிற்கு தெரிய வந்துள்ளது
.
கடந்த மாதம் 20 திகதி வவுனியாவிலரந்து இந்த மாணவிகள் அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர். இவர்களுடன் 57 மாணவர்கள் கொண்டு செல்லப்பட்டு அவர்கள் கடந்தமாதம் 28ஆம் தகதி விடுவிக்கப்பட்டனர். அதன் பின்னர் இரண்டு தொகுதி மாணவர்கள் விடுவிக்கப்பட்டபோதும் குறித்த மாணவிகள் விடுவிக்கப்படாது இருந்தனர். இன்றைய தினம் 47 மாணவர்கள் உட்பட முடும்பத்தினருடன் 57போ விடுவிக்கப்பட்டபோது இன்று காலையில் குறித்த மாணவிகள் இராணுவத்தால் கொண்டு செல்லப்பட்டள்ளனர். இவர்கள்
எங்கிருக்கிறார்கள் என்பதைப் பற்றியும் என்ன நடந்தது என்பது பற்றியும் எந்த தகவலும் தெரியவரவில்லை என யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து கூறப்படுகிறது.

நடுநிலைப் பத்திரிகைகள் செய்தி சொல்லும் விதம்

மாவோயிஸ்ட்டுகள் திடீர்த் தாக்குதல்; மராட்டியத்தில் 18 பொலிஸார் பலி!
யாழ் உதயன் 2009-10-10 06:28:09
மராட்டிய மாநிலத்தில் நேற்றுமுன்தினம் 200 மாவோ நக்ஸலைட்டுகள் திரண்டு வந்து பொலிஸார் மீது அதிரடித் தாக்குதல் நடத்தினர்.
அப்போது இரு தரப்பினருக்கும் இடையே 4 மணிநேரம் நடைபெற்ற பயங்கரத் துப்பாக்கிச் சண்டையில் 18 பொலிஸார் பலியாகினர்.மராட்டிய மாநிலம் காத்சிரோலி மாவட்டத்தில் உள்ள சில கிராமங்களில் நக்ஸலைட் ஒழிப்புப் படையைச் சேர்ந்த கொமாண்டோக்களும், சாதாரண பொலிஸாருமாக 46 பேர், நேற்றுமுன்தினம் காலை வழக்கமான ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டு இருந்தனர்.அந்தமாவட்டத்தின் லகிர் கிராமத்துக்கு அவர்கள் வந்து கொண்டிருந்தனர். அப்போது, ஓரிடத்தில் மறைந்திருந்த 200 மாவோயிஸ்ட்டுகள் கொண்ட கும்பல், பொலிஸார் மீது திடீரெனத்
துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியது. பொலிஸார் உடனடியாக சுதாரித்துக் கொண்டு, எதிர் தாக்குதல் நடத்தினர். இருதரப்பினருக்கும் இடையே கடுமையான சண்டை நடைபெற்றது.கூடுதல் படைகளும் வரவழைக்கப்பட்டன.
அப்படையினர் மீதும் மாவோயிஸ்ட்டுகள் தாக்குதல் நடத்தினர்.இரு தரப்பினருக்கும் இடையே 4 மணி நேரமாக நடைபெற்ற இச்சண்டையில் உதவி இன்ஸ்பெக்டர் ஒருவர் உள்பட 18 பொலிஸார் பலியாகினர்.
இவர்கள் இவர்கள் அனைவரும் நக்ஸலைட் ஒழிப்புப் படையைச் சேர்ந்தவர்கள் ஆவர். சண்டை நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தபோது, எல்லைப் பாதுகாப்புப் படையினர் 50 பேர் அங்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். அவர்கள் மாவோயிஸ்டுகளுடன் துணிச்சலாக மோதினர்.
இதையடுத்து மாவோயிஸ்டுகள், அடர்ந்த காடுகளுக்குள் தப்பி ஓடிவிட்டனர். இதனால் மீதியுள்ள 28 பொலிஸாரை எல்லைப் பாதுகாப்புப் படையினர் பத்திரமாக மீட்டனர்.சண்டை நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தபோது, எல்லைப் பாதுகாப்புப் படையினர் 50 பேர் அங்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். அவர்கள் மாவோயிஸ்டுகளுடன் துணிச்சலாக மோதினர்.

மராட்டிய மாநில சட்டசபை தேர்தல், வரும் 13ஆம் திகதி நடைபெற இருக்கும் நிலையில், இந்த தாக்குதல் நடந்துள்ளது.
இதற்கிடையே, பிரதமர் மன்மோகன் சிங் தலைமையில் பாதுகாப்புக்கான மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. அக்கூட்டத்தில், நக்ஸலைட் பிரச்சினை பற்றியும், அதை ஒடுக்குவதற்கான வழி முறைகள் குறித்தும் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது.

இலங்கை சென்றுள்ள 'மன்மோகன் சோனியா கருணா கும்பலின்' தூதுக்குழு பக்ச பாசிஸ்டுக்களின் ஊதுகுழலே!

இலங்கை சென்றுள்ள 'மன்மோகன் சோனியா கருணா கும்பலின்' தூதுக்குழு பக்ச பாசிஸ்டுக்களின் ஊதுகுழலே!
(மேலும்)

Tuesday, 6 October 2009

Europe's plot to take over the world

உலகைக் கபளீகரம் செய்யும் ஐரோப்பிய சதி FT-UK

(More)

Monday, 5 October 2009

My life in Menik farm zone-3 camp

My life in Menik farm IDP camp from March to July 2009
A Personal Account
by A Special Correspondent
1. Introduction
A quarter million people, who have been on the run from artillery fire for more than a year, are now restricted by barbed wire inside an area less than one kilometre square. A comparison with the size of some
heavily populated cities (Table) gives some idea of the congestion that is made even more acute by restricting the freedom of movement of the inmates. The scenario has drawn the attention of United Nations,
Amnesty International, Human Rights Watch, governments of many leading countries and several other local and international NGOs, as well as all the major media.
The scenario has continued for over six months and there is no end in sight despite pressures applied on and promises made by the Sri Lankan Government. The account below adds to the existing descriptions
of the camp conditions and is based entirely on my first hand experience as an inmate in the zone-3 camp (Figure) for more than four months.........
9. Mysterious happenings
Once there were rumours of three to six bodies of young women floating in the river adjacent to the camp. There were speculations as to the reasons for the presence of these bodies. There were rumours of white-van abductions within the camp. There were also stories of a young man disappearing while going to collect water. We were not treated like people with intelligence who deserve to find out what is going on. There were only rumours based on such facts and no way of finding out anything else.
There were these people whom the camp inmates called ‘CIDs”. They were apparently senior LTTE members who had been taken away and then “released” into the camp to be with their families. Their job is to spot LTTE members and LTTE Police members who have not reported to the military. One such CID man was living close to my tent. I have seen him interrogating other men suspected of close liaison with LTTE. This CID man has apparently said that he is doing this after he was beaten severely until he agreed to do this task. We also heard another well known female LTTE member coming in Sri Lankan military uniform to the camps and identifying LTTE members in the camp.( More)

Saturday, 3 October 2009

'பத்மநாதப் பொக்கிசத்தை' இப்போது பார்க்கத் தரமாட்டோம்.

Lanka: Come for KP later

Sunday Times lk October 04, 2009
Interrogation of post-conflict Tiger leader Sri Lanka will not heed any requests by foreign governments for their security agencies to interview Kumaran Pathmanathan (KP), head of the Tiger guerrilla procurement wing, until the legal process against him is completed locally.
Such a process, the Sunday Times learns, is to be initiated only after ongoing investigations are concluded. At present, CID detectives are conducting a detailed interrogation on a wide-range of matters.

This includes procurements, the guerrilla shipping network, fund raising and matters relating to the LTTE’s international network.
The Government’s position will mean requests by India for its security agencies to interview KP will remain on hold. Among other matters, Indian agencies want to question him with regard to the assassination of former Prime Minister Rajiv Gandhi in Sriperumpudur in Tamil Nadu on May 21 1991.
A Multi-Disciplinary Monitoring Agency (MDMA) set up by the Government of India to investigate the murder conspiracy found that KP had visited Tamil Nadu before Mr. Gandhi was killed. Indian agencies
now want to ascertain how funds were channelled for this purpose.
KP was arrested on August 10 and flown to Colombo in a special non-stop SriLankan Airlines flight from Kuala Lumpur. Though it was widely reported that he was rounded up at a hotel in Kuala Lumpur, the Malaysian Government denied it officially.
Upon his arrival in Colombo, KP was interrogated by senior intelligence officials. He was debriefed on a variety of matters.

Book Review: Tristram Stuart's WASTE

WASTE
Uncovering the Global Food Scandal
>> Tristram Stuart<< Penguin Paperback : 02 Jul 2009
Synopsis
The world has a 'food problem' - rapidly rising prices, shortages, 100 million people starving, environmental depredation - or it thinks it does. This book shows that farmers, manufacturers, supermarkets and consumers in North America and Europe discard between 30 and 50 per cent of their fresh produce - enough to feed the starving in the world six times over. Additionally, while affluent nations throw away food through neglect, up to 40 per cent of some crops in the developing world are wasted because farmers lack the basic infrastructure to process and store them before they rot.
Wasteis both a personal journey over the world's food waste mountain and an objective investigation of this environmental and social problem. During his travels from Yorkshire to western China, Pakistan to Japan, Tristram Stuart encounters grotesque examples of profligacy, but also inspiring and innovative solutions. Terrible though it may seem, the global food waste problem is also a great opportunity - tackling it is easy. Unlike giving up air travel for the sake of the planet, avoiding food waste can be achieved without much sacrifice. Waste is essential reading for anyone who seeks to remedy the current global food crisis and how we live now.
Note: For Book Donations please contact : eelamnewsbulletin@googlemail.com

Friday, 2 October 2009

அகதிகள் முகாம் மிருகக்காட்சி சாலை அல்ல: துணைத் தூதர் கிருஷ்ணமூர்த்தி


அகதிகள் முகாம் மிருகக்காட்சி சாலை அல்ல: துணைத் தூதர் கிருஷ்ணமூர்த்தி
First Published : 03 Oct 2009 01:26:07 AM IST
இலங்கை அகதிகள் முகாம் (கோப்புப் படம்)சென்னை, அக். 2: இலங்கையில் உள்ள அகதிகள் முகாம்கள் மிருகக்காட்சி சாலை அல்ல. எனவேதான் அவற்றை பார்வையிட யாரையும் அனுமதிக்கவில்லை என இந்தியாவுக்கான இலங்கை துணைத் தூதர் கிருஷ்ணமூர்த்தி தெரிவித்தார்.
இது குறித்து அவர் சென்னையில் வியாழக்கிழமை செய்தியாளர்களிடம் கூறியதாவது:
பயங்கரவாதிகளின் பிடியிலிருந்து இலங்கையை இப்போதுதான் மீட்டுள்ளோம். எங்கள் நாட்டு அதிபர் மஹிந்த ராஜபட்ச மக்களால் தேர்வு செய்யப்பட்ட தலைவர். பயங்கரவாதிகளிடமிருந்து எங்கள் மக்களை பாதுகாத்த அவருக்கு, மக்களை எங்கு, எவ்வாறு குடியமர்த்த வேண்டும் என்பது நன்றாகவே தெரியும்.
இலங்கையில் முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள மக்களைப் பார்க்க அனுமதிக்க வேண்டும் என பலரும் கேட்கிறார்கள். முகாம்களில் நாங்கள் மிருகக்காட்சி சாலை எதையும் நடத்தவில்லை. எனவேதான் வெளியாட்களை அனுமதிக்கவில்லை.
மீனவர்களை தாக்கவில்லை: இந்திய மீனவர்கள் இலங்கை கடற்படையால் துன்புறுத்தப்படுவதாக தமிழக ஊடகங்களில் உண்மைக்கு மாறான செய்திகள் வருகின்றன. இது குறித்து இலங்கை கடற்படையை நாங்கள் தொடர்பு கொண்டு கேட்டோம். இது, எவ்வித அடிப்படையும் அற்ற, முழுவதும் உண்மைக்கு புறம்பான செய்தி என கடற்படை மறுத்துள்ளது.
இந்திய, இலங்கை கடற்படைகளுக்கு இடையே உள்ள நல்லுறவு, ஒத்துழைப்பு ஆகியவற்றுக்கு குந்தகம் விளைவிக்கும் நோக்கில், திட்டமிட்டு இதுபோன்ற ஊடக பிரசாரம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
இலங்கை மீனவர்களே அதிகம் கைது: இலங்கை ஒரு சுயசார்பான, சுதந்திரமான நாடு. அந்நாட்டின் கடல் எல்லையை பாதுகாக்க வேண்டியது கடற்படையின் கடமை.
எனவே இலங்கை கடல் எல்லைக்குள் சட்டவிரோதமாக யார் நுழைந்தாலும் அவர்கள் மீது சட்டப்படியான நடவடிக்கைகளை கடற்படை எடுத்து வருகிறது. அந்த வகையில்தான் இலங்கை கடல் எல்லையில் நுழையும் இந்திய மீனவர்கள் கைது செய்யப்படுகின்றனர். அதுபோல் இந்திய எல்லைக்குள் நுழையும் இலங்கை மீனவர்களும் கைது செய்யப்படுகின்றனர். கடந்த ஓராண்டில் இந்திய எல்லைக்குள் நுழைந்ததாக 560 இலங்கை மீனவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். ஆனால் 100 இந்திய மீனவர்கள்தான் இலங்கை அரசால் கைது செய்யப்பட்டனர்.
கச்சத் தீவு எங்களுக்கே: கச்சItalicத் தீவுப் பகுதியில் மீன் பிடிக்கும் உரிமை இந்திய மீனவர்களுக்கு உள்ளதா, இல்லையா என விவாதிக்க எதுவும் இல்லை. கச்சத் தீவு என்பது இலங்கையின் ஒருங்கிணைந்த பகுதிகளில் ஒன்று. எனவே கச்சத் தீவு குறித்து இதற்கு மேல் பேசுவதற்கு ஒன்றும் இல்லை என்றார் கிருஷ்ணமூர்த்தி.
நன்றி: தினமணி (தமிழகம்)
வவுனியா ஆஸ்பத்திரியின் பதில் வைத்திய நிபுணர் உமாகாந் புலனாய்வுப் பிரிவினரால் கைதுயாழ் உதயன் 2009-10-02 05:57:44 வவுனியா பொது வைத்தியசாலையில் பதில் வைத்திய நிபுணராகக் கடமையாற்றிய டாக்டர் உமாகாந்த் நேற்றுமுன்தினம் இரவு வவுனியா இறம்பைக்குளத்தில் உள்ள அவரது வீட்டில் இருந்தபோது புலனாய்வு பிரிவினரால் கைதுசெய்யப்பட்டார் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
இவர் விசாரணைக்காக அழைத்துச் செல்லப்படுகின்றார் என வவுனியா வைத்தியசாலை பொலிஸாருக்கு அறிவிக்கப்பட்டது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இவர் கைது செய்யப்பட்டதை அரச வைத்தியர் சங்க வவுனியா கிளையின் பேச்சாளர் ஒருவர் உறுதி செய்தார்.அத்துடன், பதில் வைத்திய நிபுணராகக் கடமையாற்றிய இவரை அவரது பதவி நிலைக்கு ஏற்ற வகையில் நடத்த வேண்டும் என்றும், மேல் படிப்புக்காக விரைவில் வெளிநாடு செல்வதற்காக இருக்கும் அவரது தொழில் முன்னேற்றத்திற்குப் பாதகம் ஏற்படாத வகையில் விசாரணைகளை விரைவில் மேற்கொண்டு அவர் மீது குற்றமின்றேல் அவரை உடனடியாக விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்றும் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடம் அரச வைத்தியர் சங்கம் கோரிக்கை விடுத்திருக்கிறது என்றும் அந்தப் பேச்சாளர் தெரிவித்தார். வைத்திய நிபுணர் உமாகாந்த் கைது செய்யப்பட்டுள்ளமை தொடர்பாக தமது தாய்ச் சங்கத்தின் கவனத்திற்கு கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. அவர் மேலும் கூறினார்.

Comrade Sa'adat: "Negotiations" provide cover for occupation crimes and must end


Comrade Sa'adat: "Negotiations" provide cover for occupation crimes and must end.
The anniversary of Al-Aqsa Intifada and the ongoing Zionist assaults urgently require all Palestinian forces to restore national unity to confront the occupation attacks and honor our people, said Comrade Leader Ahmad Sa'adat, the imprisoned General Secretary of the Popular Front for the Liberation of Palestine, on September 28, 2009.
Attorney Buthaina Duqmaq, President of the Mandela Foundation for Prisoners and Detainees, met with Comrade Sa'adat on September 28 at Ramon prison, and relayed his comments on the current situation. Comrade Sa'adat denounced the vicious Zionist attacks on Jerusalem and the desecration of Al-Aqsa mosque by invading gangs of settlers. He also said that the ongoing and rapacious settlement plans of the Zionists require the development of an immediate and practical comprehensive national plan to end the division and restore national unity in order to confront these challenges and dangers to the Palestinian people and national cause.
Comrade Sa'adat sharply denounced the Abu Mazen-Netanyahu-Obama meeting on the sidelines of the United Nations General Assembly meeting in New York and demanded an end to all such negotiations, saying that it only provided cover for the occupying power as it continues its aggression against our people, and that such "negotiations" show no regard for the seriousness of the situation in the eyes of the Palestinian people.
He further said that unity in confrontation of the occupier honors our people and our martyrs on the anniversary of Al-Aqsa Intifada. He noted the extreme Zionist attacks on Al-Aqsa on the anniversary of the Intifada, which was launched from Al-Aqsa, and said that our people require national unity to defend and protect the achievements of the Intifada and the future of our national cause.
He called upon all Palestinian organizations to respond to the steadfastness of our people, our prisoners, our wounded and our martyrs, with movement toward national unity that closes the file on division and upholds the supreme national interest. Comrade Sa'adat demanded that the next round of national dialogue be the final round, ending with meaningful unity that can support the Palestinian people's struggle.
Comrade Sa'adat's isolation from the general Palestinian prison population has continued for six months now, and the next hearing on his isolation has been postponed into early October. In addition, his wife Abla has been prevented from visiting him at Ramon prison for the past three months due to the occupation authorities, and he is provided with newspapers only once or twice a week.
He ended his comments to Duqmaq by praising the steadfastness of our Palestinian people on their land and their adherence to their national and legitimate right to defend their land and their rights and reject the occupation.
Source:PFLP 's Official WEB

காஞ்சிவரம் ஒரு கற்பூரவாசனை

''என் வாழ்நாளின் கனவும்,சாதனையும்தான் காஞ்சிவரம் என்றும் இது வியாபாரத்திற்காக எடுக்கப்பட்ட படம் அல்ல என் ஆத்ம திருப்திக்காக எடுக்கப்பட்ட படம் என்று சொன்னார் இயக்குநர் பிரியதர்ஷன். படத்தை எடுத்ததும் திரையரங்குகளில் வெளியிடவில்லை. உலக திரைப்பட விழாக்கள் பலவற்றிற்கு அனுப்பிவைத்தார். திரைப்பட விழாவில் காஞ்சிவரத்தை பார்த்த திரைப்படக் கலைஞர்கள் பலரும் படத்திற்கு பெரிதும் பாராட்டு வழங்கினர். ஒரு வருடத்திற்கு மேலாக உலக திரைப்பட விழாக்களில் பவனிவந்த பின்புதான் தமிழ்நாட்டில் காஞ்சிவரம் வெளியானது. நல்ல படங்களுக்கு எத்தகைய வரவேற்பு!'' - (சினிமாச் செய்திகளிலிருந்து).
நெய்பவனுக்குத் துணியோ தறியோ, சொந்தமில்லை என்னும் கசப்பான உண்மையை எடுத்துச்சொன்ன சினிமா காஞ்சிவரம்.கதை நிகழும் காலகட்டம் போலிச்சுதந்திரத்துக்கு முந்தையது. பட்டு நெசவாளியான வேங்கடம்-பிரகாஷ்ராஜ்- தன் கல்யாணத்தின்போது தன் மனைவியை பட்டுப்புடவையில் அமர வைத்து தாலி கட்டுவேன் என தனக்குள் சபதம் ஏற்கிறார்.அது வறுமையின் காரணமாக இயலாமல் போக, தன் மகளை -தாமரை-மணவறையில் பட்டுப்புடவையில்தான் அமர வைப்பேன் என்று ஊர்அறிய சபதம் செய்கிறார்.இதை நிறைவேற்ற அவர் தறியில் பட்டுநூலை திருட நிர்ப்பந்திக்கப்படுகிறார். இதன் விளைவாக சட்டம் அவரைக் கைது செய்கிறது.கைது செய்யப்பட்டு சிறை சென்ற வேங்கடம் படுத்த படுக்கையாகக் கைகால் வழங்காமல் கிடக்கும் மகளைப் பார்க்க இரண்டு நாட்கள் அனுமதி பெற்று பொலிஸ் காவலில் ஊருக்கு
வருகிறார். பராமரிக்க ஆளின்றியிருக்கிற தன் அன்பு மகளைப்பார்க்கிறார்.வாழ வைக்க வழியோ வாய்ப்போ அற்ற அந்த ஏழைப் பட்டு நெசவாளி {எலிப் பாசாண) நஞ்சு கலந்த சோறையூட்டி மகளை அன்புடன் கொல்கிறார்.மரணச் சடங்கில், பதினாறு வருடங்களாக நெய்தும் முடிவுறாத சேலைத்துண்டை இரகசிய தறியில் இருந்து அரிவாளால் வெட்டிக்கொண்டு வந்து உடலைப் போர்த்துப் பார்க்கையில்: முகத்தை மூடினால் கால் மூடப்போதாது, காலை மூடினால் முகம் மூடப்போதாது என வெட்டுப்பட்டுக்கிறது அந்தச் சிவப்புப் பட்டுத்துணி.பற்றாக்குறையை நிவர்த்தி செய்ய பாடுபடுகிறார் தந்தை வேங்கடம்.48 மணி நேரமாகிறது,போலீசார் சரி, வா போகலாம் என்று சொன்னதும் திரும்பி அவர்களைப்பார்த்து வேங்கடம் வெறுப்புச் சிரிப்பை உதிர்க்கிறார், தாமரை முழுதும் மூடாமல் உதிர்ந்து கிடக்கிறது;
காஞ்சிவரம் இதோடு முடிகிறது,
மன்மோகன் சோனியாகும்பலின் பாரத புரம் தொடர்கிறது.பாரத புரத்தில் காஞ்சிவரம் நிச்சயம் ஒரு கலைத்துறைப் பாதிப்பை நிகழ்த்தும்.நன்றி காஞ்சிவரம் கலைஞர்களுக்கு.
குறிப்பு: You Tube இணையத்தில் 13 தனித்தனிப் பாகங்களாக காஞ்சிவரத்தைக் காணமுடியும்

Thursday, 1 October 2009

ஹிலாரி கிளிண்டனின் பாலியல் வல்லுறவு ''பரப்புரை''
போர்ச் சூழலில் பாலியல் வன்முறைகளைத் தடுக்க விசேட பிரதிநிதி : ஐ.நா.சபையில் தீர்மானம் வீரகேசரி இணையம் 10/1/2009 10:47:20 AM - இலங்கை உட்பட்ட நாடுகளில் யுத்தத்தின் போது பாலியல் வன்முறைகள் ஓர் ஆயுதமாக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது எனவும், இவை இடம்பெறுவதைத் தடுக்கும் முகமாக பாலியல் வல்லுறவுகள் தொடர்பிலான விசேட பிரதிநிதி ஒருவரை நியமிக்க வேண்டும் எனவும் ஐ.நா. பாதுகாப்பு சபை கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.
அமெரிக்க, ராஜாங்க செயலாளர் ஹிலாரி கிளிண்டனின் தலைமையில் நேற்று நடைபெற்ற கூட்டத்தில் இந்தத் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.
ஆபிரிக்காவின் ருவான்டாவில் மாத்திரம் 1990 ஆண்டு காலப்பகுதியில், ஐந்து லட்சம் பெண்கள் பாலியல் வல்லுறவுகளுக்குப் பலியாகியுள்ளனர்.
சியாரோ லினோனில் 64 ஆயிரம் பெண்கள் இவ்வாறான துன்புறுத்தலுக்கு உள்ளானார்கள்.
இந்நிலையில் பெணகள் தொடர்பான இந்தப் பிரச்சினை ஆபிரிக்காவுக்கு மாத்திரம் மட்டுப்படுத்தப்படாமல், இலங்கை மற்றும் பர்மாவிலும் யுத்தத்தின் போது ஓரு ஆயுதமாகப் பாலியல் வல்லுறவு பயன்படுத்தப்பட்டதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்

அமெரிக்காவில் புலி ஆதரவு அமுக்கக் குழுக்களுக்கு ஒபாமா அரசு எச்சரிக்கை

புலிகள் அமைப்புக்கு ஆதரவு வழங்கக் கூடாது : அமெ. அரசு தெரிவிப்பு வீரகேசரி இணையம் 10/1/2009 11:09:54 AM -

விடுதலைப் புலிகள் மற்றும் குர்திஸ் தொழிற் கட்சி ஆகிய தடை செய்யப்பட்ட இயங்கங்களுக்கு ஆதரவு வழங்கப்படக் கூடாது என ஒபாமா அரசாங்கம் சுட்டிக் காட்டியுள்ளது. குறித்த இரண்டு அமைப்புக்களுக்கும் ஆதரவு வழங்கப்பட வேண்டுமென லொஸ் ஏஞ்சல்ஸை மையமாகக் கொண்டு இயங்கி வரும் மனித உரிமை அமைப்புக்கள் அமெரிக்க நீதிமன்றில்
மேன்முறையீடு செய்துள்ளன.
எனினும், இந்த முறைப்பாட்டை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது எனவும் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள் மற்றும் குர்திஸ்தான் இயக்கத்திற்கு ஆதரவு வழங்கப்படக் கூடாது எனவும் அமெரிக்கா அறிவித்துள்ளது.
இந்த மேன்முறையீட்டு மனு தொடர்பான விசாரணைகள் எதிர்வரும் ஜனவரி மாதம் நடைபெறவுள்ளதாகவும், 2010ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதமளவில் இந்த வழக்கு விசாரணைகள் மீதான தீர்ப்பு வழங்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
இவ்வாறு பயங்கரவாத அமைப்புக்களுக்கு ஆதரவு வழங்குவோருக்கு 15 ஆண்டுகள் முதல் ஆயுட் காலம் வரை சிறைத்தண்டனை வழங்கப்பட முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
சர்வதேச பயங்கரவாதத்திற்கு எதிராக மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகளுக்கு இந்தச் சட்டம் மிகவும் முக்கியமானதென அரசாங்கம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
எனினும், குறித்த இரண்டு அமைப்புக்களுக்கு ஆதரவு வழங்குவதைச் சட்ட ரீதியாக அங்கீகரிக்குமாறு அமெரிக்க மனித உரிமை நிறுவனம் வலியுறுத்தி வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.
சட்ட அங்கீகாரம் வழங்குமாறு தெரிவித்து குறித்த நிறுவனம் நீதிமன்றில் வழக்குத் தாக்கல் செய்துள்ளது.

Supreme Court to decide terrorism support law

Wed Sep 30, 2009 1:37pm EDT James ViciniWASHINGTON (Reuters) -

The U.S. Supreme Court said on Wednesday it would hear an Obama administration appeal defending part of the Patriot Act, which has been criticized by civil liberties groups
for giving the government broad powers.
The justices agreed to review a U.S. appeals court ruling that struck down as unconstitutionally vague a law that makes it a crime to provide support to a foreign terrorist group.
The law, first adopted in 1996, was strengthened by the USA Patriot Act supported by then-President George W. Bush and approved by Congress right after the September 11 attacks in 2001. It was amended again in 2004.
The high court is expected to hear arguments in the case early next year, with a decision likely by June. It will be the first time the court will consider part of the Patriot Act.
Convictions under the law, which bars knowingly providing any service, training, expert advice or assistance to a designated foreign terrorist group, can result in sentences of 15 years to life in prison.
The law does not require any proof that the defendant intended to further any act of terrorism or violence by the foreign group.
"The material support law resurrects guilt by association and makes it a crime for a human rights group in the United States to provide human rights training," said David Cole, a Georgetown University law professor and the lead attorney challenging the law.
"We don't make the country safer by criminalizing those who advocate nonviolent means for resolving disputes. Congress can and should draw a clear line between assistance that further terrorism and that which does not," Cole said.
The Obama administration appealed to the Supreme Court and called the law "a vital part of the nation's efforts to fight international terrorism."
Since 2001, the United States has charged about 120 defendants with the material support of terrorism and about half have been convicted, the Justice Department said.
"Many of those prosecutions potentially prevented substantial harm to the nation," Solicitor General Elena Kagan said in the appeal. Defendants have been charged under the law with "providing al Qaeda with martial arts training and instruction" and "medical support to wounded jihadists."
The challenge had been brought by groups and individuals who want to provide support to the Kurdistan Workers Party in Turkey and the Liberation Tigers of Tamil Eelam in Sri Lanka. The State Department designated both as foreign terrorist groups.
The Humanitarian Law Project, a human rights group in Los Angeles, previously provided human rights advocacy training to the Kurdistan Workers Party, known as the PKK, and the main Kurdish political party in Turkey.
The Humanitarian Law group and others sued in 1998 in an effort to renew support for what they described as lawful, nonviolent activities overseas.
© Thomson Reuters 2009 All rights reserved

அயோக்கியர்களின் அறிக்கை

Let Our People Free: Joint Statement of Tamil and Muslim Parties
Full Text of Statement
The Tamil speaking peoples of Sri Lanka have suffered great hardships for many decades since Independence. They have faced discrimination and had to suffer ethnic riots, pogroms and ethnic cleansing; in the pogrom in 1983 sections of the state were involved. In the last thirty four years Sri Lanka was consumed by an ethnic civil war in which the Tamil and Muslim people and others in the North and East and elsewhere were victims.
The Tamils in particular bore the brunt of the suffering. During the last stages of the war the people of the Vanni suffered traumatic pain which, despite the conclusive end of the war, has still not abated.
While we are deeply concerned about the human rights violations everywhere in our island such as death threats, the killing of civilians, and the disappearance of journalists and others, we feel the need to prioritise in this communiqué such collective and unbearable pain of large numbers of our population as compels immediate intervention.
We the undersigned affirm the following and call for an immediate end to these intolerable conditions, and in particular:
• We state that the forcible detention of hundreds of thousands of Tamil citizens of Sri Lanka in camps for Internally Displaced Persons is illegal,
without basis in the Constitution and in gross violation of international human rights norms.
• These people should be released immediately to return to their homes and permitted to resume without hindrance their traditional livelihood activities such as farming and fishing, or to take up residence with friends and relatives, or to exercise their lawful right to abode elsewhere at their discretion. Those likely to face criminal charges should be produced in a court of law without further delay.
• We strongly urge that the camps, for so long as they exist, should be open torelatives, religious functionaries, parliamentarians, provincial councillors, civil society, UN agencies, journalists, and national and international aid and humanitarian organisations.
• We urge that immediate arrangements be made to allow the Muslim people who were evicted from the North and have suffered acute hardships for nearly two decades to return to their homes and to resume their economic and social activities without hindrance.
• Similar arrangements must be made to re-settle in their original homes all those in the East, who remain displaced and continue to suffer greatly.
• The restrictions on movement in and out of the Northern Province and somelocations in the East should be lifted and the need for permits to enter or leave should be rescinded forthwith. In particular, any form of quarantine of the Northern Province is a violation of basic rights and
should be lifted.
• The curfew and other restrictions on normality in many parts of the Northern Province and elsewhere are unjustified and we demand that normality be returned without delay. People in certain parts of the country live in fear, avoid even essential travel, and are inhibited in employment related and social activities.
• We call for an end to military administration and restrictions placed on civilians, and we urge the restoration of full civilian administration to facilitate return to economic and social normality.
V.AnandasangareeLeader, TULF, Mano Ganesan, M.P.Leader, DPF,Rauff Hakeem, M.P.Leader, SLMC, Dr. K. VigneswaranLeader, AITUF, R. Sampanthan, M.PLeader, ITAK, Leader, TNA