அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Wednesday, 27 November 2013

தமிழ் ஊடகங்கள் மூடிமறைத்த ஜெயா அரசின் செங்கல்ப்பட்டுக் கைதிகளின் மாவீரர் நினைவு மண்டபத் தகர்ப்பு!
TN Police thwart LTTE Martyrs' Day
 by Our Chennai Correspondent

Tamil Nadu Police have thwarted attempts made by Sri Lankan refugees to commemorate LTTE martyrs at the Chenkalpattu refugee camp on Tuesday (26).

A special police team stormed the camp and demolished the commemorative stone and removed all decorations put up in yellow and red inside the camp premises, reports from Chennai said.

The Special Chenkalpattu Camp, which houses around 100 Lankan refugees, was also thoroughly searched by the special police team, which had banned the commemoration.

The Sri Lankan refugees who had made arrangements for the commemoration chanted slogans against the Tamil Nadu Police and the Government of Chief Minister J. Jayalalithaa, for interrupting the commemoration ceremony.

Police officers responding to the Chenkalpattu Lankan refugees, said they would not be allowed to commemorate LTTE cadres as the outfit is proscribed in India, sources said.
=========
குறிப்பு: இந்தக் கோர நிகழ்வை, பண்பாட்டுப் படுகொலையை தமிழ் ஊடகங்கள் திட்டமிட்டு மூடிமறைத்து விட்டன. ஜெயா அரசின் செங்கல்ப்பட்டுக் கைதிகளின் மாவீரர் நினைவு மண்டபத் தகர்ப்பை மட்டுமல்ல, முள்ளி முற்றத் தகர்ப்பையும் இவை ஒருமித்து மறைத்து விட்டன.ஜெயா அரசின் சட்டமன்றத் தீர்மானங்களுக்கு செஞ்சோற்றுக் கடன் தீர்க்கும் பொருட்டு இந்த ஈனச்செயலை இவர்கள் செய்துள்ளனர்.இந்த சந்தர்ப்பவாத சமரச துரோகப் பாதை, இவர்கள் யாருக்கு சேவகம் செய்கின்றார்கள் என்பதைத் தோலுரித்துக்காட்டுகின்றது.

Will China leave Rajapaksa in the lurch?

Will China leave Rajapaksa in the lurch?

China's recent advice to Sri Lanka that she should improve on her human rights record, had apparently caused shockwaves to reverberate within the higher echelons of government, sources revealed. The magnitude of government's angst in relation to the statement issued by Chinese Foreign Ministry is easily
conceivable, when the subsequent clarification by the Chinese Embassy, is looked at in its proper perspective.

 The Chinese Embassy did not deny the statement of its Foreign Ministry, which advised the Sri Lankan Government to improve on its human rights record. The clarification by the Embassy merely states that the local media had twisted the statement issue by the Chinese Foreign Ministry. Those in the know of backroom manoeuvrings in such matters, may well surmise that the Embassy's statement could have been inspired by the government so as to dispel any doubts in the minds of the common masses who are somewhat conditioned to think that China will act as a safety net when the country is faced with hostile forces in the UNHRC.

A notable fact in this issue is that the Chinese statement on human rights in Sri Lanka comes right after it was admitted as a member of the UNHRC. Before it was elected to the UN body as a member, and when any motion was brought in condemnation of Sri Lanka's human rights record, China sprang to its defence
without any hesitancy. This apparent change of tact by China in relation to the human rights position of the country is rather enigmatic, at least in so far as the government is concerned.

Heavily dependent on China

It is no secret that the Rajapaksa Government depends heavily on Chinese goodwill to help it get out of trouble when serious human rights and war crimes allegations are brought against the country in the UNHRC. In fact, the government has been able to plant it in the minds of its supporters, purely by dint of repetition.

However, those opposing the government dislike China for protecting the Rajapaksa Government. The peoples' differing sentiments on this issue apart, one fact stands out clearly. It is that, Mahinda plays the China card internally or externally, exclusively for political advantage. Internally, it keeps his government strong as his supporters assume that he has the fullest backing from China. Externally, he uses it to chaste India when he deems it necessary to do so.

In light of the foregoing, it may not be too far from the truth if one were to think the statement of the Chinese Foreign Ministry was a body blow to the Rajapaksa Government. Ipso facto, India cannot be more comfortable when quietly savouring the developing scenario. So far, the mandarins of the Indian foreign office were in a quandary as to the possible outcome of India's tight squeeze on Sri Lanka, by voting for the UNHRC resolution at Geneva. They felt alarmed that India, by subscribing to a Western agenda against Sri Lanka on its human rights record, was losing its influence in South Asia, thereby giving an advantage to
China. But now that China has also taken up the call for the protection of human rights as an issue in Sri Lanka, India must feel vindicated. It is not irrelevant here to consider what made China issue a statement which could in all probability rattle the Rajapaksa Government. It reminds one of a parallel situation which arose during the presidency of J.R. Jayewardene. When the war was raging in the North during his tenure, India made an all out effort to sabotage Sri Lanka's war against the terrorists. What JR did then was to send his Finance Minister, Ronnie de Mel, to America, to get help for the country's war effort. Quite interestingly,
when Ronnie met the then American Secretary of State, he did a rather unusual thing. He led Ronnie to a map hanging on the wall of his office and showed him the distances between Sri Lanka, America and India. He advised him to tell his government to settle their contentious issues by mutual agreement.

How America saw the conclusion of the India-Sri Lanka Peace Accord at the time is described in the book titled, Indian intervention in Sri Lanka, as quoted below.

 US Interests

 "Was Indian dominance over Sri Lanka a loss to the US? The letters exchanged in the July 1987 Accord was a clear loss for the United States in the Indian Ocean region, but in spite of this implication, the US Government praised the Accord. The letters referred to the availability of ports, particularly Trincomalee, the Trincomalee oil tank farm deal, the broadcasting facilities and the presence of foreign military and intelligence personnel. Even though all of these concerned US interests in the region, US policy which is based on long-term strategic interests was to ignore and establish a strategic alliance with India. This explained the US reaction to the Indo-Lanka conflict and the ethnic crisis in Sri Lanka.

An official of the Bureau of Research and Intelligence of the US State Department, Washington D.C., informed the author that the letters of the Accord was a direct attack on American interests. The then US Ambassador in Colombo, James Spain, disagreed. He said: "(It) depends on which pair of glasses you put on.

Nobody wanted the facilities of the Indians, and the Indians were scared of." Commenting further on the Accord, Spain said: "Both the Sri Lankans and the Indians got what they wanted out of each other." When asked whether the Americans were aware of the Accord in advance, Spain said: "We first got to know about it when the ongoing discussions between the Voice of America and the Sri Lanka Broadcasting Corporation were suddenly suspended."

India important to the US

At this time, America should have helped Sri Lanka, especially in view of the fact that it had agreed to provide certain requests made by America, namely facilitation of setting up of a VOA relay station in the country, and granting Trincomalee oil tanks leasing facilities to an American company. Due to Indian influence, America might have decided to withhold its support to Sri Lanka as India was more important to it. In like manner, if by any chance China was to be asked by India who would be more important to it from the two sides, there would be little wonder if it did not choose India over Sri Lanka. If India conveys to China directly, or indirectly through America, that it has no complaint against China having investment projects in Sri Lanka as long as it goes along with them in the matter of human right issues pertaining to the country, they would naturally prefer to work with India and the international community. This will be to China's advantage as it could then hold up its own human rights record in better light.

China's true commitment to human rights issues will be brought under the spotlight when the Sri Lankan case is brought to the UNHRC next March.

Americans back Iran deal by 2-to-1 margin: Reuters/Ipsos poll

Even if the Iran deal fails, 49 percent want the United States to then increase sanctions and 31 percent think it should launch further diplomacy. But only 20 percent want U.S. military force to be used against Iran.
 Reuters/Ipsos poll

Americans back Iran deal by 2-to-1 margin: Reuters/Ipsos poll
BY MATT SPETALNICK
WASHINGTON Tue Nov 26, 2013 8:49pm EST

(Reuters) - Americans back a newly brokered nuclear deal with Iran by a 2-to-1 margin and are very wary of the United States resorting to military action against Tehran even if the historic diplomatic effort falls through, a Reuters/Ipsos poll showed on Tuesday.

The findings were rare good news in the polls for President Barack Obama, whose approval ratings have dropped in recent weeks because of the botched rollout of his signature healthcare reform law.

According to the Reuters/Ipsos survey, 44 percent of Americans support the interim deal reached between Iran and six world powers in Geneva last weekend, and 22 percent oppose it.

While indicating little trust among Americans toward Iranian intentions, the survey also underscored a strong desire to avoid new U.S. military entanglements after long, costly wars in Iraq and Afghanistan.

Even if the Iran deal fails, 49 percent want the United States to then increase sanctions and 31 percent think it should launch further diplomacy. But only 20 percent want U.S. military force to be used against Iran.

The survey's results suggest that a U.S. public weary of war could help bolster Obama's push to keep Congress from approving new sanctions that would complicate the next round of negotiations for a final agreement with Iran.

"This absolutely speaks to war fatigue, where the American appetite for intervention - anywhere - is extremely low," Ipsos pollster Julia Clark said. "It could provide some support with Congress for the arguments being made by the administration."

Tehran accepted temporary restrictions on its nuclear program in exchange for limited relief from tough economic sanctions under the Geneva deal, which the White House sees as a "first step" toward ensuring that Iran cannot develop an atomic bomb.

Obama and his aides are casting the Iran deal as the best alternative to a new Middle East conflict as they push back against skeptical lawmakers and close U.S. ally Israel who accuse Washington of giving up too much for too little.

A number of lawmakers, especially Republicans, have insisted they will try to enact stiffer new sanctions, which the Obama administration says would poison the negotiating atmosphere during the six months allotted to achieve a long-term accord.

But signs of significant public support for the Iran deal could give some of Obama's own pro-Israel Democrats, who may fear being branded as inadequately supportive of the Jewish state in the 2014 U.S. congressional elections, political cover to stick with the president.

SUPPORT FOR ISRAEL REMAINS HIGH

Reflecting deep suspicions over Iran's sincerity after more than three decades of estrangement between the two countries, the poll shows that 63 percent of Americans believe Tehran's nuclear program is intended to develop a bomb - although Iran says the project is only for civilian purposes.

Despite that, 65 percent of those polled agreed that the United States "should not become involved in any military action in the Middle East unless America is directly threatened." Only 21 percent disagreed with the statement.

There was every indication, however, that American public support for Israel remained high despite Prime Minister Benjamin Netanyahu's denunciation of the Iran deal as a "historic mistake" and new strains in U.S.-Israeli relations.

Fifty percent supported the notion that the United States "should use its military power to defend Israel against threats to its security, no matter where they come from." Thirty-one percent disagreed.

Even as the poll showed a moderately favorable response to Obama's attempt at rapprochement with Iran, the diplomatic breakthrough did not appear to have offered any immediate political boost at home to the embattled president. Foreign affairs rarely trump domestic matters in terms of presidential popularity.

"This might have an effect on some of the political dialogue," Clark said. "But I don't think it's a game-changer that's going to reverse the tide from the president's current pretty negative approval ratings."

A separate Reuters/Ipsos tracking poll on Tuesday showed Obama's approval rating languishing at 38 percent, with 56 percent disapproving of the way he is handling his job. He spent the past three days on a swing through Western states trying to recover lost ground over his flawed healthcare rollout.

The final outcome of Obama's Iran engagement strategy remains uncertain, but success would mean a big legacy-shaping achievement that might help to polish what is widely perceived to be a less than stellar foreign policy record.

But if the talks break down and Iran dashes to build an atomic bomb before the West can stop it, Obama could go into the history books as the president whose naivete allowed the Islamic Republic to go nuclear.

The precision of Reuters/Ipsos online polls is measured using a credibility interval. In this case, the poll - which was conducted from Sunday through Tuesday with 591 respondents - has a credibility interval of plus or minus 4.9 percentage points.

(Reporting by Matt Spetalnick; Editing by Alistair Bell and Peter Cooney)

Punish those who celebrated Mahavir – JHU

Sobitha helaurumaya
Punish those who celebrated Mahavir – JHU
Published on Wednesday, 27 November 2013 20:06

Ruling UPFA affiliate Jathika Hela Urumaya demands the government enforces the law and punishes those who had celebrated the LTTE heroes day and formulates new laws if the existing ones are inadequate to mete out the punishment.

In a statement, JHU leader Ven. Omalpe Sobhitha Thera says TNA MP S. Sridharan had made a nearly ½ hour speech in parliament in which he had referred to the birthday of Velupillai Prabhakaran and the LTTE heroes day, describing the slain LTTE chief as a national hero and a liberator.

Also, lamps were lit and red and yellow flowers offered at Karaveddi Pradeshiya Sabha in Jaffna to remember dead LTTE cadres, attended by TNA members.

The statement says that from time to time since the defeat of the Tamil separatist Tiger terrorism in 2009, the TNA and pro-LTTE groups had tried to hold such remembrances.

By now, the TNA, which serves as the LTTE’s front, has been bold enough to extend such acts to parliament.

Also north chief minister Vigneswaran had compared Prabhakaran to freedom fighter Keppetipola, while Suresh Premachandran called for a taking up of arms once again, says the Thera.

The military has been saying over and over again that it is illegal to hold LTTE heroes days and remembrances, while the police spokesman said the law would be enforced against those who hold such events.

The law should be enforced now to prevent a recurrence before it is too late, and the government has a responsibility to nip those attempts in the bud, the JHU leader adds.

Parliament: TNA MP condemned for lionising dead Tiger leader

 '' I request Sritharan to consider Sri Lanka as a country of one nation comprising several communities," Minister Dissanayake said.

MP.Sritharan
Parliament: TNA MP condemned for lionising dead Tiger leader
November 26, 2013, 9:20 pm
By Saman Indrajith

The government and the Opposition joined forces in Parliament yesterday to condemn a speech delivered by TNA Jaffna District MP S. Sritharan, praising the dead LTTE leader Velupillai Prabhakaran. He said that Prabhakaran was a national hero and called upon Tamils to commemorate his death.

MP Sritharan was condemned by MPs of both sides for attempting to deliver the Mahaveera commemorative lecture in Parliament.

Sritharan, participating in the second reading stage debate on Budget 2014, read out from a piece of paper that he had brought into the Chamber. He was delivering his speech in the Tamil language. There were several MPs, on both sides, listening to Sritharan’s speech. After he had delivered a speech, lasting nearly

half an hour, on the life of Prabhakaran and justifying the LTTE’s violence, Higher Education Minister S. B. Dissanayake said the MP had violated the country’s laws. "I came here today to deliver a speech on the budget, but now I am compelled to talk about something else. Prabhakaran was a criminal who killed not

only Sinhalese but also Tamils. Who killed the leaders of EPDP, TULF, and TELO? It was Prabahakaran! He was the one who caused irrecoverable losses to the Tamil community by killing Tamil leaders such as Lakshman Kadirgamar and Neelan Thiruchelvam.

Prabahakaran also killed his own people who tried to surrender to the government."

Minister Dissanayake requested MP Sritharan not to fan the flames of racial hatred and not to depict a ruthless terrorist as a hero. Prabahakaran had killed so many innocent civilians and looted their monies and jewellery. It was very pathetic that MP Sritharan was calling for a Mahaviru Commemoration to mark

Prabhakarans’ birth anniversary. I request Sritharan to consider Sri Lanka as a country of one nation comprising several communities," Minister Dissanayake said.

UNP Kurunegala District MP Akila Viraj Kariyawasam, too, condemned Sritharan’s attempt.

Vanni District UPFA MP Hunais Farook, got up raising a point of order and requested the Chair to remove all Sritharan’s statements promoting ethnic and racial disharmony.

The presiding Member was Deputy Committee Chairman Chandrakumar Murugesu, representing Jaffna District. He ordered that all what MP Sritharan had mentioned, in violation of Standing Orders, of Parliament, be expunged from the Hansard.

Tuesday, 26 November 2013

கார்த்திகை 27

சிறப்புச் செய்தி: மாவீரர் நாள் கார்த்திகை 27 2013


செங்கல்ப் பட்டு சிறை முகாம் கைதிகள் கட்டியெழுப்பிய தமிழீழ மாவீரர் மண்டபத்தைத் தகர்த்து தரைமட்டமாக்கி, நினைவு நடுகல்லை இடித்து விழுத்தி காலால் உதைத்துத் தள்ளும் ஜெயா அரசின் `நம் தமிழ்` காவல் படை!

`` மாவீரர் தினம் மக்கள் உரிமை `` : யாழ்.பல்கலைக்கழக ஆசிரியர் சங்கத் தலைவர் மீது பாய்ந்தது பயங்கரவாதக் குற்றத்தடுப்பு பிரிவு

யாழ்.பல்கலைக்கழக ஆசிரியர் சங்கத் தலைவர் மீது பாய்ந்தது பயங்கரவாதக் குற்றத்தடுப்பு பிரிவு
[ செவ்வாய்க்கிழமை, 26 நவம்பர் 2013, 10:33.21 AM GMT ]

யாழ்.பல்கலைக்கழக ஆசிரியர் சங்கத்தின் தலைவர் இ.இராசகுமாரன் பயங்கரவாதக் குற்றத் தடுப்பு பொலிஸாரால் விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளார்.

இந்த விசாரணை இன்று மாலை யாழ்ப்பாணத்திலுள்ள பயங்கரவாதக் குற்றத் தடுப்பு பிரிவு அலுவலகத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது.

யாழ்ப்பாணத்திலுள்ள பத்திரிகை ஒன்றில் இருந்து வெளியான செய்தி தொடர்பிலேயே தம்மிடம் விசாரணை மேற்கொள்ளப்படவுள்ளதாக தலைவர் முன்னர் தெரிவித்திருந்தார்.

ஆனால் யாழ்.பல்கலைக்கழகத்தில் மாவீரர் நாள் நிகழ்வுகள் நடைபெறலாம் என்ற அச்சம் காரணமாகவே அச்சுறுத்தும் வகையிலான செயற்பாடுகள் இவ்வாறு மேற்கொள்ளப்படுவதாக ஆசிரியர் சங்கம் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளது.

யாழ்.பல்கலைக்கழக ஆசியரியர் சங்கத்தின் தலைவர் அ.இராசகுமாரான் இன்று மாலை சிறிலங்கா பயங்கரவாத குற்றத்தடுப்பு காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளார்.

இரண்டாம் இணைப்பு

யாழ்.பல்கலைக்கழக ஆசியரியர் சங்கத்தின் தலைவர் அ.இராசகுமாரான் இன்று மாலை சிறிலங்கா பயங்கரவாத குற்றத்தடுப்பு காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளார்.

சிறிலங்கா இராணுவத்தினரும், காவலதுறையினரும் மாவீரர் தினத்தினை மக்கள் அனுஸ்டிப்பதை தடுத்து நிறத்த முடியாது என்று கூற முடியாது என்றும், அனைத்து தமிழ் மக்களுக்கும் மாவீரர்களை நினைவுகூற உரிமை உள்ளது என்றும் நேற்று முன்னதினம் யாழ்.ஊடகங்களில் அறிக்கை விடுத்திருந்தார்.

இதன் எதிரோலியாகவே அவர் பயங்கரவாத குற்றத்தடுப்பு காவல்துறையினரால் இன்று விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளார்.

மாலை 3 மணியளவில் யாழ்.நாவலர் வீதியில் அமைந்துள் பயங்கரவாத குற்றத்தடுப்பு காவல்துறை அலுவலகத்திற்கு அழைக்கப்பட்ட அவர், இரவு 7 மணியாகியும் விடுவிக்கப்படவில்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

யாழில் நாளை மாவீரர் தினத்தினை அனுஸ்டிப்பதை தடுத்து நிறுத்த சிறிலங்கா அரசாங்கம் மேற்கொண்டுள்ள நடவடிக்கையே இது என்று தெரியவந்துள்ளது.

மாவீரர் தினத்தையொட்டி தமிழ்ச் செய்தி இணையங்கள் மீது சிங்களம் தாக்குதல்!

ஊடகங்கள் மீதான தாக்குதலாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்
பதிவு இணையம்

தமிழ்த்தேசிய ஊடகங்கள் மீது தொடர்ந்து நடைபெறும் தாக்குதல்கள் சிறீலங்காவின் வழிநடத்தலில் அவர்களின் அனுசரணையாளர்களாக விளங்கும் ஐரோப்பாவில் உள்ள தமிழர் தொலைபேசி நிறுவனத்தின் நிதியிலும் கட்டளையிலும் இந்தியாவிலிருந்தே நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பதாக எமது தொழில்நுட்பவியலாளர்கள் உறுதி செய்துள்ளனர். இதனை இந்தத் தொலைத் தொடர்பு குழுமத்தின் உள்ளகத் தொடர்புகள் உறுதி செய்துள்ளன. இந்தக் குழுமத்தின் சிறீலங்காத் தொடர்புகள் பற்றியும் இராஜபக்ச குடும்பத்துடனான தொடர்புகள் பற்றியும் தமிழ்த் தேசிய ஊடகங்கள் எழுதி வந்தமை தெரிந்ததே. தமிழ்தேசிய ஊடகங்கள் தவிர்ந்த வேறு சில இணைய ஊடகங்களும் நேற்று இந்தத் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகி உள்ளது.

மேலும், தமிழ்த்தேசிய ஊடகங்கள் மீது நாளையும் தொடர்ச்சியான தாக்குதல்கள் நடாத்துமாறு கட்டளையிடப்பட்டுள்ளது எனவும் இக் குழுமத்தின் உள்ளகத் தகவல்கள் தெரிவித்துள்ளன. மாவீரர் நாளில் தாயக, தமிழக, புலம்பெயர் தேசத்து மக்களின் எழுச்சியையும் இன உணர்வையும் தடுக்கத் தனது சக்திவளம் முழுவதையும் சிறீலங்கா அரசு பிரயோகிக்க அவர்களுக்குத் துணையாகத் தமிழ்த்தேசிய ஊடகங்களை முடக்கும் நடவடிக்கையில் இந்தத் தொலைபேசிக் குழுமம் ஈடுபட்டுள்ளது உறுதியாகி உள்ளது.

ஜெயா அரசின் பண்பாட்டுப் படுகொலை! செங்கல்ப்பட்டு சிறைமுகாமில் மாவீரர் தினத்துக்கு தடை!!

செங்கல்பட்டு சிறைமுகாமில் மாவீரர் தின அலங்காரங்கள் கிழிப்பு! மாவீரர் நினைவு மண்டபம் கடற்பாரை கொண்டு தகர்ப்பு!

பிரமாண்டம்: செங்கல்ப்பட்டு கைதிகள், 
சிறைமுகாமுக்குள் கட்டியெழுப்பிய மாவீரர் நினைவு மண்டபம்

செங்கல்பட்டு சிறப்பு முகாமில் மாவீரர் நாள் அனுசரிக்க தடை. சின்னங்களை இடித்து அகற்றிய காவல்துறை!  

Top News [Tuesday, 2013-11-26 22:31:07]

செங்கல்பட்டு சிறப்பு முகாமில் அடைத்து வைக்கப்பட்ட ஈழத் தமிழர்கள் ஆண்டுதோறும் மாவீரர் நாளில் போரில் இறந்த சொந்தங்களை நினைவு கூர்வது வழக்கம். அதற்காக அவர்கள் சிறப்பு முகாமில் உள்ளேயே நினைவு சின்னம் அமைத்து நவம்பர் 27 நாளில் மாவீர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்துவர். அணி அணியாக விளக்குகள் வைத்து மாவீரர்களுக்கு சுடர் வணக்கம், மலர் வணக்கம் செய்து வந்தனர். மஞ்சள் சிகப்பு வண்ண தோரணங்களை நினைவு சின்னம் சுற்றிலும் கட்டியிருந்தனர் . சென்ற ஆண்டும் மாவீரர் நாளை
சிறப்பு முகாமில் இருந்த அனைவரும் அனுசரித்தனர். இதனால் யாருக்கும் இடையூறு இல்லை. காரணம் இது அவர்கள் தனிப்பட்ட நிகழ்வாகவே அனுசரித்து வந்தனர் .

அச்சம்: அலங்கார வண்ணக் கொடிக்கம்பத்தை பிடுங்கி 
செம்மஞ்சள் கொடிகளைக் கிழித்தெறியும் அரச படை

இந்நிலையில், மாவீரர் நாளை அனுசரிக்க எல்லா ஏற்பாடுகளும் முடிந்துவிட்ட நிலையில் , இன்று தமிழக காவல்துறை மாவீரர் நாளை அனுசரிக்க தடை விதித்தது. இறந்த உறவுகளுக்கு முகாமில் அஞ்சலி செலுத்தக் கூடாது என்று உத்தரவிட்டது . அதை தொடர்ந்து மாவீரர் நிகழ்ச்சி ஏற்பாடுகளை அதிரடியாக இடிக்கத் தொடங்கியது . இதை பார்த்த ஈழத் தமிழர்கள் அதிர்ச்சியில் உறைந்தனர். காவல்துறையை கண்டித்து முழக்கமிட்டனர். ஆனால் எதையும் காதில் வாங்கிப் போட்டுக் கொள்ளாத தமிழக காவல்துறை , மாவீரர் நாளுக்காக அங்கு நிறுவப்பட்டிருந்த நினைவு தூபி மற்றும் கொடிக் கம்பங்களை இடித்து அகற்றியது. தோரணங்களை கிழித்து எறிந்தது.இறந்த சொந்தகளுக்கு கூட அஞ்சலி செலுத்த இந்த அரசு தடை விதித்துள்ளதை முகாம் வாசிகள் கடுமையாக எதிர்த்துள்ளனர்.

நீசத்தனம்: சிறைக்கைதிகள் கட்டியெழுப்பிய நினைவு மண்டபம் தகர்ப்பு

காவல்துறையின் இந்த அராஜக நடவடிக்கையை கண்டித்து நாளை 45 ஈழத் தமிழர்கள் பட்டினிப் போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளனர்.

நாம் தமிழர்: மாவீரர் நடுகல்லை தகர்க்கும் முயற்சி

தமிழக அரசு இப்போது ஈழத் தமிழர்களுக்காக அனுசரிக்கப்படும் அனைத்து நிகழ்வுகளையும் தடை செய்து வருகிறது . முள்ளி வாய்க்கால் நினைவு முற்றம் சுற்றுப் புற சுவரை அண்மையில் தமிழக அரசு இடித்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது.

கடற்பாரைத் தாக்குதல்: காக்கிச் சட்டைக் காலடியில் கற்சிலை!
நன்றி: செய்தி புகைப்படங்கள் http://www.seithy.com/briefTopNews.php?newsID=97747&category=TopNews&language=tamil 
தலைப்பு புகைப்படக் குறிப்புகள் ENB

Sunday, 24 November 2013

Accord Reached With Iran to Halt Nuclear Program

Accord Reached With Iran to Halt Nuclear Program
 Denis Balibouse/Reuters

Secretary of State John Kerry with Mohammad Javad Zarif,
the Iranian foreign minister, upon conclusion of the deal.

By MICHAEL R. GORDON
Published: November 23, 2013 NYT

GENEVA — The United States and five other world powers announced a landmark accord Sunday morning that would temporarily freeze Iran’s nuclear program and lay the foundation for a more sweeping agreement.

It was the first time in nearly a decade, American officials said, that an international agreement had been reached to halt much of Iran’s nuclear program and roll some elements of it back.

The aim of the accord, which is to last six months, is to give international negotiators time to pursue a more comprehensive pact that would ratchet back much of Iran’s nuclear program and ensure that it could be used only for peaceful purposes.

Shortly after the agreement was signed at 3 a.m. in the Palace of Nations in Geneva, President Obama, speaking from the State Dining Room in the White House, hailed it as the most “significant and tangible” progress of a diplomatic campaign that began when he took office.

“Today, that diplomacy opened up a new path toward a world that is more secure,” he said, “a future in which we can verify that Iran’s nuclear program is peaceful and that it cannot build a nuclear weapon.”

In Geneva, the Iranian foreign minister, Mohammad Javad Zarif, said he hoped the agreement would lead to a “restoration” of trust between Iran and the United States. Smiling and avuncular, he reiterated Iran’s longstanding assertion that its nuclear program was peaceful, adding that the Iranian people deserved respect from the West.

Secretary of State John Kerry, who flew to Geneva early Saturday for the second time in two weeks in an effort to complete the deal, said it would “require Iran to prove the peaceful nature of its nuclear program.”

Iran, which has long resisted international monitoring efforts and built clandestine nuclear facilities, agreed to stop enriching uranium beyond 5 percent, a level that would be sufficient for energy production but that would require further enrichment for bomb-making. To make good on that pledge, Iran will dismantle links between networks of centrifuges.

Its stockpile of uranium enriched to 20 percent, a short hop from weapons-grade fuel, would be diluted or converted into oxide so that it could not be readily used for military purposes. Iran agreed that it would not install any new centrifuges, start up any that are not already operating or build new enrichment facilities.

The agreement, however, does not require Iran to stop enriching uranium to a low level of 3.5 percent, or to dismantle any of its existing centrifuges.

The accord was a disappointment for Israel, which had urged the United States to pursue a stronger agreement that would lead to a complete end to Iran’s enrichment program. But Iran made it clear that continuing enrichment was a prerequisite for any agreement.

The United States did not accept Iran’s claim that it had a “right to enrich” under the nuclear non-proliferation treaty. But American officials signaled last week that they were open to a compromise in which the two sides would essentially agree to disagree on how the proliferation treaty should be interpreted, while Tehran continued to enrich.

In return for the initial agreement, the United States agreed to provide $6 billion to $7 billion in sanctions relief. Of this, roughly $4.2 billion would be oil revenue that has been frozen in foreign banks.

This limited sanctions relief can be accomplished by executive order, allowing the Obama administration to make the deal without having to appeal to Congress, where there is strong criticism of any agreement that does not fully dismantle Iran’s nuclear program.

The fact that the accord would only pause the Iranian program was seized on by critics who said it would reward Iran for institutionalizing the status quo.

Mr. Obama addressed those concerns in his speech, insisting that the easing of sanctions could be reversed if Iran failed to reach a final agreement or reneged on the terms of this one.

“Nothing will be agreed to unless everything is agreed to,” he said.

He also noted the qualms of Israel, Saudi Arabia and other Persian Gulf allies of the United States, saying they “had good reason to be skeptical of Iran’s intentions.” But he said he had a “profound responsibility” to test the possibilities of a diplomatic solution.

In Geneva, Mr. Kerry said of the agreement: “It will make our partners in the region safer. It will make our ally Israel safer.”

The deal would also add at least several weeks, and perhaps more than a month, to the time Iran would need to produce weapons-grade uranium for a nuclear device, according to estimates by nuclear experts. American officials argued that it would preclude Iran from shortening the time it would need to produce enough bomb-grade uranium for a nuclear device even further, and would provide additional warning if Iran sought to “break out” of its commitment to pursue only a peaceful nuclear program.

A second and even more contentious debate centered on whether an initial deal would, as the Obama administration said, serve as a “first step” toward a comprehensive solution of the nuclear issue, one that would leave Iran with a peaceful nuclear program that could not easily be used for military purposes.

Two former American national security advisers, Zbigniew Brzezinski and Brent Scowcroft, recently sent a letter to key American lawmakers endorsing the administration’s approach. “The apparent commitment of the new government of Iran to reverse course on its nuclear activities needs to be tested to insure it cannot rapidly build a nuclear weapon,” they wrote.

But some experts, including a former official who has worked on the Iranian issue for the White House, said it was unlikely that Iran’s supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, would ever close the door on the option to develop nuclear weapons. Instead, they said, any initial six-month agreement is more likely to be followed by a series of partial agreements that constrain Iran’s nuclear activities but do not definitively solve the nuclear issues.

“At the end of six months, we may see another half step and six more months of negotiations — ad infinitum,” said Gary Samore, a senior aide on nonproliferation issues on the National Security Council in Mr. Obama’s first term. Mr. Samore is now president of United Against Nuclear Iran, a nonprofit group that advocates tough sanctions against Iran unless it does more to curtail its nuclear program.

The agreement also reflected compromises on other issues.

On the contentious issue of the heavy water reactor Iran is building near Arak, which could produce plutonium and therefore another path to a bomb, Iran agreed not to produce fuel for the plant, install additional reactor components there or put the plant into operation.

Iran is not required to dismantle the facility, however, or convert the plant into a light water reactor that would be less useful for military purposes.

Regarding enrichment, Iran’s stockpile of such low-enriched uranium would be allowed to temporarily increase to about eight tons from about seven tons currently. But Tehran would be required to shrink this stockpile by the end of the six-month agreement back to seven tons. This would be done by installing equipment to covert some of that stockpile to oxide.

To guard against cheating, international monitors would be allowed to visit the Natanz enrichment facility and the underground nuclear enrichment plant at Fordo on a daily basis to check the film from cameras installed there.

But Iran did not agree to all of the intrusive inspection regime that the International Atomic Energy Agency had said was needed to ensure that the Iranian program is peaceful.

Mark Landler contributed reporting from Washington.

Saturday, 23 November 2013

''இலங்கை ஒரு ஜனநாயக நாடு'': நீதியமைச்சின் கீழ் இயங்கிவந்த இலங்கையின் சட்டமா அதிபர் திணைக்களம், தற்போது பாதுகாப்பு அமைச்சின் கீழ் கொண்டுவரப்பட்டுவிட்டது'இலங்கைச் சட்டமா அதிபர் அதிகாரத்தை தவறாக பிரயோகிக்கிறார்'
 சட்டமா அதிபர் பாலித்த பெர்ணாண்டோ

கடைசியாக பிரசுரிக்கப்பட்டது: 23 நவம்பர், 2013 - 12:28 ஜிஎம்டி


இலங்கையில் சந்தேகநபர்களுக்கு பிணை வழங்கப்படும்போதோ விடுதலை அளிக்கப்படும்போதோ சட்டமா அதிபர் (அட்டார்னி ஜெனரல்) தனது அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்திவருவதாக இலங்கை சட்டத்தரணிகள் சங்கம் குற்றஞ்சாட்டுகின்றது.

நாட்டின் சட்ட ஒழுங்கு தொடர்பாக ஆராயும் பொருட்டு இலங்கை சட்டத்தரணிகள் சங்கம் நியமித்துள்ள குழுவின் தலைவர் லால் விஜேநாயக்க இந்தக் குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளார்.

எட்டு கிலோகிராம் எடையுள்ள ஹெரோயின் போதைப் பொருளைக் கடத்தியதாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டிருந்த சந்தேகநபர் ஒருவரை விடுதலை செய்யுமாறு சட்டமா அதிபர் அண்மையில் கொழும்பு மேல்நீதிமன்றத்தைக் கோரியிருந்ததாக சட்டத்தரணி லால் விஜேநாயக்க சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார்.

அதேபோல, கடந்த காலங்களில் பல்வேறு குற்றச்செயல்களுடன் சம்பந்தப்பட்டிருந்த சந்தேகநபர்களை வழக்கு விசாரணைகளின்றி விடுதலை செய்வதற்கும் சட்டமா அதிபர் நடவடிக்கைகள் எடுத்திருந்தார் என்றும், எனினும் அதற்கான காரணங்களை அவர் நீதிமன்றத்துக்கு அறிவிக்க வில்லை என்றும் இலங்கை சட்டத்தரணிகள் சங்கம் கூறுகிறது.

'பாதுகாப்பு அமைச்சின் கீழ் சட்டமா அதிபர் திணைக்களம்'

சட்டமா அதிபரின் இவ்வாறான நடவடிக்கைகள் காரணமாக நாட்டின் நீதித்துறையின் சுதந்திரம் பெரும் பாதிப்பை எதிர்நோக்கியிருப்பதாகவும் அதனால் மக்கள் நீதிமன்றத்தின் மேல் வைத்திருக்கின்ற நம்பிக்கை தகர்க்கப்படுவதாகவும் லால் விஜேநாயக்க தெரிவித்தார்.

எனவே, சந்தேகநபர் ஒருவருக்கு எதிரான வழக்கை வாபஸ்பெற வேண்டுமானால் சட்டமா அதிபர் அதற்கான காரணங்களை பகிரங்கமாக அறிவிக்கவேண்டும் என்றும் அவர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
கடந்த அரை நூற்றாண்டுக்கும் மேலாக நீதியமைச்சின் கீழ் இயங்கிவந்த இலங்கையின் சட்டமா அதிபர் திணைக்களம், தற்போது பாதுகாப்பு அமைச்சின் கீழ் கொண்டுவரப்பட்டுவிட்டமை தொடர்பிலும் இலங்கை சட்டத்தரணிகள் சங்கம் விசனம் வெளியிட்டுள்ளது.

சட்டமா அதிபர் திணைக்களத்தின் மீது விடுக்கப்படும் அரசியல் அழுத்தங்கள் காரணமாகவே தற்போதைய நிலைமை உள்ளதாகவும் இலங்கை சட்டத்தரணிகள் சங்கத்தின் பிரதிநிதி லால் விஜேநாயக்க கூறினார்.
இதேவேளை, இலங்கை சட்டத்தரணிகள் சங்கத்தின் பிரதிநிதி லால் விஜேநாயக்க சுமத்தியுள்ள இந்தக் குற்றச்சாட்டுக்கள் தொடர்பில் சட்டமா அதிபர் தரப்பின் கருத்துக்கள் உடனடியாக கிடைக்கப்பெறவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
=========================
பிற்குறிப்பு:  சட்டமா அதிபர் பாலித்த பெர்ணாண்டோ அவர்களும், இலங்கை சட்டத்தரணிகள் சங்கமும், இச்செய்தியை வெளியிட்ட பி.பி.சி. தமிழோசையும் கூறுவது போல இது சட்டமா அதிபரின் அதிகார துஸ்பிரயோகம் பற்றிய பிரச்சனையல்ல, பாதுகாப்பு அமைச்சின் கீழ் சட்டமா அதிபர் திணைக்களம் அல்லது, இராணுவக் கட்டுப்பாட்டில் சட்டத் துறை இயங்கும் அரசுமுறை பற்றிய பிரச்சனை ஆகும்.அரசு முறையைத் தான் ஜனநாயகப்படுத்த வேண்டும், சட்டமா அதிபரையல்ல, இது தமிழீழப் பிரிவினையால் மட்டுமே முடியும்.`தமிழ்த் தேசிய இனத்தைப் படுகொலை செய்து வாழும் சிங்கள தேசம் ஒரு போதும், தான் சுதந்திரமாக வாழ முடியாது`!ENB 

பாக்.எல்லைப்பகுதியில் நேற்றோ துருப்புக்களுக்கான வினியோகப் பாதை றோன் எதிர்ப்பு மக்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தால் மீண்டும் முற்றுகை!

Thousands anti-drones protesters block NATO supply line in Pakistan
English.news.cn   2013-11-23 18:53:10

ISLAMABAD, Nov. 23 (Xinhua) -- Thousands of political activists in northwest Pakistan on Saturday blocked the main supply route for NATO troops in Afghanistan as protest against the U.S. drone strikes.

The protesters started a sit-on the main supply route in Peshawar, the capital of Khyber Pakhtunkhwa province.

Pakistan Tehrik-e-Insaf (PTI), which rules the province, started closure of the supply line as part of its anti-drones protest strategy.

File Photo

Activists of the Jamaat-e-Islami party, a coalition partner in the provincial government, also joined the protest on Peshawar Ring Road that is used by hundreds of NATO containers that enter Afghanistan daily.

The cricket-turned politician, Imran Khan, who leads PTI, attended the protest that previously stated that the blockade will continue unless the U.S. stops drone strikes.

Protest rallies outside the U.S. embassy and UN mission in Islamabad have also been planned in the coming days, spokesman for the provincial government, Shah Farman, has said.

The authorities earlier closed the main border point of Torkham with Afghanistan ahead of the protest over security concerns, officials said. It is one of the two main border points used for NATO supplies.

Officials said nearly 70 percent of supplies for thousands of foreigner troops are transported through Pakistan, the cheapest and shortest route.

File Photo
The police in Peshawar Saturday morning blocked "Ring Road," the route NATO containers use to head to Afghanistan, for all kind of traffic hours ahead of the protest rally.

Officials said that hundreds of police personnel were deployed in the city to tighten security in Peshawar and surrounding areas. Experts from the Bomb Disposal Squad also visited venue of the sit- in and searched the area.


Speaking at the rally former Foreign Minister Shah Mehmood Qureshi told the gathering that the world is silent on the killing of over 40,000 people in Pakistan in terrorist attacks due to joining the U.S. war.

File Photo
Jamaat-e-Islami leader, Liaquat Baloch, speaking on the occasion, asked the government to shoot down the American drones. He said that Jamaat will also block NATO trucks in Karachi on Sunday.

The protest was planned after the November 1 drone strike in North Waziristan which killed the Pakistani Taliban chief, Hakimullah Mehsud just a day ahead of a meeting between a government team and the Taliban. Pakistan accused the U.S. of sabotaging the peace process with the Taliban.

The U.S. expanded its drone campaign and rained missiles on a religious school in a non-tribal district of Hangu on November 21 and killed six students and teachers.

Thursday, 21 November 2013

2013 மாவீரர் வாரம் ஆரம்பம்: மாண்ட நம் மக்களே மாவீரத் தோழர்களே செவ்வணக்கம்!


 `பொதுவாக்கெடுப்பு, போர்க்குற்றத்தண்டனை`
ஈழத்தமிழர் ஆதரவு உலக ஜனநாயக இயக்கம் 

வெற்றி பெற உலகத் தொழிலாளர்களுடனும் ஒடுக்கப்பட்ட தேசங்களுடனும் ஒன்று சேர்ந்து

இம்மாவீரர் பெரு நாளில், 

தமிழீழ விடுதலைக்கு விளக்கேற்றுவோம்!

மாண்ட நம் மக்களே மாவீரத் தோழர்களே செவ்வணக்கம்!மாவீரர் நாள் முழக்கங்கள்

* ஏகாதிபத்திய, இந்திய விரிவாதிக்க,ரசிய, சீன, ஆதிக்க சக்திகளை எதிர்த்து சிங்களமிடமிருந்து
தமிழினம் விடுதலை பெற தமிழீழப் பொது வாக்கெடுப்புக்குப் போராடுவோம்!

* தமிழீழம் பாலஸ்தீனம் ஆவதை அநுமதியோம்,
தாய்நில ஆக்கிரமிப்பை எதிர்த்து மீள்  குடியேற்ற உரிமைக்குப்  போராடுவோம்!

* கருக்கலைப்பு,காணாமல் போதல்,இராணுவ கலப்புத்திருமணம் என இன அழிப்பு  தொடர்வதை எதிர்ப்போம்!

* தமிழீழப் பெண்குலம் மீது சிங்களம் கட்டவிழ்க்கும் அமைதிக்கால பெண்வதையை
எச்சக்தி கொண்டும் தடுப்போம்! 

* இனப்படுகொலை போர்க்குற்றவாளி ராஜபக்சவின் பிறந்த நாளுக்கு மரம் நாட்டுவிழா நடத்திய அடிமை வடக்கு மாகாண சபையை
மாவீரர் துயின்ற இல்லங்களை மீளக் கட்டியமைக்கக் கோருவோம்!

* தமிழீழ மக்கள் விவசாயம் செய்த அவர்களது சொந்த பயன் தரு நிலமும், கடற் தொழிலாளிகளின் பெரும் கடலும் அவர்கள் உழைத்து வாழ அவர் வசம் கிடைக்க போராடுவோம், அந்நிய உதவி மாயை எதிர்ப்போம்!

* தமிழீழ விடுதலைக்கு புதிய விளக்கேற்ற தடையாக இருக்கும் சமரசவாதிகளை
தனிமைப்படுத்துவோம்!

* தன்னியல்புப் பாதையின் தவறுகளைக் களைவோம், அரசியல் போர்த்தந்திரப் பாதையில் புரட்சிப் பயணம் தொடர்வோம்!

* தமிழீழத்தாயகத்தின் காவல் அரண்கள் 
விவசாயிகளும், கடற்தொழிலாளர்களும்,சிறுவர்த்தகர்களுமான
உழைக்கும் தமிழ் மக்களே என்பதை உணர்வோம்!

* `பொதுவாக்கெடுப்பு, போர்க்குற்றத்தண்டனை`

ஈழத்தமிழர் ஆதரவு உலக ஜனநாயக இயக்கம் 

வெற்றி பெற உலகத் தொழிலாளர்களுடனும் ஒடுக்கப்பட்ட தேசங்களுடனும் ஒன்று சேருவோம்!

இறுதி வெற்றி ஈழமக்களுக்கே,

ஈழம் காணும்வரை ஓயமாட்டோம்!

புதிய ஈழப்புரட்சியாளர்கள்Monday, 18 November 2013

பிரித்தானிய `பன்றித் தொழுவத்தில்` இலங்கைப் பிரச்சனை என்ற பெயரில் FREE TRADE விவாதம்! கடிபடும் கமெரொன் மிலிபாண்ட் கட்சிகள்


ஈழத்தமிழர் பிரச்சனையில் இங்கிலாந்து ஆளும் கும்பலின் ``குரூரமான, அருவருக்கத்தக்க`` ஆசை,

Free Trade! Arms Trade!!
காலனியாதிக்க வர்த்தகம்!
சாவு வியாபாரம்!!
ஈழத்தை நேரில் சென்று பார்த்த பிரித்தானிய பிரதமர் டேவிட் கமெரன் இங்கிலாந்து பாராளமன்றத்திற்கு  சமர்ப்பித்த அறிக்கையில் இருந்து:

பெரு மதிப்பிற்குரிய சபாநாயகர் அவர்களே,

``எவரும் தமிழ்ப் புலிகளின் அருவருக்கத்தக்க  குரூரமான நாட்களுக்கு மீண்டும் இலங்கை திரும்புவதை விரும்பவில்லை`` .

Mr.Speaker no one wants to return the days of the Tamil Tigers, the disgusting and the brutal thing they did.

மேற்காணும் ஒளி நாடாவில் 06.17-06.40 நேர வெளியில்  மேற்கண்ட கூற்றை  David Cameron கூறுவதை தமிழ்க் காதுகள் கேட்கலாம்!

``நாம் பொது நலவாய மாநாட்டில் கலந்துகொள்ளாமல், காலனியாதிக்க வர்த்தகத்தை முன்னேற்றுவது எப்படி சாத்தியமாகும்?``

 '' How do we advance free trade if we were not there?'' David Cameron

 மேற்காணும் ஒளி நாடாவில் 14.38-14.40 நேர வெளியில்  மேற்கண்ட கூற்றை  David Cameron கூறுவதை தமிழ்க் காதுகள் கேட்கலாம்!

இளவு சொல்லியழ இடமற்ற உலகத் தமிழன்!


மேற்குலகில் இளையோர் வேலையின்மையின் ஏவுகணை ஏற்றம் ஏகாதிபத்தியத்தின் அந்திமக்காலத்தின் முன்னறிவிப்பாகும்!Youth Unemployment- இளையோர் வேலையின்மை என்பது, இயல்பான சனத்தொகைப் பெருக்கம் உருவாக்கும் புதிய கூலி வேலைப் பட்டாளத்தை உள்வாங்க ஏகபோக, நிதிமூலதன, உலகமயமாக்க உற்பத்தி முறை சக்தியற்றிருக்கின்றது என்பதாகும்.மேற்குலகில் இளையோர் வேலையின்மையின் ஏவுகணை ஏற்றம் அந்திமக்கால ஏகாதிபத்தியத்தியத்தின்   முன்னறிவிப்பாகும்!Wednesday, 13 November 2013

ஏகாதிபத்தியவாதிகளும் பக்சபாசிஸ்டுக்களும் ஈழதேசிய இனப்படுகொலையின் கூட்டாளிகளே!


முள்ளிவாய்க்கால் முற்றத் தகர்ப்பு நடவடிக்கையில் ஜெயா நிர்வாகம்! பூங்கா மற்றும் சுற்றுச் சுவர் தரைமட்டம்!!முள்ளிமுற்றத் தகர்ப்பு நெடுமாறன் விளக்கம்முள்ளிமுற்றத் தகர்ப்புக் காட்சிகள்முள்ளி முற்றம் அறிமுகம்


முள்ளிவாய்க்கால் நினைவு முற்றச் சுற்றுச் சுவர், பூங்கா  இடித்துத் தரைமட்டம்! 
இதர மையப் பகுதிகளுக்கு என்ன நடக்கும்??


முள்ளிவாய்க்கால் நினைவு முற்றத்தின்  முன்பாக அமைக்கப்பட்டிருந்த பூங்கா, மற்றும்   சுற்று சுவர் அடங்கிய பகுதிகள் தகர்த்து தரைமட்டமாக்கப்பட்டுள்ளன.இன்று அதிகாலை 5.30 மணிக்கு மூன்று பாரிய கட்டிடத் தகர்ப்பு இயந்திரங்கள் கொண்டு 500 க்கும் மேற்பட்ட அரச காவலர்கள் புடைசூழ இந்த அட்டூழியத்தை நடத்தியிருக்கின்றது இந்திய மத்திய அரசின் தமிழக ஜெயா நிர்வாகம்.

தரைமட்டமாக்கப்பட்ட பகுதி அரசுக்குச் சொந்தமான -புறம்போக்கு-நிலம் என அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர்.ஆனால் நெடுமாறன் அப்பகுதியில் முற்றம் அமைப்பதற்கு நீதிமன்ற அனுமதிப் பத்திரம் தாம் பெற்றதாகவும் இதனால் இது சட்டவிரோத செயல் என்றும் இதை எதிர்த்து தாம் சட்ட நடவடிக்கை எடுப்போம் என்றும் கூறியுள்ளார்.

எதுவித முன்னறிவிப்பும் இன்றி முள்ளிவாய்க்கால் முற்றத்தினை காவல்துறையினரின் பாதுகாப்புடன் இடித்துள்ளார்கள்.அதிகாரிகள் இடித்து தகர்க்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்ட போது நான் தடுத்தேன். நீதிமன்ற அநுமதி ரத்துச் செய்யப்பட்ட கடிதங்கள் எனக்கு அநுப்பப்பட்டதாக அவர்கள் கூறினர். ஆனால் அதில் உண்மையில்லை. இது ஒரு சட்டவிரேதமான செயல். இந் நடவடிக்கையில் தமிழ காவல்துறை அதிகாரிகளே ஈடுபட்டுள்ளார்கள். ராஜபக்ச இராணுவம் இதைச் செய்யவில்லை என்றார்  நெடுமாறன். இதனை தடுக்க நினைவு முற்றத்துக்கு விரைந்து  சென்ற தமிழ்உணர்வாளர்கள், தொண்டர்கள், கட்சி அமைப்பினர்கள் என பெருமளவானர்கள் கைதுசெய்யப்பட்டுள்ளார்கள்.

மேலும் நெடுமாறன் கூறுகையில் `ஈழத்தமிழர் பிரச்சனையில் மத்திய அரசும் மாநில நிர்வாகமும் ஒரே விதமாகச் செயற்படுவதாகவும், சட்ட சபையில் ஈழ ஆதரவுத்  தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றிய ஜெயலலிதாவின் முகத்திரை கிழிந்து விட்டது` என்றார்.

இது குறித்து கருத்துத் தெரிவித்த வை.கோபால் `இலட்சோபம் தமிழ் மக்களின் இதயங்களில் வாழும் பிரபாகரனின் படம் முள்ளிவாய்க்கால் முற்றத்தில் இருக்கக் கூடாது என ஜெயலலிதாவால் எப்படிக் கோரமுடியும், அங்கே ராஜபக்ச தமிழர் அடையாளங்களை அளிக்கின்றார், இங்கே ஜெயலலிதாவா? என பலமான கேள்வியைக் கிளப்பி `  `சீறி` உள்ளார்!

சம்பவச் சூழலில் மக்கள் ஒன்று கூடுவதற்கு அரச காவலர்கள் தடைவித்துள்ளார்கள். அரச அதிகாரிகள் தாம் தகர்த்த  பகுதிகளை அடையாளப்படுத்தி பெயர்பலகை நாட்டிவிட்டுச்  சென்றனர். எனினும் அங்கு அத்துமீறி திரண்ட மக்கள்  பெயர்ப்பலகைகளை அகற்றியுள்ளனர்.  பெருமளவான மக்கள் குறித்த பகுதிக்கு சென்று இச்சம்பத்தினை மேற்கொண்ட அதிகாரிகளுக்கு எதிர்ப்பினை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர். 

இம்மக்களை ``அமைதிப்படுத்திவிட்டு`` அருகாமையில் உள்ள விடுதி ஒன்றில் குளித்து விட்டு உணவருந்தச் செல்லும் வேளையில் தாம் கைது செய்யப்பட்டு சிறைப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாக நெடுமாறன் ஊடங்களுக்கு தெரிவுத்துள்ளார்.பொடா சட்டத்தின் கீழ் புழல் சிறையில் ஒன்றரை ஆண்டுகள் என்னை வைத்திருந்தவர் தான் இந்த ஜெயலலிதா.எனவே எங்கிருந்தாலும் எமது சட்டபூர்வ போராட்டம் தொடரும் என்றார் ஐயா பழ.நெடுமாறன் அவர்கள்!

கருணாநிதியை ஒழிக்க, ஜெயாப் ``பிசாசுடன்`` கூட்டு வைத்த, காங்கிரசை ஒழிக்க பி.ஜே.பி `` பிசாசுடன்`` கூட்டுவைக்கும்  ` செந்தமிழன் சீமானின்` நாம் தமிழர் அமைப்பு தொண்டர்கள், நினைவு முற்ற தகர்ப்பு கண்டன நடவடிக்கையில் கைது செய்யப்பட்டிருப்பதாக சில இணைய தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

நன்றி: தகவல் ஊடகங்கள், தொகுப்பு ENB

Wednesday, 6 November 2013

பொலோனியம் அணுக்கதிரியக்க விசம் பாய்ச்சி அரபாத் படுகொலை செய்யப்பட்டார்.


சுவிஸ் மருத்துவ ஆய்வுக்குழுவினரின்  ஆராய்ச்சி அறிக்கையின் இறுதி முடிவு:

பொலோனியம் அணுக்கதிரியக்க விசம் பாய்ச்சி அரபாத் படுகொலை செய்யப்பட்டார்.


Tuesday, 5 November 2013

நவம்பர்7 தர்மபுரி சாதிக்கலவர நாள்! தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் உரிமைகளைக் காக்க சூளுரைப்போம்!


கழக காமன்வெல்த் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் வள்ளுவர் கோட்டத்துக்கு இடமாற்றம்


குறிப்பு: சென்னை மெமோரியல் ஹோலில் ஒன்று கூடத் திட்டமிடப்பட்டிருந்த இந்த ஆர்ப்பாட்டம் வள்ளுவர் கோட்டத்துக்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதை தோழர்கள் கவனத்தில் கொள்ளவும்.