அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Wednesday, 10 May 2017

குளவி மோடியைக் கொட்டக் கூடாது பாருங்கோ!

Sri Lanka clears thousands of wasps ahead of Modi visit

The wasps are being removed to ensure Modi is not stung [M.A. Pushpa Kumara/EPA]

Private company to remove the wasps from tea fields which the Indian Prime Minister will tour on Friday.

Sri Lanka has taken the unusual step of clearing thousands of wasps from a tea plantation to ensure Indian Prime Minister Narendra Modi is not stung during his forthcoming visit.
Police in Hatton, some 125km east of the capital Colombo, hired a private company to remove the wasps from its tea fields which Modi will tour with his entourage on Friday.

The private Bee Protection Organisation said they removed nests from two locations to ensure that the Indian visitors could land in helicopters without stirring up trouble with the aggressive locals.

"There were two big nests near two helipads. At the time of landing, helicopters can disturb the wasps and they could sting people in that area," Bandara Thambavita, the head of wasp removal unit Tissa, told the AFP news agency.

"We have cleared the nests and declared the area safe for the VVIPs to visit."

The winged evictees were removed humanely and relocated to a nearby jungle, Thambavita added. A team will remain on site to ensure those kicked out do not return before Modi touches down.
 READ MORE: Sri Lanka seeks to mend ties with India

It will be the second time in just over two years that the Indian leader has visited neighbouring Sri Lanka.

He will return Thursday as chief guest at the Buddhist celebration of Vesak, which marks the birth, enlightenment and the passing of the Buddha.

Modi will address a Buddhist conference in Colombo before travelling by helicopter to the central tea country to open an India-funded hospital and address Indian-origin plantation workers.

He will also visit Sri Lanka's holiest Buddhist shrine, the Temple of the Tooth, before leaving on Friday evening.

Sri Lanka police have said they will deploy more than 6,000 officers to provide additional security during Modi's overnight visit.

Source: AFP news agency

No comments:

Post a Comment