அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Wednesday, 10 May 2017

Palestinian Prisoners Enter 21st Day of Hunger Strike

Palestinian Prisoners Enter 21st Day of Hunger Strike

Face Growing Threat to Their Health and Continuing Repression

Global Research, May 09, 2017
In-depth Report:
 
Image result for palestinian prisoners day
 
 

On their 21st day of hunger strike, Palestinian prisoners in Israeli jails are facing an ever more serious health situation, as an increasing number of strikers experience loss of balance, muscle wasting and heavy fatigue, reported the strike’s Media Committee.

1500 Palestinian prisoners launched the strike on 17 April, Palestinian Prisoners’ Day, for a series of demands, including an end to the denial of family visits, the right to pursue higher education, appropriate medical care and treatment and an end to solitary confinement and administrative detention, imprisonment without charge or trial. Strikers have faced sharp repression, including frequent late-night raids by repressive forces, abusive transfers from prison to prison, solitary confinement, denial of legal and family visits and confiscation of personal belongings, sometimes including salt. Hunger strikers rely on consuming only salt and water to preserve their lives during the strike.

As the strike has grown and more prominent Palestinian prisoner leaders have joined the strike, repression has also intensified. Some prisoners have been transferred four times since the strike began. Today, the Israeli prison administration reportedly plans to transfer 100 prisoners from Ohli Kedar prison to section 10 in Eshel prison. Meanwhile, 30 of those prominent leaders, including imprisoned Popular Front for the Liberation of Palestine General Secretary Ahmad Sa’adat, fellow PFLP leader Ahed Abu Ghoulmeh, Hamas leader Abbas al-Sayyed, longest-held Palestinian prisoner Nael Barghouthi and imprisoned journalist Mohammed al-Qeeq were transferred on Sunday morning to isolation in Ashkelon prison.  All of these transfers also involved barring legal visits for the transferred prisoners.


As the health crisis for hunger-striking prisoners looms ever larger, hunger striker William Rimawi was transferred on Sunday morning, 7 May, to the Ramla prison clinic, according to Ma’an News. The prisoners warned of the threat of forced feeding, especially as Israeli far-right Minister of Internal Security Gilad Erdan reportedly threatened to import doctors from other countries to forcibly feed Palestinian hunger strikers in military “field hospitals” set up in Israeli jails.
 
“This trend carries with it preparation for a targeted crime against the prisoners with the intention of murder. It is clear that we are in the next stage now, that of repression, abuse, and attempts to break the strike through threatening the lives of the prisoners. The ongoing preparations indicate that there is a decision taken against the prisoners to their deaths at the hands of a gang of fascists in Tel Aviv. This is what makes this confrontation an extraordinary moment,” wrote the prisoners in their statement.

Meanwhile, on Saturday evening, 6 May, the Media Committee of the Prisoners’ Affairs Commission and the Palestinian Prisoners’ Society stated that there were still no serious negotiations from the Israeli prison administration aiming to end the strike.

Israeli occupation police in Jerusalem are repeatedly attacking and forbidding events in support of the prisoners organized by their families in the occupied city. Amjad Abu Assab of the Committee of Families of Prisoners of Jerusalem said that the Israeli occupation police declared that they would not allow any event for the prisoners in Sheikh Jarrah neighborhood and threatened to forcibly disperse any assembly. In addition, on Saturday, 6 May, during a gathering outside the International Committee of the Red Cross building, the police surrounded the families of the prisoners and threatened them with attack as they supported the prisoners’ demands.

Events throughout Palestine and internationally are continuing in support of the prisoners, especially as the prisoners urged a “week of outrage” to demand implementation of their demands and support for the strikers facing harsh repression. Prominent figures like Palestinian resistance icon Leila Khaled and Catholic patriarch Gregory III Laham have joined students around the world on hunger strike in support of the prisoners; in addition, nine mothers of prisoners and a number of former prisoners are continuing their hunger strikes of support.

In Lebanon, four Palestinian youth in Nahr el-Bared camp and six youth from Beddawi refugee camp announced a hunger strike while events and rallies took place on Saturday, 6 May in the refugee camps and in the Khiam former prison in Southern Lebanon, in support of the prisoners’ strike.
Internationally, events and actions were organized in Istanbul, London, Birmingham, Whitstable, Norwich, Sheffield, Oxford, Bristol, Glasgow, Edinburgh, Dundee, Inverness, Aberdeen, Uppsala, Dublin, Limerick, Newry, Derry, Berlin, Stuttgart, Cologne, Paris, Auckland and San Diego on Saturday, 6 May in support of the prisoners, while actions are planned on Sunday in Sydney, Amsterdam, Cagliari, Munich, Portland, Fremantle and Quito. Events around the world are available at Samidoun’s global event page.

Graphic by Hafez Omar

No comments:

Post a Comment