அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Wednesday, 10 May 2017

US Sponsored “Regime Change” in Venezuela is Now Official.

US Sponsored “Regime Change” in Venezuela is Now Official. US National Security Advisor McMaster Calls for a “Quick, Peaceful Solution”

By Rachael Boothroyd-Rojas

Global Research, May 10, 2017

United States National Security Advisor H.R. McMaster released an official statement Saturday expressing the need for a “quick and peaceful solution” to Venezuela’s “ongoing crisis”.

The press release was made public after McMaster met with Venezuelan opposition leader and current National Assembly President Julio Borges at the White House earlier that day.
It reads:

“They [Borges and McMaster] discussed the ongoing crisis in Venezuela and the need for the government to adhere to the Venezuelan Constitution, release political prisoners, respect the National Assembly, and hold free and democratic elections.”

The statement has sparked alarm in Venezuela and amongst international movements in solidarity with the Bolivarian Revolution. They have likened Saturday’s meeting to a series of similar encounters that took place between US officials and opposition figures just before a short-lived coup against former President Hugo Chavez Frias in 2002.

The meeting comes as Washington hardens its stance vis-a-vis the Maduro government. Last week, a bipartisan group of US senators presented a bill to Congress asking for sanctions on more Venezuelan officials in a bid to further isolate Caracas in the region.

Violent protests have rocked the South American country since the beginning of April when a stand-off between the leftist national government and the opposition-controlled National Assembly came to a head. So far, 42 people have lost their lives in the unrest, which has seen armed opposition protesters block roads, gun down government supporters, set fire to public institutions, and clash with security forces. At least 15 people have been killed by protesters, while a further five have died at the hands of authorities.

Despite the deadly unrest, opposition leaders have said that they will boycott a constituent assembly called by Venezuelan President Nicolas Maduro as a way out of the impasse and have continued to call for their supporters to take to the streets.

The situation was brought to the attention of the United Nations this past Saturday, after Washington’s ambassador to the UN, Nikki Hayley, took aim at the Venezuelan government, accusing it of a “crackdown” on dissent in an official statement.

Anonymous sources have told Venezuelanalysis that the US is quietly pushing to table Venezuela as a discussion point at the UN Security Council but the move has so far been met with resistance from other nations.

The move to turn up the pressure on Venezuela comes as the United States escalates its military involvement in the region.

Over the weekend, the head of the Brazilian the armed forces, Theofilo de Oliveira, revealed that the US will also lead multinational military drilling exercises between Brazil, Colombia and Peru later this year as part of a 2015 NATO project.

A temporary military base will also be set up in the Brazilian town of Tabatinga on the Amazonian frontier between the three countries as part of the programme, confirmed the armed forces chief.
The military exercises have been described as “unprecedented” in the region.

 

No comments:

Post a Comment