அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Thursday, 2 February 2017

2 Kashmiri athletes denied US visa


Trump effect? 2 Kashmiri athletes denied US visa
Embassy says Indians not affected by new order

PTI
Srinagar, Publish Date: Jan 31 2017 11:08PM | Updated Date: Jan 31 2017 11:08PM
Two snowshoers from Kashmir have alleged they have been denied visa to the US due to "current (US) policy" even as American Embassy in New Delhi maintained that Indians are not affected by the recent executive order of President Donald Trump.

"Indian Snowshoers Denied Visas, due to 'current (US) policy'. This from our good friend Abid Khan, from Kashmir, minutes ago in our Facebook Messaging," Clyde Rabideau, Mayor of the Village of Saranac Lake in New York, wrote on his Facebook page.

The snowshoers reportedly denied visas are Abid Khan and Tanveer Hussain. They were supposed to take part in the 2017 World Snowshoe Championships in New York from February 24-25.


When contacted, US Embassy Spokesperson in Delhi said, "For privacy reasons we cannot discuss specific visa cases. However, we note that Indian citizens are not affected by the recent executive order."

According to the conversation posted by Rabideau on his page, Khan informed him about the denial of the visa.

"Sorry sir, Visa denied," Khan wrote to the Mayor, a Democrat.

Khan claimed all the paperwork for both the athletes was in order including "local Government sponsorship, federation, your support letter, my financial background. They did not missed (sic) any supporting document."

"The lady officer at US embassy in New Delhi after checking all docs (sic), just went inside into another room. After returning she said 'Sorry, due to our current policy we cant issue you visa'," Khan said.

Rabideau, while promising help with the visa, said, "This will not stand."

Trump signed an executive order last week barring citizens from Syria, Iraq, Iran, Yemen, Libya, Somalia and Sudan from entering the country for 90 days and suspended the admission of all refugees for 120 days. The order indefinitely bans entry of those fleeing from war-torn Syria. PTI

No comments:

Post a Comment