அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Friday, 3 February 2017

வடக்கு ஈழத்தை ` தொழில்மயப்படுத்தும்` மோடி இந்தியா!


Indian entrepreneurs suggest suitable strategies for industrializing Jaffna
By P.K.Balachandran  |  Express News Service
Last Updated: 03rd February 2017 06:28 PM

Rajneesh Mehrish and Amandeep Azad.| EPS
JAFFNA: Indian entrepreneurs who participated in the Jaffna International Trade Fair held here between January 27 and 29, have suggested strategies to industrialize Jaffna and the rest of Sri Lanka’s Tamil-speaking Northern Province making use of local resources and talent.

Amandeep Azad of Azad Engineering Company of Gaziabad, who manufactures small and medium sized machines to process coconuts and make coconut based products, said that with coconuts being available aplenty in the Northern Province, coconut based industries which can even be run by housewives in their homes have a bright future.

He delineated the wide range of products which can be made out of the coconut tree which includes a method of using a particular coconut product for water retention in agriculture. This is will be useful as water is scarce in most parts of the Jaffna Peninsula.

Azad regretted that a coconut, which is available in Jaffna at LKR 34 ( as against LKR 4 in Colombo), is sent to Colombo for oil extraction and sent back to Jaffna for sale at a high price.
“We must follow the Chinese practice of locating factories at the source,” he suggested.

The Gazhiabad entrepreneur, who is one of the 65 Indian entrepreneurs brought to the Jaffna Fair by ASSOCHAM, said that India can supply machines of various sizes and capabilities.

“I have a coconut processing machine which can be operated at home by a housewife. This will turn women into income earners without leaving their homes,” he said.

Azad’s ideas fully tally with the approach of the Northern Province Chief Minister C.V.

Wigneswaran, who has been seeking the establishment of small and medium industries in place of the big ticket and large scale industries planned by the Sri Lankan government.

According to Wigneswaran, a region like the Sri Lankan North which was battered by war and is lacking in livelihood opportunities, needs projects which can provide  a large number of jobs to people with minimal skills.

“Jaffna today looks like the India of the 1970s. India changed because government put money into the development of small and medium industries,” Azad said.

Rajneesh Mehrish of Sindhuri Biotec of Palam, New Delhi, stressed the importance of acquiring language skills if Jaffna is to come out of its shell.

“Few local businessmen were able to communicate  with us. We knew no Tamil and they knew no English. We tried to recruit some bilingual people but this is no substitute for having a common language of communication between the seller and buyer,” Mehrish said.

He cited his experience at the Guanghou Trade Fair in China where the local government gave each foreign stall, two trained Chinese-English translators
.
Harish Singla of Goyum Screw Press of Ludhiana, which makes oil extraction machines, joined Azad in highlighting the absence of the entrepreneurial spirit in Jaffna.

“In our interactions with local businessmen at the Jaffna Chamber of Commerce we found that they were traders and not manufacturers .Therefore there  is  little we can do in terms of setting up Joint Ventures to manufacture products here,” Singla said.

Indentifying the roots of the problem, the Indian entrepreneurs pointed to a lack of exposure to the outside world and non-availability of micro and medium scale finances in Jaffna.

All of them said that opening of a road ,sea or air link between Jaffna and India will lead to the flow of ideas and open locals to the immense possibilities of entrepreneurial development in their own areas.

R.Vignesh, the President of the Jaffna Chamber of Commerce and Industry, said that the basic problem in the Northern Province is the apathy of the administration. A disconnect between the government and the private sector prevents the development of entrepreneurship.

The other problem is the easy availability of credit for buying consumer goods which encourages imports from other parts of the country and overseas and discourages local manufacturing.

No comments:

Post a Comment