அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Thursday, 7 December 2017

PFLP: Our struggle – not Trump – will decide the fate of Jerusalem


PFLP: Our struggle – not Trump – will decide the fate of Jerusalem
Dec 06 2017

The Popular Front for the Liberation of Palestine described the declaration of US President Donald Trump as a declaration of war against the Palestinian people and their rights that makes the U.S. position clear as a hostile entity toward our people and a partner of the Zionist state in its crimes against the Palestinian people and land, and it must be addressed on this basis.

Further, the Front considered that Trump also launched a “bullet of mercy” on the so-called two-state solution, the settlement project and the delusions of the peace process. It called upon the Palestinian leadership to learn the necessary lessons from the devastating experience of reliance on negotiations and U.S. domination and announce the immediate withdrawal from the Oslo agreement and all subsequent and attendant obligations.

The PFLP called on the Palestinian masses and their organizations to unite their efforts and respond collectively, practically and forcefully to this decision through action and escalation of the momentum of the popular movement.

The battle for Jerusalem is one for all of Palestine. For us, Jerusalem is Haifa, Safad, Yafa, Gaza, Ramallah and every village and city in Palestine.

Further, the Front emphasized the need to confront the triangle of conspiracy against Jerusalem and Palestine and the rights of the Palestinian and Arab people, that of imperialism, Zionism and Arab reactionary regimes, and to open the door to appropriate options to resist these schemes.

The Arab masses also clearly reject this decision, which clarifies further the nature of U.S. imperialism as the primary sponsor of Zionist terror in the region that constantly seeks to ignite the region in order to maintain its hegemony.

Jerusalem will always remain the capital of the Palestinian people and the State of Palestine and the imperialist-Zionist alliance will not succeed in its attempts to obliterate the city’s Arab identity and its status in the Arab and Islamic world.

Popular Front for the Liberation of Palestine
December 6, 2017


No comments:

Post a comment