அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Friday, 8 December 2017

HAMAS LEADER CALLS FOR INTIFADA AGAINST ISRAEL OVER JERUSALEM

HAMAS LEADER HANIYEH CALLS FOR INTIFADA AGAINST ISRAEL OVER JERUSALEM STATUS
Hamas Chief Ismail Haniyeh gestures as he delivers a speech over U.S. President Donald Trump's decision to recognize Jerusalem as the capital of Israel, in Gaza City December 7, 2017. (photo credit: MOHAMMED SALEM/REUTERS)
Hamas politburo chief Ismail Haniyeh called for an uprising in the West Bank and Jerusalem in response to US President Donald Trump’s changes to American policy on Jerusalem.

“Tomorrow, December 8, 2017, should be a day of rage and the beginning of a major effort to rise up, which I will name the ‘Intifada of Jerusalem and the West Bank’s Freedom,’” he said Thursday in a televised speech. “[Just] as we liberated Gaza, we [will be] able... to free Jerusalem and the West Bank by the way of this popular struggle.”

Since Hamas forcibly ousted the Fatah-dominated Palestinian Authority from Gaza in 2007, the PA security forces have cracked down on Hamas and other groups’ military infrastructure in the West Bank and undermined their sources of funding.

Meanwhile, the IDF has also targeted terrorist groups’ activities in the West Bank and arrested Hamas members allegedly planning attacks against Israelis.

In his speech, Haniyeh added that the Palestinian people needs to overcome its differences and unite for the sake of Jerusalem.

“We are a people in one boat. The time has come for us to be strong in this boat, hold onto each other, push each other forward, unite and stand together,” he said. “We need to quickly overcome all the issues and details in order to turn our attention to Jerusalem and Al-Aksa [Mosque].”

In mid-October, Fatah, led by PA President Mahmoud Abbas, and Hamas signed a deal to advance reconciliation efforts and restore the PA’s governing authority in the Gaza Strip, but have since struggled to implement the agreement.

PA Prime Minister Rami Hamdallah and other Fatah delegates arrived in Gaza on Thursday to meet Hamas officials.

“This historic stage requires that we all unite and speed up the steps of uniting the homeland,” he said.

Haniyeh also urged Arab states to announce a boycott of the Trump administration.

Source:Jerusalem Post 

No comments:

Post a Comment