அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Wednesday, 6 December 2017

Full transcript: Trump recognized Jerusalem as Israel's capitalU.S. President Donald Trump recognized Jerusalem as Israel's capital, saying that final borders are up to Israel and the Palestinians in a twelve-minute speech on Wednesday evening.

Full transcript:

When I came into office, I promised to look at the world's challenges with open eyes and very fresh thinking. We cannot solve our problems by making the same failed assumptions and repeating the same failed strategies of the past. All challenges demand new approaches.

My announcement today marks the beginning of a new approach to conflict between Israel and the Palestinians. In 1995, congress adopted the Jerusalem Embassy Act urging the federal government to relocate the american embassy to Jerusalem and to recognize that that city, and so importantly, is Israel's capital. This act passed congress by an overwhelming bipartisan majority and was reaffirmed by unanimous vote of the senate only six months ago.

Yet for over 20 years, every previous American president has exercised the law's waiver, refusing to move the U.S. Embassy to Jerusalem or to recognize Jerusalem as Israel's capital city. Presidents issued these waivers under the belief that delaying the recognition of Jerusalem would advance the cause of peace. Some say they lacked courage, but they made their best judgment based on facts as they understood them at the time.

Nevertheless, the record is in. After more than two decades of waivers, we are no closer to a lasting peace agreement between Israel and the Palestinians. It would be folly to assume that repeating the exact same formula would now produce a different or better result.

Therefore, I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.
While previous presidents have made this a major campaign promise, they failed to deliver. Today, I am delivering. I have judged this course of action to be in the best interests of the united states of america, and the pursuit of peace between Israel and the Palestinians. This is a long overdue step to advance the peace process and to work towards a lasting agreement.

Israel is a sovereign nation with the right, like every other sovereign nation, to determine its own capital. Acknowledging this as a fact is a necessary condition for achieving peace. It was 70 years ago that the United States, under President Truman, recognized the State of Israel. Ever since then, Israel has made its capital in the city of Jerusalem. The capital the jewish people established in ancient times.

Today, Jerusalem is the seat of the modern Israeli government. It is the home of the Israeli parliament, as well as the Israeli supreme court. It is the location of the initial residence of the prime minister and the president. It is the headquarters of many government ministries. For decades, visiting American presidents, secretaries of state, and military leaders have met their israeli counter-parts in Jerusalem, as I did on my trip to israel earlier this year.

Jerusalem is not just the heart of three great religions, but it is now also the heart of one of the most successful democracies in the world. Over the past seven decades, the israeli people have built a country where Jews, Muslims and Christians, and people of all faiths are free to live and worship according to their conscience and according to their beliefs.

Jerusalem is today and must remain a place where Jews pray at the western wall, where Christians walk the stations of the cross, and where Muslims worship at Al-Aqsa Mosque.

However, through all of these years presidents representing the United States have declined to officially recognize Jerusalem as Israel's capital. In fact, we have declined to acknowledge any israeli capital at all. But today we finally acknowledge the obvious, that Jerusalem is Israel's capital.

This is nothing more or less than a recognition of reality. It is also the right thing to do. It's something that has to be done. That is why, consistent with the Jerusalem Embassy Act, I am also directing the state department to begin preparation to move the American embassy from Tel Aviv to Jerusalem. This will immediately begin the process of hiring architects, engineers and planners so that a new embassy, when completed, will be a magnificent tribute to peace.

In making these announcements, I also want to make one point very clear. This decision is not intended in any way to reflect a departure from our strong commitment to facilitate a lasting peace agreement. We want an agreement that is a great deal for the israelis, and a great deal for the palestinians. We are not taking a position of any final status issues, including the specific boundaries of the israeli sovereignty in Jerusalem or the resolution of contested borders. Those questions are up to the parties involved.

The United States remains deeply committed to helping facilitate a peace agreement that is acceptable to both sides. I intend to do everything in my power to help forge such an agreement. Without question, Jerusalem is one of the most sensitive issues in those talks. The United States would support a two-state solution if agreed to by both sides.

In the meantime, I call on all parties to maintain the status quo at Jerusalem's holy sites, including the temple mount, also known as Haram al-sharif.

Above all, our greatest hope is for peace. The universal yearning in every human soul. With today's action, I reaffirm my administration's long standing commitment to a future of peace and security for the region. There will of course be disagreement and dissent regarding this announcement. But we are confident that ultimately, as we work through these disagreements, we will arrive at a peace and a place for greater in understanding and cooperation.

This sacred city should call forth the best in humanity, lifting our sights to what is possible, not pulling us back and down to the old fights that have become so totally predictable.
Peace is never beyond the grasp of those willing to reach it.

So today we call for calm, for moderation, and for the voices of tolerance to prevail over the purveyors of hate. Our children should inherit our love, not our conflicts. I repeat the message I delivered at the historic and extraordinary summit in Saudi Arabia earlier this year. The Middle East is a region rich with culture, spirit and history. Its people are brilliant, proud, and diverse, vibrant and strong. But the incredible future awaiting this region is held at bay by bloodshed, ignorance, and terror.

Vice President Pence will travel to the region in the coming days to reaffirm our commitment to work with partners throughout the Middle East to defeat radicalism that threatens the hopes and dreams of future generations. It is time for the many who desire peace to expel the extremists from their midst. It is time for all civilized nations and people to respond to disagreement with reasoned debate, not violence. And it is time for young and modern voices all across the middle east to claim for themselves a bright and beautiful future.

So today let us rededicate ourselves to a path of mutual understanding and respect. Let us rethink old assumptions and open our hearts and minds to possible and possibilities. And finally, I ask the leaders of the region, political and religious, Israeli and Palestinian, Jewish and Christian and Muslim, to join us in the noble quest for lasting peace.

Thank you. God bless you. God bless Israel. God bless the Palestinians. And god bless the United States.

Thank you very much. Thank you. Thank you very much, everybody. Thank you. Thank you. Thank you very much.

Source: https://www.haaretz.com/us-news/1.827348

No comments:

Post a Comment