அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Sunday, 9 July 2017

North Korea warns of nuclear conflict and world war


The US B-1B bombers were flanked by several Japanese and South Korean warplanes(Reuters file photo)

North Korea warns of nuclear conflict and world war after US flies bombers

State-run paper slams US over 'crazy act of playing fire on top of an ammunitions locker'.

VASUDEVAN-SRIDHARAN
By Vasudevan Sridharan Updated July 9, 2017 09:17 BST

     
After the US flew sophisticated B-1B Lancer bombers over the Korean peninsula, Pyongyang warned that more such actions could lead to a nuclear conflict and eventually world war,

In a show of force against the reclusive regime of North Korea, Washington flew two long-range strategic bombers on Saturday, 8 July, flanked by several Japanese and South Korean fighter jets. The trilateral action came days after North Korea test-fired an intercontinental ballistic missile (ICBM).

Responding to the unscheduled military exercises, the North said such actions could only exacerbate the already tense situation.

"A simple misjudgment or mistake may lead to the outbreak of a nuclear war and that, in turn, is sure to lead to a new world war. The US saying it will regularly deploy strategic bombers to the Korean peninsula is the same as a crazy act of playing fire on top of an ammunitions locker," said the state-run Rodong Sinmun on Sunday, 9 July.

The signed commentary by the mouthpiece is in line with North Korea's policy. It usually sees any joint military drills by South Korea and the US as actual preparations for a full-scale invasion.

"US schemes aimed at increasing its threats of nuclear war against the DPRK [Democratic People's Republic of Korea – North Korea's official name] for its legitimate and justified measures to defend its sovereignty and dignity will not evade self-destruction," added the Pyongyang daily.

The nuclear-capable B-1B bombers, originating from the Guam airbase, practised "attack capabilities" for several hours. In an unusual move, US forces also published a photo of the bombers dropping inert GBU-56 laser-guided bombs on mock targets.

No comments:

Post a Comment