அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Monday, 10 July 2017

Modi in Israel: Full text of joint statement issued by India and Israel

Full text: Prime Minister Narendra Modi and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu

By: Express Web Desk |   Updated: July 5, 2017 9:56 pm
 
PM Modi and Benjamin Netanyahu
Marking the 25th anniversary of the establishment of diplomatic relations between the two countries, Prime Minister Narendra Modi of India visited Israel from 4-6 July 2017 at the invitation of Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel. This historic first-ever visit by an Indian Prime Minister to Israel solidified the enduring friendship between their peoples and raised the bilateral relationship to that of a strategic partnership.

2. Noting that they represent two cradles of civilizations that have nurtured their respective heritages over the centuries, the two leaders affirmed their intention to build a broad-based relationship that will realise the full potential of their association. In doing so, they recognized that throughout history, the Jewish Communities have always had a home in India and have been treated with warmth and respect.

3. Reviewing the development of the relationship after a quarter century of diplomatic ties, the two leaders agreed on initiatives and policies that would reflect the goals and aspirations of both nations and widen their collaborative endeavours in a broad range of areas. They visualized that the two countries will become close partners in development, technology, innovation, entrepreneurship, defence and security.

4. Recognizing its centrality for development, India and Israel agreed to establish a “Strategic Partnership in Water and Agriculture”. This will focus on water conservation, waste-water
treatment and its reuse for agriculture, desalination, water utility reforms, and the cleaning of the Ganges and other rivers using advanced water technologies. It will also include the
reinforcement and expansion of the existing Centres of Excellence (COE) under the stewardship of the Israeli Ministry of Foreign Affairs (MASHAV) and the Ministry of Agriculture of
India to promote commercially viable business models involving Farmer Producer Organizations (FPOs); the provision of quality planting material; and the transfer of post-harvest
technical know-how and market linkages involving the private sector through PPP, B2B & other models. The two leaders also agreed on the establishment of a Joint Working Group to
steer this Partnership.

5. The two Prime Ministers noted the importance of realizing the full potential of bilateral trade and investment. They tasked the India-Israel CEO Forum to come up with early recommendations in this regard. Both leaders underlined the need to boost bilateral cooperation in innovation and entrepreneurship and called for greater collaboration in the field of
start-ups.

6. Recognizing the importance of facilitating movement of businessmen and women, India and Israel underlined their expectation that the granting of multiple entry visas to business people for up to five years will encourage greater economic and commercial exchanges.

7. The two Prime Ministers agreed that negotiations would be conducted on an agreement for the Protection of Investments in order to encourage bilateral investments from both sides.

8. The two Prime Ministers welcomed the conclusion of the Memorandum of Understanding for establishing the India-Israel Industrial R&D and Innovation Fund(I 4 F) by the Department of Science and Technology, India and the National Authority for Technological Innovation, Israel with a contribution of US$ 20 million from each side. This MoU will play a seminal role in enabling Indian and Israeli enterprises to undertake joint R&D projects leading to development of innovative technologies and products that have potential for commercial application.

9. Recognising the importance of fostering wide ranging knowledge-business partnership for industries, R&D institutions and government agencies from both countries, Israel warmly
welcomed India’s offer to be the “Partner Country” for the annual Technology Summit to be held in India in 2018.

10. Both leaders welcomed the ongoing cooperation between the Israel Space Agency (ISA) and the Indian Space Research Organisation (ISRO). They expressed satisfaction over the signing of three MoUs and Plan of Cooperation in the areas of Cooperation in Atomic Clocks; GEO-LEO Optical Link; Academic collaboration and Electric propulsion for small satellites which would further enhance cooperation between the two countries. They also encouraged the two Space Agencies to further enhance the growing relationship for mutual benefit.

The two leaders acknowledged that the recent launching by ISRO of an Israeli nano satellite is an important milestone in this arena.

11. The Prime Ministers noted with satisfaction that both sides have agreed to upgrade their scientific and technological collaboration by supporting joint research and development projects in the cutting edge areas, including ‘Big Data Analytics in Health Care’. They directed the India-Israel Joint Committee on Science and Technology to explore the possibility of further advancement of scientific collaboration including setting up of Networked Centres of Research Excellence in the cutting edge areas of mutual strength and interest.

12. Reaffirming the importance of bilateral defence cooperation over the years, it was agreed that future developments in this sphere should focus on joint development of defence products, including transfer of  technology from Israel, with a special emphasis on the ‘Make in India’ initiative.

13. India and Israel are committed to promote security and stability in cyberspace on both the governmental and private levels. The Prime Ministers emphasized the importance of
enhanced dialogue between their national cyber authorities and expressed their commitment to expand and accelerate their cooperation in this sphere including laying a mutual roadmap for its implementation. Both sides also recognise the value of enhancing and further institutionalising their broad-based cooperation on cyber issues through a Framework for cooperation in the area of cyber security.

14. Recognizing that terrorism poses a grave threat to global peace and stability, the two Prime Ministers reiterated their strong commitment to combat it in all its forms and manifestations. They stressed that there can be no justification for acts of terror on any grounds whatsoever. The leaders asserted that strong measures should be taken against terrorists, terror organizations, their networks and all those who encourage, support and finance terrorism, or provide sanctuary to terrorists and terror groups. They also underscored the need to ensure that terrorist organizations do not get access to any WMD or technologies. Both leaders also committed to cooperate for the early adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism (CCIT).

15. Both leaders reaffirmed their commitments as envisaged in the agreement on cooperation on Homeland and Public Security and encouraged the various Working Groups to
implement the agreement in an efficient and effective manner.

16. The two Prime Ministers underlined the importance of enhanced collaboration in the field of Higher Education and Research and agreed to promote this through relevant
agreements and the Joint Research Grant Programme.

17. Noting the importance of growing people to people contacts between India and Israel, the two leaders agreed to facilitate the promotion of travel & tourism in both directions,
including through the further enhancement of air links between India and Israel.

18. Appreciating the contribution of the Jewish community in India and Jews of Indian origin in Israel in bringing the two societies closer, Prime Minister Modi announced the opening
of an Indian Cultural Centre in Israel. This was warmly welcomed by Prime Minister Netanyahu who expressed his deep respect for Indian culture and recalled Israel’s strong support
and sponsorship of PM Modi’s initiative to promote the practice of Yoga by designating June 21 as International Yoga Day.

19. The two Prime Ministers recognized the contribution of Indian care-givers in Israel and expressed their intention to reach a mutually agreed-upon arrangement which will provide
for their continued arrival in a regulated manner.

20. The two Prime Ministers discussed the developments pertaining to the Israeli-Palestinian Peace Process. They underlined the need for the establishment of a just and durable
peace in the region. They reaffirmed their support for an early negotiated solution between the sides based on mutual recognition and security arrangements

21. During the visit, the following Agreements were signed:

i. MoU between the Department of Science & Technology, India and National Technological Innovation Authority, Israel for setting up of India-Israel Industrial R&D and Technological
Innovation Fund (I 4 F).
ii. MoU between the Ministry of Drinking Water and Sanitation of the Republic of India and the Ministry of National Infrastructure, Energy and Water Resources of the State of Israel
on National Campaign for Water Conservation in India.
iii MoU between U.P. Jal Nigam, Government of Uttar Pradesh, of the Republic of India and the Ministry of National Infrastructure, Energy and Water Resources of the State of Israel
on State Water Utility Reform in India.
iv India-Israel Development Cooperation – Three Year Work Program in Agriculture 2018-2020
v Plan of Cooperation Between the Indian Space Research Organisation(ISRO) and the Israel Space Agency (ISA) regarding cooperation in Atomic Clocks
vi MoU between the Indian Space Research Organisation (ISRO) and the Israel Space Agency (ISA)regarding cooperation in GEO-LEO Optical Link
vii MoU between the Indian Space Research Organisation (ISRO) and the Israel Space Agency (ISA) regarding cooperation in Electric Propulsion for Small Satellites

22. Prime Minister Modi thanked the people and Government of Israel for their gracious hospitality and extended a warm invitation to Prime Minister Netanyahu to visit India at a mutually convenient time. Prime Minister Netanyahu accepted the invitation.

No comments:

Post a Comment