அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Sunday, 13 November 2016

Trump-Putin alliance sparks diplomatic crisis

Trump-Putin alliance sparks diplomatic crisis

Britain is facing a diplomatic crisis with the United States over Donald Trump's plans to forge an alliance with Vladimir Putin and bolster the Syrian regime.

In a significant foreign policy split, officials admitted that Britain will have some "very difficult" conversations with the president-elect in the coming months over his approach to Russia.

It comes after Mr Trump used his first interviews since winning the election to indicate that he will withdraw support for rebels in Syria and thanked Vladimir Putin for sending him a "beautiful" letter.

Mr Trump said he will instead join forces with Russia and focus on defeating Islamic State (IS). He has previously said it would be "nice" if the US and Russia could work together to "knock the hell out of" IS.

His views are in stark contrast to those of Theresa May, who has accused President Bashar al-Assad's regime of perpetrating "atrocious violence" and said that the long-term future of
Syria must be "without Assad".

Boris Johnson, the Foreign Secretary, has accused Russia of perpetrating war crimes over the deaths of hundreds of civilians.

The dramatic shift in US policy has prompted significant concern in the Foreign Office, and Britain will use the next two months before Mr Trump enters the White House to try to convince him of the importance of removing Assad from power.
 
Mr Johnson is expected to fly to the US within weeks to meet senior figures in Mr Trump's incoming administration and
make clear Britain believes Assad must go.

The diplomatic tensions emerged as a flotilla of Russian warships which had passed through the English Channel arrived off the coast of Syria.

 Mr Trump told the Wall Street Journal his administration will prioritise defeating IS in Syria rather than removing Assad. He said: "I've had an opposite view of many people regarding
Syria. My attitude was you're fighting Syria, Syria is fighting [IS], and you have to get rid of [IS].

"Russia is now totally aligned with Syria, and now you have Iran, which is becoming powerful, because of us, is aligned with Syria. Now we're backing rebels against Syria, and we have no idea who these people are."

He said that if the US attacks Assad's regime "we end up fighting Russia".

The Government had hoped that Mr Trump would be prepared to soften his stance on the issue after winning the election, as he has with several other flagship campaign plans including his pledge to repeal Obama care.

However, his interview signalled that he will pursue the alliance with Russia. Foreign Office officials emphasised that Britain will not change its position. "We have been very clear that Assad has no place in the future of Syria," the official said. "He has the blood of 400,000 people on his hands."

Another Foreign Office source said there is hope that Mr Trump will be forced to change his position when he deals with Mr Putin directly.

"There is no doubt that he looks upon Putin as a person who he thinks he can do business with," the source said. "When he discovers that Putin is not a rational or reasonable guy he
might change his mind. This will take time to settle down."


It came as President Putin urged Mr Trump to encourage NATO to withdraw its forces from Russia's borders as part of an attempt to improve relations. Dmitry Peskov, Mr Putin's official spokesman, said Russia sees "NATO's muscles getting bigger and bigger and closer and closer to Russian borders".As a "confidence-building measure" between the US and Russia, he said, Mr Trump could help relations by "slowing down" or "withdrawing" NATO's military presence from its borders.

There are mounting concerns over the future of NATO after Mr Trump suggested that the US may withdraw from the organisation because European members are failing to "pay their
bills".

During a visit to Norway, Sir Michael Fallon, the Defence Secretary, agreed that the level of expenditure by EU countries is "not good enough". Defence spending by European members
has fallen from 1.7 per cent of national income to 1.4 per cent on average.

It came as four Americans were killed yesterday in a suicide bombing inside the largest US military base in Afghanistan. The Taliban claimed responsibility for the bombing inside the
heavily fortified Bagram Airfield, north of Kabul. The assault highlights rising insecurity in Afghanistan nearly two years after US-led NATO forces formally ended their combat
operations.

Sir Michael said: "When we go out of the EU, only 20 per cent of the NATO budget will be paid by EU countries. That's not good enough."

No comments:

Post a Comment