அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Sunday, 13 November 2016

Donald Trump's victory averted World War Three, top Putin aide claims

Donald Trump's victory averted World War Three, top Putin aide claims

© Provided by Independent Print Limited  One of Vladimir Putin’s closest advisors has claimed Donald Trump’s victory has averted a third world war.


Speaking after Mr Trump won a shock victory over Hillary Clinton on Tuesday, Kremlin advisor Sergei Glazyev said the Democrat politician was a “symbol of war” and under Mr Trump the US had “a chance to change course”.

He told Russian news wire RNS: “Americans had two choices: World War Three or multilateral peace.

“Clinton was a symbol of war, and Trump has a chance to change this course”.

Relations between the two countries have sunk to their lowest point since the Cold War after Russia was accused of interfering in the election with the strategic leak of emails which were damaging to Ms Clinton and the Democrat party.

In October, the Department of Homeland Security officially blamed Russia for the leaking of emails exchanged by members of the Democrat National Committee (DNC) where they conspired to undermine the campaign of Senator Bernie Sanders. Russian officials have repeatedly denied allegations of interference.

On Thursday, Russia’s deputy foreign minister Sergei Ryabkov said the Kremlin had been in frequent contact with Mr Trump’s campaign team ahead of his victory.He told Russian news agency Interfax that Moscow had “contacts” within Mr Trump’s inner circle.
He said: “I don't say that all of them, but a whole array of them, supported contacts with Russian representatives”.

It comes as the former head of Nato, Anders Rasmussen, warned Mr Trump to show “strength” against Russia or it will be the “beginning of the end” for the US-led organisation.

Mr Rasmussen, who led the alliance between 2009 and 2014, said Mr Putin “only respects a firm hand” when dealing with other world leaders and said Nato needs to intervene to protect the vulnerable Baltic states.

He said: “The US must increase support for Nato's eastern flank, set up military bases wherever Russia is threatening the freedom and livelihood of US allies, and whole-heartedly protect Ukraine against future Russian aggression.

“The US President must initiate a no-fly zone to impose and maintain a credible and durable ceasefire in Syria.

“The US must force the President of Syria, Bashar al-Assad, to the negotiating table and find a political solution to the devastating conflict.”

Mr Rasmussen, who previously served as the Prime Minister of Denmark, is currently working as an adviser to Ukrainian President Petro Poroshenko.

His comments follow remarks made by former Secretary of State Madeleine Albright where she called Mr Trump “a useful idiot” for Mr Putin to exploit.

She said: “The main thing is to remember that he is President of the United States and that our interests vis a vis what the Russians are doing are very important, and that our friends and allies in central and eastern Europe have been our friends and allies for a very, very long time”.

No comments:

Post a Comment