அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Sunday, 13 November 2016

President Assad: Syria is ready to co-operate with Donald Trump

President Assad: Syria is ready to co-operate with Donald Trump

President-elect has vowed that the US will be less interventionist in the Middle East in future, a stance welcomed by Damascus


Bethan McKernan Beirut

Syrian President Bashar al-Assad and his Iranian and Russian allies have welcomed the news Donald Trump will be the 45th President of the United States Getty

Embattled Syrian President Bashar al-Assad is “ready” to cooperate with the US President-elect Donald Trump, one of Mr Assad’s advisers has said.

Speaking to US media group National Public Radio on Thursday – just after Mr Trump’s seismic victory in the US general election – Bouthaina Shaaban cautiously suggested the Syrian government would "wait to see what are the policies of the President-elect... particularly towards terrorism," ahead of any collaboration on Syria’s almost six-year-long civil war.

“I think the American people have sent a great, a very important message to the world,” she added.
The US has tacitly supported rebels in the war both logistically and financially.  In order to bring peace to the conflict which has killed more than 400,000 people to date, Washington has been committed to the idea that Mr Assad must be removed from power.

Mr Trump has indicated that his foreign policy stance will be less interventionist than his predecessors'. He stated in the second presidential debate that regime change only causes more instability in the Middle East and while Mr Assad is not exactly a welcome partner, shoring up his government is the best way to stem the extremism that has flourished in the chaos of Syria’s civil war.

Mr Trump has suggested withdrawing support for the Syrian rebels still fighting in east Aleppo, neighbouring Idlib province and the south of the country, which could prove to finally tilt the war in the Syrian government's favour.


Mr Trump has also advocated changes to the current US-led coalition’s strategy in dealing with Isis. He memorably elaborated on his policy on the campaign trail last year, saying he would “bomb the s*** out of them.”

“Isis is making a tremendous amount of money because they have certain oil camps, certain areas of oil that they took away,” he incorrectly claimed.

“I would just bomb those suckers. That's right. I'd blow up the pipes... I'd blow up every single inch. There would be nothing left. And you know what, you'll get Exxon to come in there and in two months, you ever see these guys, how good they are, the great oil companies? They’ll rebuild that sucker, brand new - it'll be beautiful."

The US is currently enmeshed in a complicated alliance in Syria with Turkey and Saudi Arabia, who would like to provide rebels – among them al-Qaeda-backed factions – with surface-to-air missiles.
Analysts are worried that such a move could greatly escalate the war, particularly if Russian planes backing Mr Assad’s air force are targeted.

Mr Trump himself has indicated he would like to repair ties with Russia, a sentiment President Vladimir Putin has welcomed.

Observers who believe that much of Mr Trump’s more alarming rhetoric was “campaign bluster” are waiting to find out whether the President-elect will tone down or amend his policy ideas when he takes office in January.

No comments:

Post a Comment