அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Tuesday, 5 July 2016

Iraq Inquiry: Sir John Chilcot


Iraq Inquiry: Sir John Chilcot says that 'careful analysis needed in future before war

The long-awaited report into the 2003 Iraq war will be published on Wednesday 6 July, 2016.

By William Watkinson
July 6, 2016 00:28 BST


Sir John Chilcot has said that the main lesson that should be learned from the UK's role in the 2003 Iraq war is that "careful analysis and collective political judgement" is needed before any future military action can be sanctioned.

On Wednesday (6 July), the Iraq Inquiry is set to be published seven years after former prime minister Gordon Brown launched the probe. The report is said to be comprised of 12 volumes amounting to 2.6m words.

The inquiry will investigate the UK's decision to go into war in Iraq in 2003 as an ally of the United States. Chaired by the retired senior civil servant, the report is estimated to have cost over £10m with the families of 179 Britons who died in Iraq between 2003 and 2009 hoping for answers.

Chilcot has examined the political decisions made by many such as former prime minister Tony Blair, who was in power from 2001 to 2009 and led the UK to war.

It will look at whether British troops were sufficiently prepared, what the military action was and whether there was adequate planning for the aftermath.

The key point of the report is to identify "lessons that can be learned", so governments can act accordingly in future. When speaking to the BBC on the eve of its release, Chilcot told the BBC that individuals and institutions would be criticised.

Chilcot said: "The main expectation that I have is that it will not be possible in future to engage in a military or indeed a diplomatic endeavour on such a scale and of such gravity without really careful challenge analysis and assessment and collective political judgement being applied to it.

"There are many lessons in the report but that probably is the central one for the future."

The UK's participation in the invasion of Iraq in March 2003, eventually toppled the regime of Saddam Hussein. The decision to begin the war has proved to be one of the most controversial in recent British history.

At the time, an anti-war motion was defeated in the Commons by 396 to 217, a majority of 179, despite a Labour rebellion. Military action was launched in Iraq without explicit authorisation from the United Nations – posing the question was the invasion legal?

Most controversially though, was the reasons that Blair gave to the nation for going to war. He had said that it was to remove chemical and biological Weapons of Mass Destruction that were never found in Iraq.

The report was due to have taken one year but after more than 100 witnesses, including Blair, it took longer than the whole duration of World War Two. Chilcot defended the timing saying that it had been a "massive undertaking".

Ahead of the verdict, Valerie O'Neill, whose son Kris, a British medic was killed in Basra in 2007 in an IED attack, said that Blair should be put on trial in the Hague over his decision to send British troops into Iraq.

O'Neill told the IBTimes UK: "Tony Blair has to answer for his actions, whether it is in a court of war here or in The Hague. He can't just walk away and say sorry [...] and go off to his merry life and all his millions. No. In my opinion he should be in the Hague, on war crimes [charges]."

No comments:

Post a Comment