அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Wednesday, 6 July 2016

GTF welcomes Zeid's oral update

GTF welcomes Zeid's oral update 

Hussein earns GTF praise for pushing for full implementation of Geneva Resolution

Int’l participation in war crimes probe

July 5, 2016, 9:42 pm The Island

The Global Tamil Forum (GTF) has issued a statement appreciating UN human rights chief Prince Al Hussein’s call for meaningful international participation in the proposed judicial mechanism to probe war crimes. The following is the full text of GTF statement: "The GTF welcomes the oral update provided by High Commissioner for Human Rights Zeid Al Ra’ad Al Hussein to the UN Human Rights Council (UNHRC) on 29 June in Geneva. We commend the High Commissioner and his office for their forthright assessment and concur with their observation that the promise of governance reform and transitional justice are yet to be fully delivered, and risks stalling or dissipating.

 While acknowledging the Sri Lankan Government’s progressive initiatives on constitutional reforms and the ‘symbolic steps’ it has taken to promote reconciliation, and its vastly improved cooperation with United Nations, High Commissioner Zeid was categorical that the Government has not moved fast enough with other tangible measures, viz. – returning army occupied lands to rightful owners; charging or releasing the remaining detainees; reducing the military presence in the North and East; repealing the Prevention of Terrorism Act; formulating effective victims and witness protection arrangements; embarking upon meaningful consultations with victims and their families; and implementing security sector reform – that would help build confidence among victims and minority communities.

 On the key question of justice seeking process, the report was emphatic: "The High Commissioner remains convinced that international participation in the accountability mechanisms would be a necessary guarantee for the independence and impartiality of the process in the eyes of victims, as Sri Lanka’s judicial institutions currently lack the credibility needed to gain their trust." The High Commissioner’s report also stressed the crucial importance of the close engagement by the Council "in underpinning this process and giving assurance and confidence to all stakeholders, particularly the victim community."

 The observations made by several country representatives following Zeid’s oral update – including by US, UK, EU, Canada, Australia, Japan and Ghana – clearly reflect the prevalent view within the International community. The recurring theme in notable responses was, while welcoming some of the positive developments in Sri Lanka, much more needed to be done to build the confidence of communities and normalize life in the North and East, and to take tangible steps to establish independent and credible justice, accountability and reconciliation mechanisms, with meaningful international participation.

GTF appreciates the commitment shown by the High Commissioner’s Office and the member countries of the Council, as reflected in the content and tone set during the session, both in the oral update and in the ensuing statements.

''Undoubtedly, this gives us hope that the International Community will continue to engage and contribute to make Sri Lanka’s transition a long term reality of peace, justice, political power-sharing and prosperity for all its peoples."

No comments:

Post a Comment