அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Thursday, 30 June 2016

Brexit:Sri Lanka deals with Britain

Brexit fallout: Lanka moving fast to strike deals with Britain
By Sandun Jayawardana
View(s): 948

Sri Lanka, facing the fallout of Britain’s vote to leave the European Union, is set to negotiate a new trade agreement with Britain.

Deputy Foreign Minister Harsha de Silva, who played a prominent role in the Government’s ultimately failed campaign to persuade Sri Lankans in Britain to vote to remain in the EU, told the Sunday Times Sri Lanka would now look to finalise a new trade agreement with Britain soon.

Accordingly, a committee of experts would meet in the coming days to study the implications of Britain’s decision and what Sri Lanka could do to minimise the impact, he revealed.

The main problem for Sri Lanka was that about 40% of the country’s exports to the EU went to Britain. The deputy minister said the Government was finalising the application for resumption of the GSP+ facility for about 100 Sri Lankan export items to the EU.

Now, however, this facility would apply only to the rest of Europe and not Britain. “The loss will be significant,” Dr. de Silva said. Sri Lanka would move quickly to get this facility from Britain also, he said. “Britain will want to reach agreements with many other countries as well, so we’ll have to really focus on this now.”

Public Enterprise Development Minister Kabir Hashim, meanwhile, claimed that the Government had sent ministers, deputies and others to Britain to campaign for the ‘Remain’ camp on a request by the British Government.

Mr. Hashim said Sri Lanka respected the decision of British voters, but move quickly to renegotiate its trade deals with the non-EU partners

Joint Opposition Leader Dinesh Gunawardena, however, said Government acted in haste in getting involved in the UK referendum because of the United National Parties links with Britain’s Conservative Party rather than any concern over trade links with Britain.

He said such issues should be closely studied. “Rushing into the situation will not help Sri Lanka as this country itself is in economic crisis. 

We need to be careful and come to a consensus after properly studying these issues,” he added.

Minister Harin Fernando who also went to Britain said they spoke to Sri Lankans there on the need to vote to remain in the EU but he stressed that he went to Britain to take part in a Telecommunication conference while Deputy Foreign Minister se Silva went their mainly for a GSP + related issue.

Brexit: Victory for xenophobia, nationalism, exclusivity - EDITORIAL
2016-06-26 23:12:11
   
The referendum in the UK on whether the country should remain in the European Union (EU) or leave it –‘Brexit’ is over.

For better or for worse, the majority of UK’s voters opted to leave the EU. The campaign to leave the EU was not based on economics. The Bank of England had warned that leaving the union would have an adverse effect on the UK. The campaign to ‘leave’ initially led by Nigel Farage of the United Kingdom Independent Party (UKIP) based itself on populist issues and roused anti-immigrant fears, disguised as a bid for independence from the EU.

In 2004 the EU began making efforts to rope in nations of the former communist bloc in an effort to isolate Russia. But the move backfired as citizens of the communist bloc, who were poor, began to move to richer countries like the UK, France and Germany, in search of employment.

They also began using the welfare-state facilities of these countries.

 The large numbers of people claiming welfare facilities soon brought the facilities to a breaking point. These events led to the growth of anti immigrant sentiments and hatred, which in turn, saw the birth of xenophobia among sections of the population in those countries. An example of this rise in migrant increase and parallel rise the rise in anti Immigrant political parties is best exemplified in the rising fortunes of the UKIP.

Between 1993 and 2014 the foreign-born population in the UK more than doubled from 3.8 million to around 8.3 million. In the past 10 years, UKIP’s poll numbers have soared: It got 4 million votes in the 2015 election, the third-largest national vote total in the country.

While The EU represented a coming- together of people open borders and an opportunity for the integration of people and a widening of horizons beyond parochial country and nationalistic boundaries, ‘Brexit’ is a victory for xenophobia, narrow nationalism and exclusivity among the British people.

Britain’s vote to leave the EU in fact only exposes the xenophobia, racism and exclusivity of the proponents of Brexit who do not see the role their own country played in creating the migrant crisis within Europe, nor do they recognise the role NATO and US played in their regime change schemes to control the mineral and petroleum resources of Afghanistan, Iraq, Libya and Syria which led to a mass exodus of humanity from those countries.

Britain’s decision to leave the EU is also a leap into the unknown - with no plan to face the consequences of the breakaway. Brexit in fact appears to have triggered an impending implosion of the UK itself.

Scotland and Northern Ireland voted by almost a two-third majority to remain in the EU. In the aftermath of the vote to leave the EU,

Scotland’s First Minister said she would be calling for a new independence referendum to secede from the United Kingdom, within “...the next few months...”.

Northern Ireland’s Deputy First Minister Martin Mc Guinness has called for a vote on Irish unity because Northern Ireland also voted overwhelmingly to remain in the EU.

Sadly the seeds of similar patterns of behaviour can be seen in other strong economies in Europe as well from PEGIDA in Germany to Marine

Le Penn’s National Front (NF) in France and the Freedom Party in Austria.

Sri Lanka too came close to falling prey to xenophobia during the regime of President Rajapaksa, who began making out that Muslims,

Tamils, Christians et al, as enemies, who were attempting to make the Sinhala-Buddhists second class citizens in their own land.

Mobs of opportunistic Sinhala-Buddhists in tow with Rajapaksa attacked minority communities with total impunity. Fortunately the Sri Lankan electorate proved more enlightened and at the presidential polls in 2015 cast Rajapaksa and his hangers-on into the dustbins of history  The Donald Trump phenomenon in the US today too is based on this same xenophobia, and promotion of a white supremacist agenda.

Trump’s call to build a wall along the Mexico-US border to prevent immigrants coming into the US from Mexico, a total ban of Muslim immigrants entering the US, and his sabre-rattling against China are but symptoms of the disease. Given the recent events of the June 24, 2016 in Britain, it is not difficult to see Trump being elected President of the US.  But, as the saying goes, in a democracy people get the government they deserve and perhaps the Americans deserve Trump.

Meanwhile the political editor of our sister paper the ‘Sunday Times’ emphasises that a fallout of ‘Brexit’ which will affect the country negatively is a possible rise in interest rates which could affect  the bond issue of US $2.5 billion due today (Monday). The funds are needed to repay outstanding loans and prevent “further deterioration of the balance of payments situation.

No comments:

Post a Comment