அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Thursday, 8 December 2016

Ranil-Committed to solve the National Debt crisis within this decade!

The government is committed to solve the National Debt crisis
Thursday, December 8, 2016 - 01:00
 
Amali Mallawaarachchi

The government is committed to solve the National Debt crisis within this decade, Prime Minister Ranil Wickremesinghe said.

The Prime Minister was speaking at an awards ceremony to present appointment letters to 124 Assistant Customs Superintendents at the Sri Lanka Customs yesterday.

The 124 Assistant Customs Superintendents were selected from 13,405 applicants who faced an open/limited competitive examination and a structured interview.

“We are dedicated to solve the National Debt Crisis, without letting this issue be carried into the next generation. We should not let our children be burdened with an unresolved National Debt. If a country is unable to pay its debts, that indicates the country is at a crisis. Sri Lanka unfortunately fell into this crisis since for a decade our expenditure outgrew our national income,” the Prime Minister said.

“Taxes were not properly collected. The whole country was at a tax-cessation. Some companies are cherishing a 30 years tax-holiday. They have not paid a penny as taxes. Thus it is
not a wonder.Even a post-war economy, was not able to pay its National Debt,at least its recurrent expenditure. This debt crisis is what triggered the 2015 Presidential Election.

The fear was that the debt crisis would keep growing and the plan was to increase taxes following the election,” the Premier revealed.
“However, President Maithripala Sirisena’s government is focused on not allowing this National Debt Crisis to burden the next generation. We are planing to increase the economic growth rate and the GDP growth rate up to 7%, for which increase of taxation is important. This process will ultimately end the National Debt Crisis. As the budget for 2017 is brought forth, we have now achieved a condition where we are able to recoup our expenditure except capital expenditure. Our next target is to be able to settle our National Debt.The budget deficit for the year 2015 reached 6.5 percent of the GDP. Our aim is to make it 3.5 percent by 2020. The battle is to increase our national income in which the Customs is at
the fore front,” the PM pointed out.

“For swift economic development, direct foreign investments are the key. We have started it with investment projects in Hambantota, Kalutara and Trincomalee. If more investments are to be attracted, we need to prove our economic stability and our tax reliefs and other facilities, we provide for the investors. We should create a conducive environment, especially at the airports and the ports, to ease the import export process,” the Premier pointed out.

No comments:

Post a Comment