அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Saturday, 24 December 2016

“Let it be an arms race,” Mr. Trump told MSNBC


Trump Makes Foray Onto Obama’s Turf
President-elect wades into foreign policy before taking office, setting up confrontation between outgoing and incoming administrations
By   Carol E. Lee and Peter NichoUpdated Dec. 23, 2016 7:20 p.m. ET

WASHINGTON—President-elect Donald Trump is upending the modern convention that the U.S. speaks with one voice on foreign affairs, plunging into some of the most sensitive national-security matters before he takes office.

Mr. Trump has launched a series of challenges to President Barack Obama’s policies on nuclear weapons, China and the Israeli-Palestinian peace process, setting up a rare and increasingly public confrontation between outgoing and incoming administrations.

Mr. Obama on Friday brushed back pressure from Mr. Trump to block a United Nations Security Council resolution harshly criticizing the expansion of Israeli settlements. Mr. Trump on Thursday called on the administration to veto the resolution. But Mr. Obama instead chose to break from longstanding U.S. policy and allow it to pass.

“There’s one president at a time,” said Ben Rhodes, a deputy national-security adviser. He said the president believes “it’s important that the world understands who is speaking on behalf of the United States until Jan. 20.”

Mr. Trump took to  Twitter after the vote, saying: “As to the U.N., things will be different after Jan. 20th.”

While Mr. Obama’s move suggests it may be difficult to eclipse a sitting president who has said he intends to “run through the tape,” Mr. Trump’s policy pronouncements as president-elect could send mixed signals to America’s allies and partners overseas about who is in charge, experts and analysts said.

Mr. Trump signaled soon after the election that he planned to take a different posture during the transition, when he took a protocol-breaking phone call from the president of Taiwan.

The White House was caught off guard and fielded angry protests from Beijing.

Jon Alterman, a national-security expert at the Center for Strategic and International Studies, said Mr. Trump appears to be using his transition to test the waters on some issues. “It feels to me partly like he’s just thinking out loud trying to imagine what a Trump foreign policy will be,” Mr. Alterman said.

Brian Katulis, a senior fellow focused on national-security issues at the Center for American Progress, a liberal think tank, said Mr. Trump is deviating from a longstanding tradition that ensures “continuity” in foreign policy even when the presidency changes parties.

“What he’s signaled on a number of different fronts since his election demonstrates that he has an unorthodox and unconventional way of dealing with the world,” Mr. Katulis said.

“It’s deeply unsettling to a number of our longstanding partners.”

Ken Duberstein, a chief of staff under Republican President Ronald Reagan, countered, saying Mr. Trump’s approach could pay dividends. The president-elect is “basically signaling to the world the way he will conduct things once he is in fact president,” he said. “It’s reassuring to many of our allies and it is setting the stage for an understanding from our adversaries that there will be a new sheriff in town.”

Mr. Trump has just this week waded into two of the most hot-button foreign-policy issues, both raising the prospect of expanding America’s nuclear arsenal and, at the behest of Israel, pressuring Mr. Obama to veto the U.N. resolution.

Mr. Trump said Friday that he wouldn’t shrink from a nuclear-arms race, doubling down on his tweet a day earlier saying the U.S. needs to expand its nuclear capabilities. “Let it be an arms race,” Mr. Trump told MSNBC “Morning Joe” co-host Mika Brzezinski. “We will outmatch them at every pass and outlast them all.”

Mr. Trump’s top spokesman, Sean Spicer, later sought to play down the interview.

But Mr. Trump’s comments—which followed Russian President Vladimir Putin’s statement that Moscow needs to build up its military, including nuclear weapons—are reigniting concerns among critics that he lacks the temperament for the presidency.

“The words presidents speak or tweet or write can send armies marching and markets tumbling,” said David Axelrod, who was a longtime adviser to Mr. Obama and supported Hillary Clinton’s presidential campaign. “I think there was this hope or expectation that the weight of the presidency or the impending presidency would sober him and this is evidence that that’s not the case.”

Rep. Adam Schiff, the top ranking Democrat on the House Intelligence committee, expressed alarm at the casual tone Mr. Trump is using to discuss major changes to the nation’s defense posture and security policy.

“These opaque, oracular statements that are coming out of his Twitter account are the subject of multiple interpretations and they’re a dangerous thing to do as president-elect,” said
Mr. Schiff. “They could be a potentially catastrophic thing to do as president.”

Also on Friday, Mr. Trump released a letter he received from Mr. Putin, in which the Russian president says he hopes that “we will be able—by acting in a constructive and pragmatic
manner—to take real steps to restore the framework of bilateral cooperation in different areas as well as bring our level of collaboration on the international scene to a qualitatively new level.”

Mr. Trump responded to what he called “a very nice letter from Vladimir Putin” with a statement saying, “His thoughts are so correct. I hope both sides are able to live up to these thoughts, and we do not have to travel an alternate path.”

—Ben Kesling and Byron Tau contributed to this article.
 

No comments:

Post a Comment