அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Friday, 30 September 2016

Shimon Peres was no peacemaker- Robert Fisk


ENB File Photo Robert Fisk 
Shimon Peres was no peacemaker. I’ll never forget the sight of pouring blood and burning bodies at Qana

Peres said the massacre came as a ‘bitter surprise’. It was a lie: the UN had repeatedly told Israel the camp was packed with refugees
Robert Fisk @indyvoices Wednesday 28 September 2016

The Israeli politician has died at 93, two weeks after suffering a major stroke AP


When the world heard that Shimon Peres had died, it shouted “Peacemaker!” But when I heard that Peres was dead, I thought of blood and fire and slaughter. 

I saw the results: babies torn apart, shrieking refugees, smouldering bodies. It was a place called Qana and most of the 106 bodies – half of them children – now lie beneath the UN camp where they were torn to pieces by Israeli shells in 1996. I had been on a UN aid convoy just outside the south Lebanese village. Those shells swished right over our heads and into the refugees packed below us. It lasted for 17 minutes.

Shimon Peres, standing for election as Israel’s prime minister – a post he inherited when his predecessor Yitzhak Rabin was assassinated – decided to increase his military credentials before polling day by assaulting Lebanon. The joint Nobel Peace Prize holder used as an excuse the firing of Katyusha rockets over the Lebanese border by the Hezbollah. In fact, their rockets were retaliation for the killing of a small Lebanese boy by a booby-trap bomb they suspected had been left by an Israeli patrol. It mattered not.

A few days later, Israeli troops inside Lebanon came under attack close to Qana and retaliated by opening fire into the village. Their first shells hit a cemetery used by Hezbollah; the 

rest flew directly into the UN Fijian army camp where hundreds of civilians were sheltering. Peres announced that “we did not know that several hundred people were concentrated in 

that camp. It came to us as a bitter surprise.”

It was a lie. The Israelis had occupied Qana for years after their 1982 invasion, they had video film of the camp, they were even flying a drone over the camp during the 1996 massacre – a fact they denied until a UN soldier gave me his video of the drone, frames from which we published in The Independent. The UN had repeatedly told Israel that the camp was packed with refugees.

This was Peres’s contribution to Lebanese peace. He lost the election and probably never thought much more about Qana. But I never forgot it. 

When I reached the UN gates, blood was pouring through them in torrents. I could smell it. It washed over our shoes and stuck to them like glue. There were legs and arms, babies without heads, old men’s heads without bodies. A man’s body was hanging in two pieces in a burning tree. What was left of him was on fire. 

On the steps of the barracks, a girl sat holding a man with grey hair, her arm round his shoulder, rocking the corpse back and forth in her arms. His eyes were staring at her. She was keening and weeping and crying, over and over: “My father, my father.” If she is still alive – and there was to be another Qana massacre in the years to come, this time from the Israeli air force – I doubt if the word “peacemaker” will be crossing her lips.

There was a UN enquiry which stated in its bland way that it did not believe the slaughter was an accident. The UN report was accused of being anti-Semitic. 

Much later, a brave Israeli magazine published an interview with the artillery soldiers who fired at Qana. An officer had referred to the villagers as “just a bunch of Arabs” (‘arabushim’ in Hebrew). “A few Arabushim die, there is no harm in that,” he was quoted as saying. Peres’s chief of staff was almost equally carefree: “I don’t know any other rules of the game, either for the [Israeli] army or for civilians…”

Peres called his Lebanese invasion “Operation Grapes of Wrath”, which – if it wasn’t inspired by John Steinbeck – must have come from the Book of Deuteronomy. “The sword without and terror within,” it says in Chapter 32, “shall destroy both the young man and the virgin, the suckling also with the man of grey hairs.” Could there be a better description of those 17 minutes at Qana?

Yes, of course, Peres changed in later years. They claimed that Ariel Sharon – whose soldiers watched the massacre at Sabra and Chatila camps in 1982 by their Lebanese Christian allies – was also a “peacemaker” when he died. At least he didn’t receive the Nobel Prize. 

Peres later became an advocate of a “two state solution”, even as the Jewish colonies on Palestinian land – which he once so fervently supported – continued to grow.

Now we must call him a “peacemaker”. And count, if you can, how often the word “peace” is used in the Peres obituaries over the next few days. Then count how many times the word 
Qana appears.

No comments:

Post a Comment