அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Thursday, 14 July 2016

இங்கிலாந்தைக் கவ்வும் இருள்Brexiteer Boris Johnson: Britain’s New “Undiplomatic Top Diplomat” Foreign Minister…

By Stephen Lendman Global Research, July 14, 2016

New UK Prime Minister Theresa May made key ministerial changes straightaway in office.

Notably she named former London mayor/leading Brexiteer proponent Boris Johnson as foreign minister, shifting incumbent Philip Hammond to finance ministerial duties.

David Cameron’s chancellor of the exchequer George Osborne was sacked, earlier seen as the favorite for Tory leadership, now out of government entirely.

Johnson is no stranger to controversy. Earlier he called Obama “the part-Kenyan president.” He complained about him allegedly removing a Winston Churchill bust from the Oval Office, attributing it to an “ancestral dislike of the British empire.”

He criticized Obama for pressuring Brits to stay in the EU, calling his meddling “outrageous and exorbitant hypocrisy,” adding:

“In urging us to embed ourselves more deeply in the EU’s federalizing structures, the Americans are urging us down a course they would never dream of going themselves.”

“That is because they are a nation conceived in liberty (sic). They sometimes seem to forget that we are quite fond of liberty (sic), too.”

“For the United States to tell us in the UK that we must surrender control of so much of our democracy (sic) – it is a breathtaking example of the principle of do-as-I-say-but-not-as-I-do. It is incoherent. It is inconsistent, and yes it is downright hypocritical.”

Last year, Johnson blasted Hillary Clinton, comparing her to Lady Macbeth. During her 2008 presidential campaign, he said

“(s)he’s got dyed blonde hair and pouty lips, and a steely blue stare like a sadistic nurse in a mental hospital.”

He recently said

“(t)he only reason (he) wouldn’t visit some parts of New York is the real risk of meeting Donald Trump.”

Last year he called Vladimir Putin “a ruthless and manipulative tyrant.” Expect no improvement in UK/Russia relations.

These and other blunt comments hardly make good diplomacy. It remains to be seen how Johnson behaves as foreign minister.

Calling himself a One-Nation Conservative, he was Tory London mayor from May 2008 – May 2012, an MP from June 2001 – June 2008, then again since May 2015.

A leading Eurosceptic, he said Brexit won’t deny Britain access to European markets. “I cannot stress too much that Britain is part of Europe and always will. be,” he stressed.

One critic called him “genial to all…malicious towards most…with a light giggle…knows how to put the boot in.”

Does his appointment mean May intends sticking by her saying

“Brexit means Brexit, and we’re going to make a success of it. There will be no attempts to remain inside the EU.”

Don’t bet on it. Chances for Brexit are virtually nil because US, UK and EU monied interests won’t tolerate it.

Politicians notoriously say one thing and do another. Expect public opinion to be manipulated to oppose what’s now favored.

Britain will remain in the EU, perhaps with concessions granted acceptable to other members.

Stephen Lendman lives in Chicago. He can be reached at lendmanstephen@sbcglobal.net.
His new book as editor and contributor is titled “Flashpoint in Ukraine: US Drive for Hegemony Risks WW III.”
http://www.claritypress.com/LendmanIII.html
Visit his blog site at sjlendman.blogspot.com.
Listen to cutting-edge discussions with distinguished guests on the Progressive Radio News Hour on the Progressive Radio Network.
The original source of this article is Global Research
Copyright © Stephen Lendman, Global Research, 2016
========================================================No comments:

Post a Comment