அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Tuesday, 12 July 2016

புதுமைப் பதிப்பக அறிமுகம் - கோவை

புதுமை பதிப்பகத்தின்
நூல்கள் அறிமுகக் கூட்டம்

         
நாள்: 23.07.2016, சனி, மாலை 5.00 மணி

இடம்: அண்ணாமலை அரங்கம், ஸ்டேட் பாங்க் ரோடு,சாந்தி திரையரங்கம் அருகில், கோவை.

புதிய காலனிய ஆதிக்கத்தின் கீழ் இந்தியா அடிமைப்பட்டு வரும் சூழலில், தேசிய இனங்கள், மொழிகள் ஒடுக்கப்பட்டு வரும் சூழலில், இந்து மதவெறி பாசிசமும் சாதி, தீண்டாமை ஒடுக்குமுறைகளும், பெண்கள் மீதான ஒடுக்குமுறையும் அதிகரித்து வரும் இன்றைய சூழலில் சுதந்திரம், ஜனநாயகம், சமத்துவம் காண்பதற்கான இலக்கியங்களைப் படைப்போம்.
 அணிதிரண்டு வாருங்கள், புதுமை பதிப்பகத்திற்கு ஆதரவு தாருங்கள்.

No comments:

Post a Comment