அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Sunday, 29 April 2018

Sainsbury's and Asda plot 'epic' merger with a 31% market share.

Major shake-up in UK grocery retailing as Sainsbury's and Asda plot 'epic' merger Shock move would create the UK's largest supermarket chain with a 31% market share.

By Associated Press

April 28, 2018     

UK supermarket chain Sainsbury's has confirmed it is in advanced discussions about a £10 billion merger with competitor Asda.

The combination would create Britain's largest supermarket chain, with a joint market share of 31% and 2,800 stores, moving the merged company ahead of market leader Tesco. J Sainsbury plc, the chain's corporate name, released no other information on Saturday and said it would make an announcement before the London stock market opens on Monday.

The move underscores the intense competition in Britain's grocery market as discounters like Asda take market share from traditional chains such as Sainsbury's and Tesco.

Kantar Worldpanel, a retail research firm, puts Tesco's market share at 27.6 percent, followed by Sainsbury's at 15.8 percent and Asda at 15.6 percent.

Asda, which is owned by the world's largest retailer, Walmart, has been in a bitter battle for customers with the fast-growing German discounters Aldi and Lidl .

Richard Lim, from economics research consultancy Retail Economics, told the BBC the merger would be a "game changer in the UK grocery market of epic proportions".

The proposed deal could run into problems vis-a-vis UK competition rules and the Lib Dem leader and former business secretary Vince Cable called for an immediate investigation by the Competition and Markets 

Authority.

He warned that the potential merger threatened "the creation of even more concentrated local monopolies".

Sainsbury's however could feel emboldened that the consolidation of the two major supermarkets will be approved given the precedent of the Tesco merger with Booker - the UK's largest food wholesaler - that was waved through by the Competition and Markets Authority in 2017.

The merger was first reported Saturday by Sky News.

No comments:

Post a Comment