அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Monday, 4 December 2017

Yemen's Houthi: Ali Abdulla Saleh killed for 'treason'

The leader of Yemen's Houthi rebels
Yemen's Houthi: Ali Abdulla Saleh killed for 'treason'
AL  JAZEERA

The leader of Yemen's Houthi rebels has praised the death of Ali Abdullah Saleh, the country's overthrown president, as a victory against a Saudi-led military coalition that Yemen has been battling.

Saleh's party has confirmed reports that he was killed in a roadside ambush on Monday outside the capital, Sanaa, after switching sides in the civil war, abandoning his Iran-aligned Houthi allies in favour of the Saudi-led coalition.

In a lengthy televised speech aired on the Houthi-run Al Masirah TV network, Abdul Malik al-Houthi said his fighters killed Saleh for his "treason" and congratulated Yemenis "on this historic, exceptional and great day in which the conspiracy of betrayal and treason failed, this black day for the forces of the aggression".

He said the uprising of Saleh's loyalists against the Houthi group was the greatest threat the Arabian Peninsula country had faced, but that it was defeated in three days.

He said the Houthi group - officially called Ansar Allah (Partisans of God) - would maintain the country's republican system and would not seek vengeance against Saleh's party.

"The problem is not with the General People's Congress (GPC) as a party or with its members," Houthi said.

The GPC was Yemen's ruling party under Saleh but is now divided.

Several warnings

Without mentioning Saleh by name, Houthi said that he knew about Saleh's communication with the coalition and his efforts to turn against the Houthi group.

Houthi also said he had sent several warnings to Saleh.

"We have notified the leader of the traitor and criminal militias to retract, be wise, to stop his militias from continuing committing crimes," he said.

"Today is the day of the fall of the conspiracy of betrayal and treason. It's a dark day for the forces of the coalition."

Houthi also praised a missile launch announced by the group towards the UAE this week as a message against its enemies, advising against foreign investment in the UAE and Saudi Arabia as their campaign in Yemen continues.

The Houthi rebels had similarly fired a missile towards Saudi Arabia's capital Riyadh last month, which official media said had been intercepted by the kingdom's air defence.

"The official story was clear: Saudi forces shot down a ballistic missile fired by Yemen’s Houthi rebel group last month at Saudi Arabia’s capital, Riyadh. It was a victory for the Saudis and for the United States, which supplied the Patriot missile defense system," New York Times said in a report on Monday.

However, evidence analysed by a research team of missile experts at the Middlebury Institute of International Studies in Monterey, California, indicate that the missile's warhead flew unimpeded over Saudi defences and nearly hit its target, Riyadh's King Khalid International Airport, according to the report.

The Houthi rebels claimed responsibility for the November 5 explosion in Riyadh, saying they fired a long-range ballistic missile that travelled more than 800km over the border with Saudi Arabia.

A spokesman for the rebels told Al Jazeera they launched a Burkan 2-H missile - a Scud-type missile with a range of more than 800km - towards Riyadh.

Videos on social media that evening showed smoke rising from an area near the King Khalid International Airport.

The Middlebury Institute analysis found that the warhead detonated so close to the domestic terminal that people jumped out of their seats.

"The findings show that the Iranian-backed Houthis, once a ragtag group of rebels, have grown powerful enough to strike major targets in Saudi Arabia, possibly shifting the balance of their years-long war," the New York Times said.

Houthi origins

The Houthi rebels, seen at present as the most powerful political faction in Yemen, emerged in the 1990s as a movement to revive the Zaidi Shia traditions of Yemen's historically dominant northern highlands.

The group originated in the northwestern province of Saada to protest at what their followers said was discrimination against them and their stronghold by the central government.

A crackdown by Saleh, then Yemen's president, in 2004 led to the killing of founder Hussein al-Houthi, followed by six military campaigns to quell guerrilla warfare in the group's stronghold of Saada.

His younger brother Abdul Malek took over and stepped up the group's rhetoric against the government and its alliance with the US.

In 2011, the eruption of protests in Yemen against Saleh's long rule expanded the Houthis' clout beyond Saada. Their populist and anti-corruption rhetoric won them some support in Sunni areas too.

Under a UN-sponsored power transfer deal, Saleh stepped down and was replaced by Abd-Rabbu Mansour Hadi, his deputy, in 2012.

In July 2014, the Houthis took advantage of an unpopular move by the government to cut fuel subsidies and called for mass demonstrations in Sanaa.

In September, Houthi rebels took control of Sanaa and have since swept across the country.

On Monday, Hadi urged Yemenis to unite against the Houthi rebels, describing them as "Iranian militias".

Hadi, who has been self-imposed exile in Riyadh in recent past years, delivered his televised speech just hours after the killing of Saleh.

"I call on all Yemenis, in all the provinces, which are still under the rule of these criminal and terrorist militias, to rise up in their face and resist them. And our army will be the victor," he said.

"We are with you, in the same trench, and with one goal, which is battling for the republic and the revolution, and the expulsion of the Iranian Houthi militias."

No comments:

Post a Comment