அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Monday, 18 December 2017

UN Security Council to weigh resolution on Jerusalem

The leaked Egyptian-drafted resolution affirms "that any decisions and actions which purport to have altered, the character, status or demographic composition of the Holy City of Jerusalem have no legal effect, are null and void and must be rescinded in compliance with relevant resolutions of the Security Council".
The resolution, however, is widely expected to face a US veto, which would render it futile.  

UN Security Council to weigh resolution on Jerusalem

The draft resolution calls on all UN member states not to move their diplomatic missions to Jerusalem [File: Richard Drew/AP Photo] 
The UN Security Council is expected to vote on Monday on a draft resolution rejecting the US decision to recognise Jerusalem as Israel's capital, less than two weeks after US President Donald Trump made the announcement.

Trump declared the move on on December 6, saying at the time that the US would be moving its embassy in Israel from Tel Aviv to Jerusalem.

The leaked Egyptian-drafted resolution obtained by Al Jazeera, however, does not mention the United States by name, saying it "deeply regrets recent decisions regarding the status of Jerusalem".

Al Jazeera's Mike Hanna, reporting from the UN headquarters in New York, said it was understood that countries such as Egypt and the UK "wanted to try and keep the language as neutral as possible in a - possibly vain - attempt to keep the US from exercising its Security Council veto".

This caused "a degree of anger" to Palestinian delegates who "wanted to single out the US by name", added Hanna.

As it stood by Sunday night, the leaked text was a restatement of the UN's position on Jerusalem as outlined through decades of Security Council and General Assembly's resolutions, our correspondent noted.

It affirms "that any decisions and actions which purport to have altered, the character, status or demographic composition of the Holy City of Jerusalem have no legal effect, are null and void and must be rescinded in compliance with relevant resolutions of the Security Council".

The text also calls on all UN member states not to move their diplomatic missions to Jerusalem.

Unlikely to pass

The resolution, however, is widely expected to face a US veto, which would render it futile.

The Security Council consists of five permanent members: China, France, Russia, the UK and the US, as well as 10 non-permanent members.

A veto from any of the five permanent members would block the resolution from passing.

Hanna said that the there may be efforts by the Palestinians and Turkey to take the issue to the UN General Assembly if the US vetoes the resolution.

"It would appear that that veto is likely to happen with Israel's enthusiastic backing, which describes the resolution as a Palestinian attempt to reinvent history, despite the fact that it is routed on UN resolutions as they stand at present," added Hanna.

Mass rallies

Trump's declaration fuelled widespread anger and protests within Palestine and across the world, with the latest and largest demonstration  taking place on Monday in the Indonesian capital Jakarta, where some 80,000 people rallied outside the US embassy in the city.

Since the decision, nine Palestinians have been killed and more than 1,900 people have been injured in protests in the occupied territories.

Due to Jerusalem's importance to the three Abrahamic religions - Islam, Judaism, and Christianity - the city's status has long been the main sticking point in the Israeli-Palestinian conflict.

After occupying the city's eastern part in the 1967 War, Israel annexed the territory. In 1980, it proclaimed it as its "eternal, undivided capital."

Israel's control and sovereignty over the city are not recognised by any country in the world and, as of now, all embassies in Israel are based in Tel Aviv, although some countries have based their consulate offices in Jerusalem.

The Palestinian leadership in the West Bank, however, see East Jerusalem as the capital of a future Palestinian state.

They have warned that any change to the status quo would mean the end of the peace process premised on a two-state solution.

SOURCE: AL JAZEERA NEWS

No comments:

Post a Comment