அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Thursday, 21 December 2017

The separatist movement has achieved a majority in Catalan parliament

SPAIN
Pro-independence parties claim victory in Catalan election
By
Alice Cuddy last updated: 21/12/2017

The separatist movement has achieved a majority in parliament, while the pro-unity Ciutadans are the largest single party

Victory for the Catalan republic”.
"Catalan Republic has beaten the monarchy."
"Article 155 is dead".
Catalan leader Carles Puigdemont's Junts per Catalunya party.


 Pro-independence parties claim victory in Catalan election
Pro-independence parties have declared victory in Catalonia's regional elections, while the unionist Ciudadanos has become the largest single party in parliament.

With almost all of the votes counted, the three leading separatist parties celebrated gaining a majority in parliament.

"Article 155 is dead," said deposed Catalan leader Carles Puigdemont's Junts per Catalunya party.

Speaking from Brussels, Puidgemont - who referred to himself as the president of Catalonia - declared that the Catalan Republic has "beaten the monarchy."

He also warned that Europe should "take note" of the result, and that "any solution not taking the people into account won't work."

Elecciones en Cataluña

The separatist politician, who is living in self-imposed exile in Belgium, said he will hold a press conference on Friday (December 22) about the results.

Marta Rovira of Esquerra Republicana de Catalunya (the Republican Left of Catalonia), said the "citizens have voted so the government in exile is able to come back."

But the pro-independence parties weren't the only ones celebrating.

Unionist Ciudadanos celebrated its victory as the largest single party in the parliament.

"It is the first time we've ever won - 1.1 million Catalans have voted for us," the party's leader, Ines Arrimadas, told a jubilant crowd.

"The majority of people in Catalonia feel Catalan, Spanish and European," she added.

In less celebratory scenes, Partit Popular leader Xaview Garcia Albiol said Catalonia "is going to lose because of this result."

The results came after a closely-watched regional election that pitted pro-independence parties against those who want Catalonia to remain a semi-autonomous region of Spain.

The vote was called by Spanish Prime Minister Mariano Rajoy in late October, when Spain's central government took control of Catalonia and sacked its government.

The move followed an independence referendum, which was deemed illegal by Madrid, and a subsequent unilateral declaration of independence.

Turnout for the vote reached a record 81 percent, marking a major increase from the 74 percent recorded in the 2015 election.

Source: Euro News

No comments:

Post a Comment