அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Sunday, 10 December 2017

PFLP announces march of anger

“The revolution continues until return and the liberation of Jerusalem.” 
PFLP


PFLP announces cancellation of its anniversary rally and its transformation into a march of anger
Dec 09 2017

The Popular Front for the Liberation of Palestine announced the cancellation of its planned anniversary events, including the central festival scheduled for Gaza City on Saturday, and transforming those events into marches of anger to confront U.S. imperialism and Zionism following Trump’s declaration on Jerusalem.

In a press conference on Thursday, the Front said that a march will begin on Saturday at 12 noon in Gaza under the slogan, “The revolution continues until return and the liberation of Jerusalem.” The march in Gaza City will be held simultaneously with a march in Ramallah organized by the PFLP.

The Front invited the Palestinian masses in all of their national and popular sectors to participate in these actions and noted that it considers December 11 to be a day of confrontation of the Zionist forces. It also emphasizes that the Palestinian people are entering a new stage of struggle to establish a national strategy in which all Palestinian movements are united to serve the objectives of our people through resistance and confrontation of the occupation in all locations.

The PFLP also emphasized that its march of anger and revolution will raise its voice against U.S. imperialism, Zionist colonialism and Arab reactionary collusion. It demanded the Palestinian Authority end its continued reliance on negotiations and end security coordination with the occupier.

It called on the Arab and Islamic nations and peoples and all supporters of justice in the world to take to the streets and squares to reject Trump’s declaration and to confront all forms of attack against the Palestinian and Arab people.

For its part, the Abu Ali Mustafa Brigades emphasized that it is open to targeting U.S. interests, especially on Palestinian land, in response to this action. “We confirm that the U.S. imperialist enemy is not welcome on Palestinian land,” said a spokesperson for AAMB.

The AAMB spokesperson added that the rights of the Palestinian people to their land cannot be revoked by an American decision or an act of any state, and noted that the U.S. puts its interests on the land of Palestine in the eye of the target for Palestinian resistance and the Palestinian people.

No comments:

Post a Comment