அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Saturday, 16 December 2017

Palestinian Fighter Ibrahim Abu Thuraya killed by Israeli soldiers in Gaza

Palestinian Fighter 
Ibrahim Abu Thuraya 

சிவப்பு அஞ்சலி!


Ibrahim Abu Thuraya lost his legs and one eye in 2008 during Israeli assault when 1,400 Palestinians were killed in 22 days,

Ibrahim said he would continue to resist despite his disability and regularly attend protests on the Gaza buffer zone (Reuters)Tributes poured online on Friday for 29-year-old Ibrahim Abu Thuraya, a Palestinian man killed on the Gaza border during clashes with Israeli soldiers. 

He died instantly after being shot in the head by an Israeli soldier as clashes turned violent in the Gaza buffer zone. 

Famed for regularly attending protests on the Gaza Strip, Thuraya came to prominence after losing both his legs and one eye during Operation Cast-Lead, when Israeli forces killed 1,400 people in 22 
days. 

He was known for climbing up electricity poles and holding up Palestinian flags during protests. Ibrahim would describe his actions as "resisting despite his disability."

Two days before his death, activists filmed Ibrahim walking on his hands in the buffer zone without his wheelchair. 


In the video, he called on his fellow Palestinians to join the call to demand America "withdraw" its declaration to name Jerusalem the capital of Israel. 

"This land is our land. We are not going to give up. America has to withdraw the declaration it's made," said Ibrahim. 

"The most important thing is we are coming here to pass a message on to the Zionist occupation army that the Palestinian people are a strong people."


Ibrahim Abu Thuraya was known for climbing up electricity poles to plant Palestinian flags during protests (MEE/Muhammed Asa'ad)

Thousands are expected to attend his funeral on Saturday to remember the long-time activist who would often be seen leading chants and waving a Palestinian flag.

His body was pictured wrapped in a white Islamic shroud in preparation for his funeral.


He leaves behind 11 family members, including six sisters and five brothers,  who relied on him to survive.

Before losing his legs, he was a proud fisherman who would take his small boat to fish the waters near his home where he earned 14 to 19 dollars a day.

Thuraya subsequently supported his family by washing cars in Gaza where they lived in a crowded refugee camp

Both his father and mother had high blood pressure and diabetes which meant they were unable to work.

He would make $248 a month which he used to pay his electricity, rent and water bill. This was on top of the stipend he would receive for injured Palestinians each month.

Ibrahim told Shehab News Agency earlier this year that he dreamed of going abroad where he hoped foreign donors could help with his living costs. 


"I wish that I can own a home and I wish those good people can help me, and European countries and Arab countries can help me," said Ibrahim. 

"I wish I can get some help and be able to go abroad, and I can get prosthetic legs. But there are lots of costs involved for travel, it’s very difficult."


 His day would begin at 7 am where he would gather his supplies, tie his bucket to an old wheelchair and start his journey wheeling himself around Gaza looking for work.

Ibrahim would then join a queue for water and find a car to wash.

After wiping the rims, the sides and cleaning inside the wheel, he would then use his hands to hoist himself onto the boot of the car and work his way to the top of the vehicle.

Speaking about his disability, he told Irish Palestinian activists that he would refuse to take money from car owners without him doing a job.

"I'm not a hobo or a beggar. I can work and make my living," said Thuraya.


"Please never look at my disabled body. 
Look at the great job I'm doing;(He died instantly after being shot in the head by an Israeli soldier  in the Gaza buffer zone.) 


 It's not the end of the world and life should go on. " 

 Ibrahim Abu Thuraya ஒளி நாடாக்கள்


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

இஸ்ரேலின் நிர்மூலமே பாலஸ்தீனத்தின் பிரிந்து செல்லும் சுய நிர்ணய உரிமை!

புதிய ஈழப் புரட்சியாளர்கள்
Eelam New Bolsheviks
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment