அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Saturday, 9 December 2017

Massive Protests in Kashmir over Trump’s Jerusalem Announcement

 Massive Protests in Kashmir over Trump’s Jerusalem Announcement
By Qazi Wasif - December 8, 2017


Massive Protests in Kashmir have been reported over Trump’s Announcement of recognizing Jerusalem as the capital of Israel. Condemnation has poured in from various Islamic and European nations as well.


Expressing displeasure over Donald Trump’s announcement of recognizing Jerusalem as the capital city of Israel, Massive Protests in Kashmir erupted on Friday as people expressed their anger against the US decision.

Despite restriction in the valley, hundreds of demonstrators held rallies and burned American and Isreali flags; President Trump’s posters were also burned. Protestors were chanting slogans, “Down with America” and “Down with Israel”. At some places, protests in Kashmir took a violent turn as the protestors clashed with security forces.


Turkey to Cut Relations with Israel if Jerusalem declared Capital

Why Protests in Kashmir and not in Other Parts of India?

What are the reasons behind protests in Kashmir and not in any other state so far?  The main reason for Protests in Kashmir is because Kashmir valley is the only Muslim majority state in India, which has been a bone of contention between Hindu dominated India and Muslim dominated Pakistan.
All the political parties including Hurriyat Conference (the Separatists), National Conference and others smaller fractions have also condemned this decision. In a statement by Joint Resistance Leadership (JRL) comprising of Syed Ali Shah Geelani, Mirwaiz Umar Farooq, and Muhammad Yasin Malik, “Jerusalem represents religious sentiments of about a billion Muslims living all over the world. This is our “Qibla E Awwal” and no Muslim can ever accept it as the capital of the Zionist state of Israel.


By taking this kind of ridiculous decision, US president Donald Trump is actually playing cunning politics against the Muslims.” added the local Kashmiri leaders. Not only did they condemn this move, they also urged people to hold peaceful protests in Kashmir after Friday Prayers owing to which Mirwaiz Umar Farooq was placed under house arrest.


Condemnation came from all corners of the valley – be it a political party or a non-political party. National conferences President, Dr. Farooq Abdullah also condemned this move and said that India is obliged to oppose this move which has led to protests in Kashmir and major Islamic nations.Protests in Kashmir and Islamic Nations

Meanwhile, protests and demonstrations broke out in various parts of the world, countries such as Turkey, Jordan, Egypt, Iraq and others Islamic nations. In Gaza itself, more than 100 protestors were injured during clashes with Israeli security forces.


Saudi Arabia called it “unjustified and irresponsible.” Not only countries in the Middle East but other countries also condemned this move. French President Emmanuel Macron, British Prime Minister Theresa May and German Chancellor Angela Merkel said their countries did not support the move.

US Recognizes Jerusalem as the Capital of Israel, Muslim World Upset


The Russian foreign ministry said US recognition risked “dangerous and uncontrollable consequences.” UN Secretary-General Antonio Guterres stressed “There is no alternative to the two-state solution.

While Palestinian President Mahmoud Abbas has called for support from the UN Security Council and the Arab League, both of which will hold emergency sessions in the coming days.


As the world condemned the decision, the Israeli prime minister, Benjamin Netanyahu, hailed Trump’s recognition as “historic” and claimed other countries were in contact about following the US’s lead but was alone among regional leaders in praising the move.

No comments:

Post a Comment