அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Monday, 11 December 2017

FRDI Bill: Depositors stand at fifth position in a bank liquidation


FRDI Bill: Depositors stand at fifth position in a bank liquidation
 Anand Adhikari   New Delhi     Last Updated: December 11, 2017 


FRDI Bill, the new institutional framework for dealing with bankruptcies in banks would certainly make your blood boil. First, the depositors are treated like unsecured creditors. They stands at fifth position in the queue in the waterfall mechanism for distribution of whatever is left in the bank in case of a collapse.

Under the new Financial Resolution and Deposit Insurance Bill, 2017, the proceeds from sale of assets of a bank would first go to insured depositors. In the previous regime, the depositors were 
insured for only Rs 1 lakh irrespective of the deposit made in a bank. The new bill, however, makes no mention of the maximum amount of insured deposit. There is a possibility of government and the regulator, i.e., Reserve Bank of India, keeping the same limit or lower.

The second in the list is resolution costs, which is the cost incurred in the entire liquidation process right from legal cost at the National Company Law Tribunal (NCLT).

The third in the queue are workmen dues for 24 months. The secured creditors are also clubbed with workmen dues at the third position.

At the fourth position are the wages to employees for 12 month.

The amount to uninsured depositors is at the fifth spot. 

Surprisingly, it is the depositors money that is used in a banking system to do business. It's the core money that actually runs the banking system. These deposits, which will be mostly uninsured as the maximum insured deposit in the earlier bill was only Rs 1 lakh, are now under threat of not getting anything in a an insolvency.
The secured creditors are comfortably sitting at the third spot to recover whatever is left in a bank post liquidation.

http://www.businesstoday.in/

No comments:

Post a Comment