அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Wednesday, 13 December 2017

Exclusive: Actual bad loans about Rs 20 trillion ex-RBI deputy K C Chakrabarty

Exclusive: Actual bad loans about Rs 20 trn; govt, RBI clueless, says ex-RBI deputy K C Chakrabarty
Dinesh Unnikrishnan 
''Total chunk of problematic loans in the Indian banking sector, at this stage, is around Rs 20 lakh crore, much higher than what is reported by banks and estimated by the central bank and  government, Unless the actual chunk of bad loans is recognised first, bad loan resolution is nearly impossible''
said K C Chakrabarty, former deputy governor of the Reserve Bank of India (RBI). Ex-RBI deputy governor KC Chakrabarty.
Total chunk of problematic loans in the Indian banking sector, at this stage, is around Rs 20 lakh crore, much higher than what is reported by banks and estimated by the central bank and
government, said K C Chakrabarty, former deputy governor of the Reserve Bank of India (RBI). Unless the actual chunk of bad loans is recognised first, bad loan resolution is nearly impossible, said the veteran banker-turned-central banker.

“I’ll put the figure around Rs 20 lakh crore. It is not correct to say that NPAs are only Rs 6 or 7 lakh crore. One should include all troubled loans including reported bad loans, restructured assets, written off loans and bad loans that are not yet recognised. Unless this portion is recognised first, there will be no solution to the bad loan problem,” said Chakrabarty, in an exclusive interaction with Firstpost, on Monday.

As on December, the total gross non-performing assets (NPAs) of 42-listed banks in India stood at Rs 7.3 lakh crore. There is no accurate estimate of the total restructured loans and the amount of loans written off by banks. But, according to government data, for the fiscal year ended March, 2016, Indian public sector banks wrote off Rs 59,547 crore, while in the three fiscal years prior to that
(FY13, 14 and 15) banks had together written off Rs 1.14 lakh crore of loans.

High NPAs (non-performing assets) in the banking sector, especially in state-run banks, are a major concern for the Indian central bank. For the Narendra Modi-government, this is also a major political issue with the opposition parties accusing the administration for its inability to act early on large corporate loan defaulters such as Kingfisher Airline promoter Vijay Mallya, who left India in
March last year to UK to avoid prosecution for defaulting Rs 9,000 crore loans and allegedly defrauding banks by diverting part of the funds.

According to Chakrabrty, who served as the deputy governor at RBI between 2009 and 2014, neither the government nor the central bank has got the grip of the problem. “For that, we require a clear
understanding of reasons of our bad loan problem and taking corrective steps towards resolving the existing stock of NPAs/stressed assets. Unfortunately neither the banks, nor regulator and government and other policy makers have any in depth understanding of these issues,” said Chakrabarty.

Recently Viral Acharya, one of the RBI deputy governors had supported the idea of so-called "bad bank" to handle record sour assets in the nation's banks, saying it could help if "designed properly".

Commenting on this proposal to create bad bank, Chakrabarty said the idea of bad bank in itself not a bad idea. “But creation of bad bank in itself will not solve the problem. Successful implementation
of ideas underlying the concept of bad bank can only solve the problem,” the former deputy governor said.


Bank gross NPA - Feb 20, 2017

Bad loan problems of Indian banks have worsened to such a level that at this stage at least 20 public sector banks (PSB) in India now have their gross non-performing assets (GNPAs) above 10 percent of their total advances, six of them above 15 percent and one bank has reported GNPA at 22.42 percent. Among the lenders with highest level of gross bad loans are Indian Overseas Bank (22.42 per cent), State Bank of Patiala (19.33 percent), Uco Bank (17.18 percent), United Bank of India (15.98 percent), IDBI Bank (15.16 percent) and Bank of Maharashtra (15.08 percent).

Two major problems that has led to the current bad loan situation, Chakrabarty said, are the fact that banks have largely failed in the credit appraisal process and promoters refuse to have skin in the
game. “Existing promoters have no say in the game. But they are not ready to leave their project. You are not bringing in new equity. We are all talking in the dark. It is total inaction,” Chakrabarty said.

Rajan’s bad loan clean-up a disappointment

According to the former deputy governor, the RBI’s bad loan clean-up project, initiated by the Reserve Bank under former governor Raghuram Rajan, has turned out to be an ineffective exercise
given that the central bank continued to allow restructuring of loans under various names, Chakrabarty said.

“First thing is it came too late. Second thing is you are still doing the restructuring (under various names). When you are doing this sort of restructuring without classifying the loans as NPA, you are
only prolonging the problem,” Chakrabarty said.

The only solution, Chakrabarty said, is to recognise the bad loans as early as possible. According to the veteran banker-turned-central banker, though he had flagged about the issue long back at RBI, the regulator didn’t admit the issue early and act.

“When I was there (in RBI), sometime in 2013, I had asked them to classify all bad loans as NPA as early as possible, but there was no action. That process is not complete even now,” Chakrabarty,
whose tenure at RBI was mired in controversies on account of his outspoken nature, said.

Prior to joining the central bank as deputy governor, Chakrabarty had headed large banks like Punjab National Bank in his career spanning over three decades.

Published Date: Feb 27, 2017

http://www.firstpost.com/business/exclusive-actual-bad-loans-about-rs-20-trn-govt-rbi-clueless-says-ex-rbi-deputy-k-c-chakrabarty-3304522.html

No comments:

Post a Comment