அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Friday, 26 May 2017

India recalibrates Sri Lanka policy


India rightly recalibrates Sri Lanka policy

New Delhi emphasises on historical linkages that have shaped South Asia’s geopolitical traditions, apart from enhancing the existing economic engagement with Colombo

By Seema Sengupta, Special to Gulf News
Published: 16:33 May 25, 2017
Gulf News
 
The recent back-to-back visit of Sri Lankan Prime Minister Ranil Wickremesinghe to New Delhi and Indian Premier Narendra Modi to Colombo reinforces the two neighbouring countries’ commitment to strengthen a long-standing partnership that seeks to enhance all-round prosperity and development.By embarking on his second visit to the island nation since assuming office in 2014, Modi seems to have given a clear message that New Delhi is determined to reverse the prolonged neglect of a special relationship, which is not only more than 2,500 years old, but often marked by a lack of understanding on the part of India of Sri Lankan nationalism. As Nihal Rodrigo, former Sri Lankan foreign secretary, who had also served as the secretary-general of South Asian Association for Regional Cooperation, put it candidly: “India and Sri Lanka have had deep relations, not always cooperative and yet mutual engagement with each other has more often led to be a major asset to both countries.” Indeed, Modi’s effort to transform India-Sri Lanka bilateral relations, through a calibrated mix of cultural diplomacy and robust economic cooperation attains great significance at a time when China is aggressively harnessing its strategic One-Belt-One-Road initiative to make deeper forays into India’s extended neighbourhood in South Asia.

Recognising its shortcomings in conventional economic diplomacy, because of the inability to invest lavishly in transcontinental infrastructure initiatives unlike China, New Delhi has taken the right approach of giving special emphasis on historical linkages that have shaped South Asia’s geopolitical traditions, apart from enhancing the existing economic engagement with Colombo.

Very rightly, Indian foreign office mandarins are carefully extricating the India-Sri Lanka ties from the morass of mutual distrust, caused by the interventionist policies of the 1980s, in order to try and create a conducive and harmonious atmosphere for greater economic integration. But then, that is easier said than done. In the words of Professor S.D. Muni, former Indian diplomat and an eminent South Asia expert, apart from being the first Indian to be conferred ‘Sri Lanka Ratna’ — Sri Lanka’s highest national honour: “Sri Lanka has a strong and alert middle-class that does not always sees all its interests tied to India economically, as it would like to play competitive forces based on its strategic location.” Muni believes there will be reservations in Sri Lanka on issues like speedy conclusion of second-generation trade agreements and that “economic relations between India and Sri Lanka will grow depending on the areas of mutual interests and may not be defined by any one side, least India.”

Former deputy governor of Sri Lanka’s Central Bank, Weerakoon Wijewardena, agrees that negative sentiments may lead to truncated agreements, but emphasises simultaneously on his country’s need for deeper economic engagement with India to successfully align with the Asian supply chain. India, being Sri Lanka’s second-largest trading partner after the United States and a source of about 20 per cent of its imports and 5 per cent of exports, is of great importance to Colombo so far as trade and commerce is concerned, feels Wijewardena, while recollecting how India came to Sri Lanka’s rescue when the latter was facing a severe external sector crisis. “On many occasions, New Delhi had extended a generous SWAP facility to the Sri Lankan Central Bank for enabling Colombo to wade through foreign currency shortages to meet its external sector obligations,” says Wijewardena.
Indian policymakers hit a real masterstroke by invoking Buddhism to mend the derailed India-Sri Lanka tie. After all, it was a Sri Lankan Buddhist monk, Anagarika Dharmapala, who played the most distinct role in preserving Buddhist heritage in the Indian subcontinent through his Kolkata-based organisation, Maha Bodhi Society. Moreover, spiritual diplomacy not only helps India to put the contentious baggage of interventionist Tamil political agenda of the past to the backburner — without compromising her support for inclusive reconciliation agenda to usher lasting peace in Sri Lanka though — but also underlines New Delhi’s disinclination in challenging Sri Lankan sovereignty any longer in the garb of protecting minority rights. Undoubtedly, Lord Buddha is a great leveller, presenting a self-awakened India longing to bring real progress to the people in her neighbourhood through mutually beneficial partnership based on sovereign equality.

The cornerstone of India-Sri Lanka relations is seeking cooperation through consultations based on mutual compromises and avoiding unnecessary confrontation. Global politics is replete with instances of how calibrated diplomacy, painstaking negotiation and hard compromise have helped accomplish the most unexpected results. According to Rodrigo, “India and Sri Lanka are close in much more than their geographic proximity and do provide even a sample for courage in cooperation and consultations.” Saarc would benefit from the example of Indo-Sri Lanka compromises and cooperation rather than excessive competition, asserts the former Sri Lankan foreign secretary.
Professor Muni, while acknowledging the role and responsibility of both nations in stabilising the Indian Ocean region, however, warns that Colombo may not like to work with India alone on all strategic and regional prosperity issues, partly because New Delhi has never been very enthusiastic in responding to Sri Lankan initiatives on matters pertaining to regional security, that involves countries like Pakistan or China.

Seema Sengupta is a Kolkata-based journalist and columnist.
 

No comments:

Post a Comment