அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Tuesday, 21 February 2017

Making the North East merger is difficult at this stage. Indian Foreign SecretaryIndian Foreign Secretary Jaishankar urges Tamil National Alliance to unite to fight for Tamils’ rights

Also he said Making the North East merger is difficult at this stage.

By P.K.Balachandran  |  Express News Service  |   Published: 20th February 2017 04:06 PM  |  
Last Updated: 20th February 2017 07:27 PM 

S. Jaishankar (Photo | EPS)

COLOMBO: Indian Foreign Secretary S. Jaishankar has urged the Tamil National Alliance (TNA) to unite to fight for the Tamils’ rights, including their rights under the proposed constitution, and cooperate with India in the economic development of the Tamil-speaking Northern and Eastern Provinces.

Meeting the TNA top brass ahead of his meetings with the Sri Lankan President Maithripala Sirisena and Prime Minister Ranil Wickremesinghe here on Monday, Jaishankar asked the Tamil leadership about their concerns so that he could take them up with the Sri Lankan government leaders.

The TNA delegation, comprising R.Sampanthan, Mavai Senathirajah, M.A.Sumanthiran, D.Siddharthan and Selvam Adaikalanathan, pointed out that the government is dragging its feet on drafting the new constitution though all the committees have submitted their reports and even the apex Steering Committee headed by the Prime Minister has circulated a draft report.

The TNA charged that at this penultimate stage, the ruling Sirisena faction of the Sri  Lanka Freedom Party (SLFP-S) suddenly said that it wanted the Steering Committee’ draft report to be revised. And President Sirisena had gone along with them bringing the whole process to a grinding halt.

The TNA also pointed out that the Sirisena-Wickremesinghe government has not fulfilled any of the promises which it said it would fulfill in the first 100 days of office. Very little of the lands seized by the military has been handed back to its original civilian owners; no concrete steps have been taken to trace the disappeared;  political prisoners are still languishing in jails; and the Northern and Eastern Provinces are yet to be merged to form a single Tamil-speaking province as per the India-Sri Lanka Accord of 1987.

The Tamil leaders also complained that the Tamils of the North are going jobless because companies from South Sri Lanka bring labor from the South.

Responding to this, Jaishankar promised to take up these issues with the Sri Lankan leaders later in the day, but urged the TNA leaders to be united, as unity is necessary to achieve the collective aims of the Tamil people. He urged unity because factionalism has crept into the Tamil camp, both within and outside the TNA.

The TNA is divided between the C.V.Wigneswaran faction and the Sampanthan faction, with Wigneswaran floating a separate outfit – the Tamil Peoples’ Council. The Eelam Peoples’ Revolutionary Liberation Front (EPRLF) led by Suresh Premachandran is against the Ilankai Tamil Arausu Katchi (ITAK) led by R.Sampanthan and M.A.Sumnthiran. Within the ITAK itself there are radicals and moderates.
  
When agitations or demonstrations are organized, factionalism comes to the fore, damaging Tamil unity. Even the attitude to India varies depending on the faction a person belongs to. While the Sampanthan-Sumanthiran group is seen as pro-India and the Wigneswaran group is seen as being wary about the giant neighbor and depending more on the West and the West-based Diaspora.

When Suresh Premachandran raised the issue of the re-merger of the Northern and Eastern Provinces, and declared that the Tamils will not accept any constitutional set-up without a merged North and East, Jaishankar said that while it is true that the merger is part of the India-Sri Lanka Accord of 1987, much water has flowed under the bridge since then, making the merger difficult at this stage. He urged the TNA to search for points of agreement with the Sri Lankan government rather than hold an overall settlement hostage to the merger issue. From time to time history provides windows of opportunity, which, if not utilized,  could result in the Tamils not getting anything at the end.

When Premachandran asked if India could not compel the Sri Lankan government to implement the 1987 Accord, Jaishankar said that the Accord cannot be implemented unilaterally. He recalled that the LTTE had killed Rajiv Gandhi to derail the Accord. The Tamil United Liberation Front (TULF), had also lambasted the Accord. The LTTE saw to it that Mahinda Rajapaksa, an opponent of the Accord, was elected President in 2005 with results for the Tamils, too well known to be repeated.

On the issue of joblessness in the Tamil-speaking North and East, Jaishankar said that India is keen on taking up development projects there and promoting those  areas as destinations for Indian investment. He appealed to the TNA to cooperate with India in this endeavor.

When he made this request, the Indian Foreign Secretary, had, at the back of his mind, a top TNA leader’s opposition to the Indian coal fired power plant at Sampur in the Eastern Province. The Sri Lankan government had cited this leader’s objection as one of the reasons for asking New Delhi to cancel the project when it was about to be launched.

No comments:

Post a Comment