அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Sunday, 19 February 2017

Iraqi government launches offensive on west Mosul

About 750,000 civilians are still believed to be trapped in the city's west
 
Save the Children urged all parties to protect the estimated 350,000 children currently trapped in west Mosul.

Iraqi government launches offensive on west Mosul

Prime minister announces start of military operation to take back ISIL's last major urban territory in Iraq.

Iraq's prime minister has announced the launch of a military assault aimed at taking western Mosul from the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) group.

The Iraqi forces seized 15 villages from ISIL, also known as ISIS, on Sunday, according to top army commander Abdulamir Yarallah, advancing from several directions towards Mosul airport, which lies just south of the city.

"We announce the start of a new phase in the operation. We are coming to Nineveh to liberate the western side of Mosul," Haider al-Abadi said on television.

A top army commander later announced that forces led by federal police units retook villages south of Mosul, including Athbah, which leaves them within striking distance of the airport
"We launched our operation at 7am (04:00 GMT) ... We are heading towards the airport," said Abbas al-Juburi of the interior ministry's elite Rapid Response force.

The sky south of Mosul was black with smoke from air strikes and artillery as thousands of forces in armoured convoys worked converged on the airport.

"They're desperate," Ali, a Rapid Response officer, said in the village of Al-Buseif as helicopters flew overhead, tracking the last ISIL fighters attempting to flee.

"They will try to cause as many losses as possible, because they know they will die anyway," his colleague Alaa said.

Al Jazeera's Osama Bin Javaid, reporting from Erbil in northern Iraq on Sunday, said several groups were involved in a complex assault on ISIL positions.

"[Mosul is] flanked from the eastern side by counterterrorism forces, from the south by the Iraqi police, and from the north by the Iraqi military and the popular mobilisation forces, also known as the Shia militias," he said.

He said about 750,000 civilians are still believed to be trapped in the city's west
Aid organisations had feared an exodus of unprecedented proportions before the start of the fighting, which began four months ago with a government push on the east, but a significant majority of residents stayed home.

The aid community fears a bigger exodus from west Mosul, however.

"We are racing against the clock to prepare emergency sites south of Mosul to receive displaced families," Lise Grande, the UN's humanitarian coordinator in Iraq, said in a statement.

Save the Children urged all parties to protect the estimated 350,000 children currently trapped in west Mosul.

"This is the grim choice for children in western Mosul right now: bombs, crossfire and hunger if they stay - or execution and snipers if they try to run," said Maurizio Crivallero, the charity's Iraq director.
The Iraqi air force had on Saturday dropped leaflets on the west of the city, warning that a ground attack to push ISIL fighters out was imminent.

"Get ready to welcome the sons of your armed forces and to cooperate with them, as your brothers on the left side have done, in order to reduce losses and speed up the conclusion [of the battle]," read one leaflet.

Other leaflets warned ISIL fighters to "lay down their weapons and surrender".

The defence ministry announced last month that ISIL had been almost completely pushed out of the eastern side of Mosul, which is divided by the Tigris.

It later retracted that statement and fighting continues in some parts of the east.

More than 46,000 people  who fled Mosul as fighting raged have, though, been able to return to its eastern districts over the past few weeks despite the pockets of fighting.

Though the west bank of Mosul is slightly smaller than the east, the battle there is expected to be more difficult for government forces, especially in the narrow streets of the Old City.

The streets around the historic centre, which includes the mosque in which ISIL leader Abu Bakr al-Baghdadi made his only public appearance in June 2014, will be impassable for many military vehicles and force government fighters to take on ISIL in direct fighting.

The major push to recapture Mosul was launched on October 17, supported by bombing raids from a US-led coalition.

http://www.aljazeera.com/news/2017/02/iraqi-forces-launch-offensive-retake-west-mosul-170219045120508.html

<iframe src='http://players.brightcove.net/665003303001/SJg0bzqkZ_default/index.html?videoId=5329089684001' allowfullscreen frameborder=0></iframe

No comments:

Post a Comment