அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Wednesday, 15 February 2017

China Tells India To Stay Off Its Indian Ocean 'Colony,' Sri Lanka

 
China Tells India To Stay Off Its Indian Ocean 'Colony,' Sri Lanka

Panos Mourdoukoutas  ,  Contribut I cover global markets, business and investment strategy 

After claiming South China Sea to be its own sea, telling America to stay off its islands, China is reaching for the Indian Ocean, telling India to stay off its own "colony," Sri Lanka.

That’s something investors in Southeast Asian markets should keep a wary eye on, as it opens yet another front between the two Asian giants, raising the geopolitical risk of investing in the region.

Sri Lanka’s "colonization" began back in 2007, when China supplied President Rajapaksaboth military and diplomatic support to crush the Tamil Tigers. Then came high profile construction projects and high interest loans that eventually were swapped for equity, transforming China into an owner of Sri Lanka’s major port— and a key outpost in the Indian Ocean for Beijing.

That’s bad news for India, which is becoming encircled by China.

“China’s growing involvement in sensitive ports so close to India’s shores fed New Delhi’s long-standing concerns about Chinese encirclement,” writes Jeff M. Smith in Foreign Affairs.

For its part, China has repeatedly asserted that it doesn’t plan to use the port for military purposes, this assertion coming as recently as last week.

But history proves otherwise. In the past three years, Chinese submarines  have begun suddenly and repeatedly showing up in the Chinese-operated South Container Terminal in the port of Colombo.
And that’s in spite of India’s high profile protests.

“For India, the sudden appearance of a Chinese submarine in Sri Lanka was too much to bear,” continues Smith.“Seventy percent of Colombo’s transshipment traffic comes from India, and New Delhi has long been concerned over China’s efforts to expand its presence in the island nation.”
When Indian Prime Minister Narendra Modi met Rajapaksa a few weeks later, he reminded him that Colombo ‘was obliged to inform its neighbors about such port calls under a maritime pact.’ But the same submarine surfaced again in November 2014, catching New Delhi by surprise once more.

Apparently, what China says it plans to do with its "colony" and what it actually intends to do are two different things. And India must either devise a plan to contain China or be prepared to put up with it.

No comments:

Post a Comment