அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Sunday, 20 November 2016

Highlights of Xi's address at 2016 APEC CEO summit

Highlights of Xi's address at 2016 APEC CEO summit 

Source: Xinhua |  2016-11-20 02:15:21 | Editor: huaxia 

Screenshot of Chinese President Xi Jinping delivering a keynote speech at the Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) CEO Summit in Lima, capital of Peru on Nov. 19, 2016. (Xinhua Photo)
LIMA, Nov. 19 (Xinhua)
Chinese President Xi Jinping on Saturday delivered a keynote speech at the Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) CEO Summit in Lima, capital of Peru, highlighting open economy, inter-connectivity and global growth. The following is the gist of his address:

* We traveled thousands of miles to Peru for a common goal: To discuss the ideas and measures for promoting the development in Asia-Pacific region.

* The Asia-Pacific should boost economic integration and build open economy as openness is the lifeline of the regional economy.

* Any regional trade arrangement, in order to earn broad support, must be open, inclusive and all-win; closed or exclusive pacts are not the right choice.

* Building the FTAAP is a strategic choice concerning the long-term prosperity of the Asia-Pacific; We should steadfastly promote its construction and provide institutional guarantees for fostering an open regional economy.

* We need to promote inter-connectivity and realize collaborative development. Inter-connectivity is an important way to unleash development potential and serves as a basic premise for the realization of collaborative development.

* The Belt and Road Initiative, with inter-connectivity as main focus, was proposed three years ago to facilitate the free and convenient circulation of production factors, forge platform
for diversified cooperation and realize win-win results and shared development. It has gained active participation and support from over 100 countries and international organizations as of now.

* Braving anemic global growth and domestic challenges, China has kept its contribution to world economic growth at more than 25 percent in recent years.

* China will implement its opening-up strategy more actively, so as to create a deeper, more comprehensive and diversified pattern of opening-up.

* In 5 years, China is expected to bring its volume of imports to 8 trillion U.S. dollars, total amount of inward foreign investment 600 billion dollars, stock of outward foreign investment 750 billion dollars, and number of outbound tourist trips 700 million.
 ===============================================

News Analysis: By Matt Burgess
Peru APEC is opportunity to fight against protectionism 
 Source: Xinhua |  2016-11-18 15:40:13 | Editor: huaxia SYDNEY, Nov. 18 (Xinhua) -- The global economy is crying out for leadership to stem the opposition to free-trade, yet the stagnant economic recovery post-Global Financial Crisis is
having countries implementing inward looking policies.

The dynamics of European Union post the United Kingdom's referendum to leave the single market (Brexit) has created a global and regional integration challenge that's filtering throughout the developed world.

Increasing protectionist rhetoric by members of Australia's government -- both ruling and opposition power brokers -- as well as the looming Donald Trump presidency proves resistance to globalisation is gathering pace.

"That has got indirect impacts on the way APEC leaders are seeing the world," Director of the Institute of Global Finance at the University of New South Wales Professor Fariborz Moshirian, told Xinhua earlier this month.

And of course there are other regional forces at play dictating whether APEC on its own can become a force for economic and financial integration, Moshirian said, noting the friction between the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) and the Trans Pacific Partnership (TPP).
"It's a bit complicated... everyone is trying to create their own sort of bloc," Moshirian said, adding it's essentially a battle for "supremacy and control of trade and investment within the Asia Pacific region."

Feasibility and cost-benefit studies of a free trade zone covering all APEC members, agreed as part of a proposed Free Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP) at the 2014 APEC summit in Beijing, are to be delivered at the Peru Summit.

The free trade zone encompassing the 21 APEC members, who currently account for over 50 percent of global GDP, should potentially be implemented no later than 2025 if agreements can be reached, just under 20 years after its original proposal by the United States.

With roughly 10-percent of national income traded, there is little risk for the United States if they pushed for FTAAP to be delayed, though they would risk isolating themselves in the Asia-Pacific.
Australia seeks to negate this, wanting to "capitalise on this moment in the global economy" though increased free-trade in the booming Asia-Pacific, but is consciences that the "impacts of change can be borne unevenly across the community".

"Countries that have embraced open trade and investment policies have experienced, as we know, significant gains in income, employment and living standards," Australian Prime Minister Malcolm Turnbull told the Business Council of Australia annual dinner on Thursday night, adding it has lifted billions of people out of poverty in the region.

"But we are living in a time where the pace and scale of change is without precedent in human history.

"Change is unsettling, and as people see things change around them, they are concerned they could be left behind. Weaker growth in incomes is feeding uncertainty, helping anti-trade sentiment find a foothold."

Turnbull said the world has seen economies introduce the equivalent of five protectionist trade policies per week over the past year, the fastest pace since the Global Financial Crisis.

"Retreating from policies that have delivered us prosperity and opportunity is the wrong call," Turnbull said.

But protectionism isn't just about trade policies, it's also the issues that influence trade.

Since the Global Financial Crisis, the developed world economies have been running extraordinarily loose monetary policy, some experimental.

It's a bid to lower a country's currency to make their exports more competitive. In effect, increase exports, decrease imports and spur the domestic economy, Moshirian said.

"But if everyone does it, it's the same thing that happened in the great depression, and you suddenly slow down free trade," Moshirian said.

The ideal solution to boost global trade, thus global growth is the failed World Trade Organization (WTO) Doha trade negotiations that stumbled because complex issues couldn't be resolved. So, nations are now forming regional trade blocks, which are politically charged.

Pushing FTAAP is using APEC to its full capacity, minimising the smaller, politically charged trading blocs such as RCEP and TPP.

An agreement on the feasibly of FTAAP proves APEC is a rightful global leader in a region of dynamic change. It's now time for APEC to pull together to agree to press the next stage,
the Doha round.

"Frankly, my hope (is) that they can just not play politics, but rather be united for multilateral free trade," Moshirian said. 

No comments:

Post a Comment