அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Monday, 21 November 2016

Demonetization in India - National Hawker Federation Report


Demonetization in India Has Paralyzed Retail Trade and the Informal Economy, Triggered Violence, Poverty and Despair
National Hawker Federation

By Saktiman Ghosh
Global Research, November 19, 2016

The National Hawker Federation (NHF) expresses its strong disagreement with the ways in which the Government of India has addressed the evil of corruption in the country. While we do feel as a collective of more than 1176 unions and associations of street vendors of this country, that black money and the corruption raj should end and rule of law be established, we strongly believe that struggle against corruption cannot be waged devoid of a strong social will, a long-term agenda, an alternative infrastructural vision, and popular consent.

We have seen in the last few days, how millions have faced unnecessary harassment, and sizeable loss of income due to a sudden and unprecedented demonetization of the economy.

As victims of the structural violence of corruption in bureaucracy, the street vendors are critically aware of how black-markets operate. The people involved in financial corruption hardly keep their undisclosed incomes in the form of hard cash as such. The people of India know how unaccounted money constantly takes the form of precious foreign currencies, real-estate property, and gold. If the Government was serious enough to stop/minimize the circulation of black money, it should have followed different mechanisms, and should not have exposed the entire country to a state of (yet undeclared) economic emergency.

Instead, the Union Government treaded a path that impoverished the 98 percent of India. We know, even after so much self-congratulatory statements about financial inclusionand monetization of welfare through Aadhaar, and the spectacular spread of cell phone and internet infrastructures; Indian trade has continued to remain “post-paid” and hard-cash driven. It is curious to note that even the app based businesses in the urban transport and retail sectors had to take recourse to the prevailing practices of the land.

We believe, a sudden demonetization of the economy was targeted to restructure this age-old system, and paralyze the circulation of hard cash in the market. Such a violent measure has been justified in the name of a holy war against corruption. The ultimate target of the Government is to smoothen the entry of informatized big capital to make an inroad predominantly in retail and transport sectors. The anonymous market process appears to be inadequate to usher in a complete destruction of small economies.

The informal economy of this country, which employs roughly the 93 percent of India’s working class, has been impoverished. Around 50 percent of the street vendors of India do not still have bank accounts. In addition, a sizeable section of street vendors can access banks only at their home towns/villages as they usually keep valid documents at home in safe custody. They migrate to cities, and save their little incomes in the form of INR 500 and 1000 notes. They need the supply of hard cash from the last day’s transaction to start a new cycle in the morning. They procure merchandise from the wholesalers in the late night, or in the early morning depending on the product cycles. It is virtually impossible for these groups to hastily put together a valid documentation and access the banking facility. Even if they access the banks, they do so at a huge cost. Many of them have already spent a full working day in the bank, sacrificing their wages. When they return, they have to re-assemble a broken supply chain.

Who will count the aggregate loss in the informal economy? Why will they bear such economic hardships when they have no role in corruption? Why will they consent to a decision in which their consent is not even sought? What kind of democracy are we practicing in India in which only a handful of top regime functionaries take major economic decisions without debates and public practising in India in which only a handful of top regime functionaries take major economic decisions without debates and publicnotifications? An electoral victory hardly authorizes them to use emergency powers at will. We hope, the Government reconsiders its totalitarian decision, and remains confined to conventional democratic procedures.Saktiman Ghosh General Secretary of the NHF

The original source of this article is Counter Currents
Copyright © Saktiman Ghosh, Counter Currents, 2016

No comments:

Post a Comment