அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Saturday, 17 September 2016

US to renew military logistical pact it signed with MR govt

US to renew military logistical pact it signed with MR govt
September 16, 2016, 12:00 pmBy Shamindra Ferdinando

The US intends to extend a military logistical agreement it entered into with the previous Rajapaksa administration in March 2007.

Then Sri Lanka Defence Secretary Gotabhaya Rajapaksa and then US Ambassador Robert Blake signed the Acquisition and Cross-Servicing Agreement (ACSA) in Colombo.

Left parties at the time condemned the ACSA both in and outside parliament.

The agreement valid for 10 years is meant to facilitate transfer and exchange of logistics supplies, support and re-fuelling services.

Asked by The Island whether ACSA would be extended for another 10-year period and perhaps further, a US spokesperson said: "The U.S seeks to renew the Acquisition and Cross Servicing Agreement signed in 2007."

In the wake of the March 2007 agreement signing, Ambassador Blake said the ACSA would allow the U.S. and Sri Lanka to transfer and exchange logistics supplies, support, and re-fuelling services during peacekeeping missions, humanitarian operations and joint exercises.

Authoritative sources said that Sri Lanka had been reluctant to finalise ACSA though the two countries discussed the matter for many years. The UNP-led UNF government dealt with ACSA during 2002-2003 period though it couldn’t be finalised, sources said.

War veteran Rajapaksa received President Mahinda Rajapaksa’s blessings to finalise the ACSA in spite of some UPFA constituents strongly opposing enhanced defence ties with world’s solitary superpower. The agreement came into being significant US backing for war effort against the LTTE. Acting on intelligence provided by the US, the Navy hunted down four LTTE floating arsenals on the high seas in 2007. The US also thwarted an LTTE attempt to acquire surface-to-air missiles at the onset of Eelam War IV in addition to providing 30 units of Bush Master Cannon for Navy Fast Attack Craft (FACs).

Confirmation of US intention was made in the wake US Secretary of the Navy Ray Mabus visiting Colombo. Mabus also visited Trincomalee Naval Dockyard on Monday to observe joint training involving US and Sri Lankan personnel.

Recently, the US and India signed Logistics Exchange Memorandum of Agreement (LEMOA) governing the use of each other’s land, air and naval bases for repair and resupply. The agreement is meant to facilitate the provision of logistical support, supplies, and services between the U.S. and Indian militaries on a reimbursable basis, providing a framework to govern them.

No comments:

Post a Comment