அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Tuesday, 9 August 2016

Sri Lanka exports fell 12-pct in May; trade gap widens 16-pct

Sri Lanka exports fell 12-pct in May; trade gap widens 16-pct

Author LBO
Posted on August 9, 2016 | Economy, Featured, Lead Story

Aug 09, 2016 (LBO) – Sri Lanka’s exports fell 12 percent to 776.3 million US dollars in May 2016, while imports rose 0.3 percent to 1,589.8 million US dollars from a year earlier, official data showed.

The trade gap has widened 15.7 percent to 813.5 million US dollars from a year earlier.

The subdued performance in tea exports, rubber products and textiles and garments contributed mainly to the overall decline in export earnings, the Central Bank said.

Average export price of tea has decreased by 5.3 percent to 4.24 US dollars per kilogram owing to lower demand from the Middle East and Russia while export volume also declined by 23.0 percent to 21.26 million kilograms.

Cumulative earnings from exports during the first five months of 2016 contracted by 6.0 percent to 4,211 million US dollars largely due to a reduction in export earnings from transport equipment, petroleum products, tea and spices.

The leading markets for merchandise exports of Sri Lanka during the first five months of 2016 were the USA, UK, India, Germany and Italy, accounting for about 54 percent of the total exports.

Expenditure on imports grew marginally in May largely contributed by the significant increase registered in import expenditure on investment goods, despite the decline recorded in consumer goods and intermediate goods imports.

On a cumulative basis, expenditure on imports during the first five months of 2016 contracted by 2.8 percent to 7,645 million US dollars, mainly due to the declines recorded in fuel, transport equipment and rice imports.

China, India, Japan, Singapore and UAE were the main import origins during the first five months of 2016, which accounted for about 56 percent of total imports.

During the first five months of 2016, the overall BOP is estimated to have recorded a deficit of 1,142.3 million US dollars in comparison to a deficit of 1,307.4 million US dollars recorded during the corresponding period of 2015.

No comments:

Post a Comment