அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Sunday, 28 August 2016

More you suppress us, more we will resist: Mirwaiz

More you suppress us, more we will resist: Mirwaiz
2014 floods taught us about self-reliance, resilience, fortitude

BY OBSERVER NEWS SERVICE|AUGUST 21, 2016, 01:17 AM
Srinagar: Hurriyat (M) chairman Mirwaiz Umar Farooq today expressed shock at firing by Indian armed forces at an 80-year old man Abdul Qayoom and his old wife in Tral and wondered how barbaric can the state get.

He expressed deep concern and anguish over blocking of intra district movement of vehicles carrying essentials such as medicines vegetables and milk to Srinagar city especially to shehr-e-khas and imposition of round the clock curfew as a revenge against people  by the antihuman regime.

Hurriyat (M) chairman Mirwaiz Umar Farooq
“If the regime thinks it will weaken the people's resolve and we will be brought down on our knees and will give up, they are living in a fool’s paradise. In fact the more they repress us the more we will resist. Mirwaiz said in this crisis situation created by the vengeful state, each one of us has to redouble our efforts and help and support each other in every possible way. Adversity is a great teacher in a nation’s moral and character building,” he said.

Referring to 2014 floods, Mirwaiz said that the way the people, especially the youth rescued people whom the then government had left to its own mercy and the way they helped in rehabilitation and offering support to the affected was a big lesson that we learnt in self-reliance, resilience and fortitude which today is helping them to stand up against such might and tyranny.

He commended the volunteers for their daring young, for their dedication and commitment in the present crisis.

In connection with the current embargo he said a help line by Dar Ul Khair Mirwaiz Manzil has been set up and those in urgent need should call at 9419017890 for help after getting in touch with the local masjid committee. (PTK)

No comments:

Post a Comment