அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Friday, 26 August 2016

Kashmir protest calendar


Resistance issues new protest calendar; calls for Eidgah march on Friday
Strike extended until September 1

Greater Kashmir
Publish Date: Aug 24 2016 5:05PM | Updated Date: Aug 24 2016 11:17PM

Here is the calendar:

26th  August, Friday

(relaxation from 10 pm to 6 am)

Azadi March to Eidgah Srinagar

Join for Azadi March to Eidgah Srinagar;

Move from every Mohallah, Village, locality, Tehsil and District towards Eidgah Srinagar;

Offer Friday prayers at Eidgah Srinagar;

Play Islamic and Azadi Taranas in Masjids from Magrib to Isha.

27th   August, Saturday

(relaxation from 6 pm to 6 am)

Letter to Indian armed forces (Army, BSF, CRPF, ITBP, CISF)

Joint Resistance Leadership will march towards 14 core of Indian Army at Badami Bagh, Srinagar and ask the GOC to vacate Jammu and Kashmir;

Come to Masjids during night for one hour (10 pm to 11 pm), Offer prayers for freedom of Jammu & Kashmir.

28th  August, Sunday

(relaxation from 6 pm to 6 am)

Assessment Drive

Resistance/Masjid committees in all villages and localities visit each and every household and prepare a list of the needy;

Also visit the families of martyrs and injured , prepare a detailed list of the family and their needs;

Make arrangements for their support

29th  August, Monday

(relaxation 10 pm to 6 am)

Lockdown all government offices except essential service

Except for essential services, lock down all government offices and don’t allow movement of any employee towards these offices for joining. Divisional Commissioner, all Deputy Commissioners and Heads of all Departments are warned not to threaten the employees in any manner. Otherwise list of all such officers will be made public for comprehensive social boycott;

Play Islamic and Azadi Taranas in Masjids from Magrib to Isha.

30th  August, Tuesday

(relaxation from 6 pm to 6 am)

Women’s  Protest

Assemble and occupy local chowks and centers from Zuhr to Asr in the vicinity of your mohallas, villages and localities;

Protest peacefully

31st  August, Wednesday

(relaxation from 6 pm to 6 am)

Occupy Highway and Inter-district Roads

Assemble and occupy highway from Banihal to Salambad Uri and all other inter-district roads from 11 am to 4 pm;

Offer Nimaz-e-Zuhr on roads.

1st September, Thursday

(relaxation 10 pm to 6am)

Stop Propaganda War Machinery of Indian State

Block all the roads towards and around the institutions of propaganda war machinery viz., Doordarshan, Radio Kashmir and Information Department, ensure no employee is allowed to enter the premises by occupying the roads around;

Play Islamic and Azadi Taranas in Masjids from Magrib to Isha.

Directions for all the days

1.      Protests be held across Jammu and Kashmir.

2.      Shutdown across J&K on all days except the relaxation mentioned in the program.

3.      Lockdown all the routes entering your mohallas, villages and localities by every means during night to protect people in general and youth in particular from the raids and arrests by Indian forces and J&K police.

Preface to the protest calendar sent by Hurriyat (M) chief Mirwaiz Umar Farooq

"As a war has been waged against us by a mighty force, our only means of resistance against the oppression is peaceful protest. The space for that is also highly constricted. Yet individually and collectively we have to find ways and means of registering our protest . The protest calender is our collective voice. Each one of us especially our  intelligentsia, artists,  poets ,writers, painters  have to come forward and use their skills and creativity  to express our pain and sentiment. Every Kashmiris contribution to the  movement counts."
Source:Greater Kashmir

No comments:

Post a Comment