அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Friday, 19 August 2016

KASHMIR: Meet the ambulance driver who was shot at by CRPF

Meet the ambulance driver who was shot at by CRPFThe Indian Central Reserve Police Force came into existence as Crown Representative’s Police on 27th July 1939. It became the Central Reserve Police Force on enactment of the CRPF Act on 28th December 1949. 
===============================

                          Meet the ambulance driver who was shot at by CRPF  GK Photo

Hundreds of pellets in his arm and shoulder, Sofi still drove patients to SMHS hospital

MUDDASIR ALI
Srinagar, Publish Date: Aug 20 2016 12:26AM | Updated Date: Aug 20 2016 12:26AM


An ambulance driver, who was bringing patients from Ganderbal to a Srinagar hospital late on Thursday evening, had a miraculous escape when Central Reserve Police Force men fired pellets at him in Safakadal area here, causing serious injuries to him.

Ghulam Muhammad Sofi, despite being severely injured in the right arm and shoulder and bleeding profusely, drove the ambulance with one hand for nearly one kilometer to the SMHS Hospital where he was admitted for treatment and later shifted to Bone & Joint Hospital in the night for a surgery.
A senior doctor at the B&J hospital, who treated 32-year old Sofi, said more than 200 pellets had pierced his right arm and shoulder.

“The severity of the injury shows that the pellets have been fired from a very close range and he (Sofi) had lost lot of blood,” said the doctor, adding: “Sofi has been lucky that the pellets have not caused damage to his bones.”

“The pellets had ruptured his tissues. We have operated upon him but he will need at least two more surgeries given the severity of the injury.”

Sofi, who is a driver with Primary Health Center at Wussan in Ganderbal, said he had to drop a sick patient at Children’s hospital at Sonwar here and another patient at B&J Hospital.

Recalling the incident, Sofi, who is in severe pain, said the joint party of CRPF and police which was patrolling near CRPF camp in Safa Kadal didn’t stop them and the ambulance proceeded towards Lal Chowk.

But the moment, he said, the ambulance reached near Safa Kadal Bridge, a CRPF man, “without signaling anything fired directly at me with his gun”.

Manzoor Ahmad who was accompanying 14-year-old cousin Aqib Hussain to B&J hospital for his treatment, in the ambulance, said: “We thought this is our end. I looked at the driver and he was bleeding profusely from right side of his body. But he (driver) without losing concentration, drove the ambulance to the SMHS hospital.”

Before the CRPF personnel fired at the ambulance driver Sofi, he had during the day already shuttled thrice between Wusan and Srinagar to ferry the patients.

“Oh my brother, I am dying with pain, please do something,” Sofi was repeatedly telling his elder brother Nazir Ahmad at the hospital.

A number of ambulance drivers from Srinagar and Ganderbal who visited Sofi at the hospital, were aghast over use of force against ambulance drivers during the past 42 days of uprising in Kashmir.
As per the official report prepared by Directorate of Health (Kashmir), at least 25 drivers working with the Department have been allegedly thrashed by forces during the past 42 days.

The Directorate has suffered damage to 150 ambulances in attacks, during this period.
Meanwhile the CRPF has placed under suspension the accused Sub-Inspector Bhim Singh Yadav of F-78th battalion who had fired upon the ambulance driver.

“A Departmental inquiry has been initiated against the officer,” CRPF spokesman Rajeshvar Yada told Greater Kashmir.

No comments:

Post a Comment