அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Monday, 29 August 2016

Amid talk of replacing pellet gun, number of pellet victims on rise

Amid talk of replacing pellet gun, number of pellet victims on rise
“It continued for several weeks and then there was a period when around 50 percent of injured were those hit by pellets. But for the past many days, the percentage of pellet victims admitted to the hospital has gone up to 65 (of total admission of injured persons),” he said.MUDDASIR ALI

Srinagar, Publish Date: Aug 29 2016 12:00AM | Updated Date: Aug 29 2016 12:00AM
Amid talk of replacing pellet gun, number of pellet victims on rise
GK Photo

For the past several days, the percentage of pellet victims admitted to general specialty SMHS hospital here is seeing a steep rise, with most of them hit in their eyes, much to the concern of doctors.

A senior doctor said the percentage of victims with pellet injuries was around 40 during the initial few weeks when the hospital began to receive patients with firearm injuries following the killing of Hizb commander Burhan Muzaffar Wani, on July 8.

“It continued for several weeks and then there was a period when around 50 percent of injured were those hit by pellets. But for the past many days, the percentage of pellet victims admitted to the hospital has gone up to 65 (of total admission of injured persons),” he said.

On Friday (August 26), of 32 injured the hospital received from different parts of Kashmir, 23 (71%) persons were those hit by pellets.

Next day, the hospital admitted 14 injured persons, 11 of them with pellet injuries in eyes and other parts of body.

Since Saturday evening, the hospital admitted 11 persons with pellet injuries.

As per the official records, the pattern of pellet victims reporting at the hospital has been similar during the first part of the week as well as its last.

On August 23, the percentage of pellet victims admitted to the hospital was 67 while it was 71 on August 25.

From August 15 to August 22, the percentage of pellet victims treated at the hospital ranged from 59 to 64.

Since July 9, the hospital has admitted a total of 1514 injured persons for treatment out of whom 1440 were pellet victims. While 29 persons, as per the official records, were hit by pellet in both eyes, 513 had pellet injuries in one of their eyes.

“Since Friday afternoon around 30 people with pellet injuries to their eyes have been admitted in the hospital. And for the past (entire) week, the injured received have largely been the pellet victims,” said the doctor.

The State Government has come under sharp criticism for “excessive use of force” by the men in uniform on protestors in Kashmir which has witnessed 70 killings in past 51 days of anti-India uprising.

Of these, at least six have been killed after they were hit by pellets in vital organs. Besides, more than 600 persons have suffered injuries in their one of both eyes due to pellets which have been described as “non-lethal” by the Government.

On August 19, the Central Reserve Police Force told Jammu and Kashmir High Court that it used 1.3 million pellets in 32 days in Kashmir to control street protests. The use of pellet guns has continued in Kashmir since then.

Under attack, the Government of India is reportedly considering PAVA (Pelargonic Acid Vanillylamide) shells as replacement to the pellet guns in Kashmir.

The pellet injuries have been swelling despite repeated assurances from the Government, asking forces to exercise maximum restraint while dealing with the protesters.

No comments:

Post a Comment