அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Monday, 18 July 2016

England MPs vote to renew Trident Nuclear weapons system

England MPs vote to renew Trident Nuclear weapons system: The vote approves the manufacture of four replacement submarines at a current estimated cost of £31bn.

England MPs have backed the renewal of the UK's Trident nuclear weapons system, voting 472 to 117 in favour in Parliament.
The vote approves the manufacture of four replacement submarines at a current estimated cost of £31bn.

Defence Secretary Michael Fallon told MPs nuclear threats were growing around the world and Trident "puts doubts in the minds of our adversaries".

Labour was split over the issue with about 60% of MPs defying leader Jeremy Corbyn and backing the government.

Although Labour MPs were given a free vote, many used the occasion to attack Mr Corbyn, who is a longstanding opponent of nuclear weapons.

Although the official figures have yet to be confirmed, the BBC has been told that 138 Labour MPs voted with the government, while 48 abstained and 35 voted against.

The SNP opposed the move, saying nuclear weapons were "immoral" and the continued stationing of submarines on the Clyde could accelerate moves towards independence.

After the vote, the SNP said the government "must respect Scotland's clear decision against Trident renewal and remove these nuclear weapons of mass destruction from the Clyde".

'Serious investment'
The vote, by a majority of 355, came at the end of a five-hour debate, in which Theresa May spoke at the despatch box for the first time as prime minister.

She said it would be an "act of gross irresponsibility" for the UK to abandon the continuous-at-sea weapons system.

Although preparatory work on renewal is already under way, Monday's vote gives the final green light to a new fleet of submarines which are due to come into service by the early 2030s.
Demonstrations against TridentImage copyrightPA

Summing up, Mr Fallon said Trident had helped protect the UK for more than 50 years and to disown it now would be to "gamble the long-term security of our citizens".

The UK faced growing threats from rogue nations, such as North Korea, as well as a more assertive Russia, he said.

"Nuclear weapons are here, they are not going to disappear," he said. "It is the role of government to make sure we can defend ourselves against them."

While acknowledging Trident was a "serious investment", Mr Fallon rejected claims it was a Cold War relic and could be increasingly vulnerable to cyber attacks.

The UK, he insisted, was committed to multilateral nuclear disarmament and would reduce its stockpile of nuclear warheads to 180 by the mid-2020s.

Meanwhile, Labour's policy is in flux amid continuing divisions at the top of the party. Labour endorsed Trident renewal at the last election and although Mr Corbyn and his allies oppose it, a policy review on the issue has yet to be completed.

A succession of Labour MP accused Mr Corbyn of opposing official party policy by arguing against it at this stage, one accusing him of being "juvenile and narcissistic".

No comments:

Post a Comment