அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Tuesday, 3 May 2016

Trump wins in Indiana

World | Wed May 4, 2016 12:54am BST Related: WORLD
Trump drubs Cruz in Indiana, looks like Republican favourite
INDIANAPOLIS, IND. | BY GINGER GIBSON AND ALANA WISE

U.S. Republican presidential candidate Donald Trump speaks at a campaign event at The Palladium at the Center for Performing Arts in Carmel, Indiana, U.S. May 2, 2016.
REUTERS/AARON P. BERNSTEIN

Republican front-runner Donald Trump scored an important victory over rival Ted Cruz in Indiana on Tuesday, a win that moves him close to being unstoppable in his march to the party's presidential nomination.

The New York billionaire was quickly projected to be the winner by television networks shortly after polling places closed in the Midwestern state. Trump was on track to take well over 50 percent of the vote, eclipsing Cruz, a U.S. senator from Texas. Ohio Governor John Kasich was running a distant third.

On the Democratic side, Hillary Clinton and Bernie Sanders were running virtually neck and neck, with Clinton's early lead eroded as more votes rolled in.

Cruz had been counting on a win in Tuesday's primary to slow the New York businessman's progress towards the nomination. But Trump rode momentum from wins in five Northeastern states a week ago into a big lead in Indiana over Cruz, whose brand of Christian conservatism had been expected to have wide appeal in the state.

"Lyin' Ted Cruz consistently said that he will, and must, win Indiana. If he doesn't he should drop out of the race-stop wasting time & money," Trump tweeted ahead of a victory speech he was to deliver at Trump Tower in New York.

At Cruz's evening event in Indianapolis, there was an air of resignation among some of his supporters.

Cruz unleashes fury at Trump over Lee Harvey Oswald comment
“I’m definitely disappointed that we couldn’t pull it out for him in Indiana,” said Andrew Coulter.

Coulter, 43, said he believes Cruz will continue forward, but gave little hope that his candidate would prevail. “I think that it’s at this point Trump is going to win the nomination. I think that this was Cruz’s firewall," he said.

The loss for Cruz was a sour ending to a rough day in which he got entangled in a harsh back-and-forth with Trump.

It began when the billionaire repeated a claim published by the tabloid newspaper the National Enquirer that linked Cruz's father, Cuban emigre Rafael Cruz, with President John F. Kennedy's assassin Lee Harvey Oswald.

Campaigning in Evansville, in the state's southwest corner, Cruz sounded deeply frustrated by the bombastic real estate mogul, who has ripped Cruz at every turn.

"The man cannot tell the truth but he combines it with being a narcissist," Cruz said, "a narcissist at a level I don't think this country has ever seen."

Cruz termed Trump a "serial philanderer" - likely as part of his strategy to try to win the support of evangelical voters. Trump, in response, said Cruz had become "more and more unhinged."

The only hopes that Cruz and Kasich have for becoming the Republican nominee is to somehow deny Trump the 1,237 delegates he needs to win the nomination outright and force Republicans at their July convention in Cleveland to choose one of them.

Kasich vowed to stay in the race.

"Tonight’s results are not going to alter Gov. Kasich’s campaign plans," Kasich senior strategist John Weaver said in a campaign memo. "Our strategy has been and continues to be one that involves winning the nomination at an open convention."

(Additional reporting by Emily Stephenson and Megan Casella in Washington; Writing by Steve Holland; Editing by Leslie Adler)

No comments:

Post a Comment