அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

கொழும்பில் துட்டகெமுனுவின் ஆட்சி ஆரம்பம்!

கடத்தப்பட்ட சரத் பொன்சேகாவை விடுவிக்கக் கோரி தெருவில் இறங்கிய மக்கள் மீது விசைத்தண்ணீர் வீச்சு, கண்ணீர் புகையடி.


தமிழ்த் தேசத்தின் பிரிவினைக் கோரிக்கையை ஆதரிக்காத சிங்கள தேசம் தன் மீதான பாசிசத் தாக்குதலில் இருந்து தப்ப முடியாது!

பக்ச பாசிஸ்டுக்களுக்கு மாற்று 'சரத் ரணில்' அணிப்பாசிசம் அல்ல!


மக்கள் ஜனநாயகக் குடியரசே!!
தமிழ்த் தேசத்தின் பிரிவினைக் கோரிக்கையை ஆதரிப்பதே!


Thousands take to the streets against abduction of General

                               Wednesday, 10 February 2010 16:15 Lanka Truth

                காணொளியைக்காண உருவப்படத்தில் இரட்டை அழுத்தம் செய்க. 
At the commencement of the protest campaign thugs of the government tried to sabotage it by throwing stones and other missiles while police and the riot squad stood by to protect the thugs. However, when people started arriving in thousands government goons retreated.
The demonstrators demanded the government to immediately release Gen. Fonseka who is being detained on false accusations.

Thousands of people joined a massive demonstration held opposite the Court Complex at Hultsdorf in Colombo today protesting against the inhuman abduction of Gen. Sarath Fonseka by Mahinda Rajapakse regime. The demonstration was organized by the political parties that supported Gen. Fonseka.

''ஒரு தேசத்தை அடக்கியாளும் எந்தத் தேசமும், தான் சுதந்திரமாக வாழமுடியாது''. - மாமேதை கார்ல் மார்க்ஸ
தமிழரின் தாகம் தமிழீழத் தாயகம்!


உலகத் தொழிலாளர்களே ஒடுக்கப்பட்ட தேசங்களே ஒன்று சேருங்கள்!!

மார்க்சிய லெனினிய மா-ஓ-சே துங் சிந்தனை வாழ்க!!!

இறுதி வெற்றி ஈழமக்களுக்கே.